Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Examinarea parlamentară a documentelor UE Versiunea pentru printare

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Nr.
crt.
Număr
înreg.
Titlu Stadiu
1. BPI-1/E COM(2023)35 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Revizuirea Inițiativei UE privind polenizatorii Un nou pact pentru polenizatori Procedura finalizata
2. BPI-2/E COM(2022)682 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Cadrul de politică al EU privind materialele plastice de origine biologică, biodegradabile și compostabile Procedura finalizata
3. BPI-3/E COM(2022)800 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind Planul de acțiune al UE împotriva traficului de bunuri culturale Procