Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Examinarea parlamentară a documentelor UE Versiunea pentru printare
Criterii de căutare: toate aflate în procedură parlamentară

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Căutare după operații
Filtrare după comisii interesate - CAMERA DEPUTAȚILOR
Economică Buget Industrii Agricultură Drepturile omului Administrație
Muncă Sănătate Învățământ Cultură Juridică Apărare
Politică externă Abuzuri Tehnologia informației Egalitatea de șanse Regulament Diaspora
Afaceri europene Transport Mediu Constitutionalitate Stiinta Sport
Turism
Aflate în procedură: toate Procedura in derulare Procedura finalizata Procedura neinitiata
Număr60---

Nr.
crt.
Număr
înreg.
TitluStadiu Comisii interesate
1. BPI-1/E-s COM(2015)10 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013Procedura finalizata 1. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
2. Comisia pentru afaceri europene
2. BPI-2/E COM(2015)12 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII: Utilizarea optimă a flexibilității prevăzute în normele existente ale Pactului de stabilitate și creștereProcedura finalizata 1. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
2. Comisia pentru afaceri europene
3. BPI-15/E-s COM(2015)45 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1007/2009 privind comerțul cu produse derivate din focă (Text cu relevanță pentru SEE)Procedura finalizata 1. Comisia pentru industrii și servicii
2. Comisia pentru afaceri europene
4. BPI-16/E-s COM(2015)46 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește o majorare a sumei prefinanțării inițiale acordate programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilorProcedura finalizata 1. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
2. Comisia pentru muncă și protecție socială
3. Comisia pentru afaceri europene
5. BPI-21/E SWD(2015)42 - DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI Raportul de țară al României pentru 2015 Inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomiceProcedura finalizata 1. Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
2. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
3. Comisia pentru afaceri europene
6. BPI-27/E COM(2015)80 - PACHET PRIVIND UNIUNEA ENERGETICĂ COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climaticeProcedura finalizata 1. Comisia pentru industrii și servicii
2. Comisia pentru afaceri europene
7. BPI-28/E COM(2015)81 - PACHETUL „UNIUNEA ENERGIEI” COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Protocolul de la Paris - Un plan de acțiune pentru combaterea schimbărilor climatice după 2020Procedura finalizata 1. Comisia pentru afaceri europene
2. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
8. BPI-30/E COM(2015)100 - Rezultatele consultării publice privind Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziuniiProcedura finalizata 1. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
2. Comisia pentru industrii și servicii
3. Comisia pentru muncă și protecție socială
4. Comisia pentru învățământ
5. Comisia pentru afaceri europene
6. Comisia pentru transporturi și infrastructură
7. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
9. BPI-29/E COM(2015)82 - PACHET PRIVIND UNIUNEA ENERGETICĂ COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Realizarea obiectivului de interconectare electrică de 10% Pregătirea rețelei de energie electrică a Europei pentru 2020Procedura finalizata 1. Comisia pentru industrii și servicii
2. Comisia pentru afaceri europene
10. BPI-31/E COM(2015)63 - CARTE VERDE Crearea unei uniuni a piețelor de capitalProcedura finalizata 1. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
2. Comisia juridică, de disciplină și imunități
3. Comisia pentru afaceri europene
11. BPI-32/E COM(2015)44 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Un parteneriat mondial pentru eradicarea sărăciei și dezvoltare durabilă în perioada ulterioară anului 2015Procedura finalizata 1. Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
2. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
3. Comisia pentru muncă și protecție socială
4. Comisia pentru afaceri europene
5. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
12. BPI-33/E JOIN(2015)6 - DOCUMENT COMUN DE CONSULTARE Către o nouă politică europeană de vecinătateProcedura finalizata 1. Comisia pentru politică externă
2. Comisia pentru afaceri europene
13. BPI-36/E-s COM(2015)135 - Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscalProcedura finalizata 1. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
2. Comisia pentru afaceri europene
14. BPI-37/E COM(2015)136 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind transparența fiscală în scopul combaterii evaziunii fiscale licite și iliciteProcedura finalizata 1. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
2. Comisia pentru afaceri europene
15. BPI-39/E-s COM(2015)129 - Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de abrogare a Directivei 2003/48/CEE a ConsiliuluiProcedura finalizata 1. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
2. Comisia pentru afaceri europene
16. BPI-40/E-s COM(2015)141 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce privește anul calendaristic 2015Procedura finalizata 1. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
2. Comisia pentru afaceri europene
17. BPI-21/E COM(2015)85 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ ȘI EUROGROUP Semestrul european 2015: evaluarea provocărilor în materie de creștere, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice și rezultatele bilanțurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011Procedura finalizata 1. Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
2. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
3. Comisia pentru afaceri europene
18. BPI-45/E-s COM(2015)177 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lorProcedura in derulare 1. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice
2. Comisia pentru afaceri europene
19. BPI-46/E COM(2015)185 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Agenda europeană privind securitateaProcedura finalizata 1. Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
2. Comisia pentru afaceri europene
20. BPI-51/E COM(2015)272 - Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind Programul național de reformă al României pentru 2015 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2015Procedura finalizata 1. Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
2. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
3. Comisia pentru muncă și protecție socială
4. Comisia pentru sănătate și familie
5. Comisia pentru învățământ
6. Comisia pentru afaceri europene
21. BPI-52/E COM(2015)240 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O AGENDĂ EUROPEANĂ PRIVIND MIGRAȚIAProcedura finalizata 1. Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
2. Comisia juridică, de disciplină și imunități
3. Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
4. Comisia pentru politică externă
5. Comisia pentru afaceri europene
22. BPI-59/E COM(2015)216 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Propunere de acord interinstituțional privind o mai bună legiferareProcedura finalizata 1. Comisia juridică, de disciplină și imunități
2. Comisia pentru afaceri europene
23. BPI-62/E COM(2015)285 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Planul de acțiune al UE împotriva introducerii ilegale de migranți (2015 - 2020)Procedura finalizata 1. Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
2. Comisia juridică, de disciplină și imunități
3. Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
4. Comisia pentru politică externă
5. Comisia pentru afaceri europene
24. BPI-66/E COM(2015)302 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil și eficient în Uniunea Europeană: 5 domenii-cheieProcedura finalizata 1. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
2. Comisia pentru afaceri europene
25. BPI-74/E COM(2015)192 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O strategie privind piața unică digitală pentru EuropaProcedura finalizata 1. Comisia pentru industrii și servicii
2. Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor
3. Comisia pentru afaceri europene
26. BPI-75/E COM(2015)339 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Noi avantaje pentru consumatorii de energieProcedura finalizata 1. Comisia pentru industrii și servicii
2. Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor
3. Comisia pentru afaceri europene
27. BPI-76/E COM(2015)340 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieței energieiProcedura finalizata 1. Comisia pentru industrii și servicii
2. Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor
3. Comisia pentru afaceri europene
28. BPI-77/E-s COM(2015)341 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UEProcedura finalizata 1. Comisia pentru industrii și servicii
2. Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor
3. Comisia pentru afaceri europene
29. BPI-78/E COM(2015)361 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Lucrând împreună pentru locuri de muncă și creștere economică: Rolul băncilor naționale de promovare (BNP) în sprijinirea Planului de investiții pentru EuropaProcedura finalizata 1. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
2. Comisia pentru afaceri europene
30. BPI-60/E JOIN(2015)22 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU UE și ASEAN: un parteneriat cu un obiectiv strategicProcedura finalizata 1. Comisia pentru politică externă
2. Comisia pentru afaceri europene
31. BPI-97/E COM(2015)291 - Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196)Procedura finalizata 1. Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
2. Comisia juridică, de disciplină și imunități
3. Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
4. Comisia pentru politică externă
5. Comisia pentru afaceri europene
32. BPI-68/E COM(2015)292 - Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196)Procedura finalizata 1. Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
2. Comisia juridică, de disciplină și imunități
3. Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
4. Comisia pentru politică externă
5. Comisia pentru afaceri europene
33. BPI-101/E-s COM(2015)337 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniuProcedura finalizata 1. Comisia pentru afaceri europene
2. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
34. BPI-102/E COM(2015)419 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Acțiuni de pregătire a reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: un parteneriat global pentru acțiuni umanitare eficace, bazate pe principiiProcedura finalizata 1. Comisia pentru politică externă
2. Comisia pentru afaceri europene
35. BPI-115/E JOIN(2015)40 - Comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu - Identificarea de soluții la criza refugiaților din Europa: rolul acțiunii externe a UEProcedura finalizata 1. Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
2. Comisia juridică, de disciplină și imunități
3. Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
4. Comisia pentru politică externă
5. Comisia pentru afaceri europene
36. BPI-116/E-s COM(2015)450 - Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în caz de criză și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatridProcedura finalizata 1. Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
2. Comisia juridică, de disciplină și imunități
3. Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
4. Comisia pentru politică externă
5. Comisia pentru afaceri europene
37. BPI-117/E COM(2015)451 - Propunere de Decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei, Greciei și UngarieiProcedura finalizata 1. Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
2. Comisia juridică, de disciplină și imunități
3. Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
4. Comisia pentru politică externă
5. Comisia pentru afaceri europene
38. BPI-118/E-s COM(2015)452 - Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale, precum și de modificare a Directivei 2013/32/UEProcedura finalizata 1. Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
2. Comisia juridică, de disciplină și imunități
3. Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
4. Comisia pentru politică externă
5. Comisia pentru afaceri europene
39. BPI-119/E COM(2015)454 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind normele referitoare la achizițiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azilProcedura finalizata 1. Comisia juridică, de disciplină și imunități
2. Comisia pentru afaceri europene
40. BPI-125/E COM(2015)453 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Planul de acțiune al UE privind returnareaProcedura finalizata 1. Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
2. Comisia juridică, de disciplină și imunități
3. Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
4. Comisia pentru politică externă
5. Comisia pentru afaceri europene
41. BPI-144/E COM(2015)462 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncăProcedura finalizata 1. Comisia pentru muncă și protecție socială
2. Comisia pentru afaceri europene
42. BPI-158/E COM(2015)468 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Plan de acțiune privind edificarea unei Uniuni a piețelor de capitalProcedura finalizata 1. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
2. Comisia pentru afaceri europene
43. BPI-162/E-s COM(2015)472 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor norme comune privind securitizarea și de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012Procedura finalizata 1. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
2. Comisia pentru afaceri europene
44. BPI-163/E-s COM(2015)473 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investițiiProcedura finalizata 1. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
2. Comisia pentru afaceri europene
45. BPI-169/E COM(2015)600 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice și monetareProcedura finalizata 1. Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
2. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
3. Comisia pentru afaceri europene
46. BPI-168/E COM(2015)497 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Comerț pentru toți Către o politică comercială și de investiții mai responsabilăProcedura finalizata 1. Comisia pentru industrii și servicii
2. Comisia pentru afaceri europene
47. BPI-170/E COM(2015)601 - Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind instituirea de consilii naționale de competitivitate în cadrul zonei euroProcedura finalizata 1. Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
2. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
3. Comisia pentru afaceri europene
48. BPI-197/E COM(2015)550 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Ameliorarea pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderiProcedura finalizata 1. Comisia pentru industrii și servicii
2. Comisia pentru afaceri europene
49. BPI-203/E COM(2015)572 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII Starea uniunii energetice 2015Procedura finalizata 1. Comisia pentru industrii și servicii
2. Comisia pentru afaceri europene
50. BPI-204/E JOIN(2015)50 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Revizuirea politicii europene de vecinătateProcedura finalizata 1. Comisia pentru politică externă
2. Comisia pentru afaceri europene
51. BPI-205/E COM(2015)690 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII Analiza anuală a creșterii pentru 2016 Consolidarea redresării și stimularea convergențeiProcedura finalizata 1. Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
2. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
3. Comisia pentru industrii și servicii
4. Comisia pentru muncă și protecție socială
5. Comisia pentru învățământ
6. Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor
7. Comisia pentru afaceri europene
8. Comisia pentru transporturi și infrastructură
9. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
52. BPI-206/E-s COM(2015)701 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013Procedura finalizata 1. Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
2. Comisia pentru buget, finanțe și bănci
3. Comisia pentru muncă și protecție socială
4. Comisia pentru afaceri europene
53. BPI-207/E COM(2015)611 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Strategia de extindere a UEProcedura finalizata 1. Comisia pentru politică externă
2. Comisia pentru afaceri europene
54. BPI-220/E COM(2015)614 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Închiderea buclei - un plan de acțiune al UE pentru economia circularăProcedura finalizata 1. Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare
2. Comisia pentru industrii și servicii
3. Comisia pentru afaceri europene
4. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
55. BPI-221/E-s COM(2015)595 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurileProcedura finalizata 1. Comisia pentru industrii și servicii
2. Comisia pentru afaceri europene
3. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
56. BPI-222/E-s COM(2015)596 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalajeProcedura finalizata 1. Comisia pentru industrii și servicii
2. Comisia pentru afaceri europene
3. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
57. BPI-223/E-s COM(2015)594 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilorProcedura finalizata 1. Comisia pentru industrii și servicii
2. Comisia pentru afaceri europene
3. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
58. BPI-224/E-s COM(2015)593 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electroniceProcedura finalizata 1. Comisia pentru industrii și servicii
2. Comisia pentru afaceri europene
3. Comisia pentru mediu și echilibru ecologic
59. BPI-225/E-s COM(2015)750 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de armeProcedura finalizata 1. Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
2. Comisia pentru afaceri europene
60. BPI-226/E COM(2015)626 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Către un cadru modern, mai european privind drepturile de autorProcedura finalizata 1. Comisia pentru industrii și servicii
2. Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor
3. Comisia pentru afaceri europene

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 29 februarie 2024, 10:34
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro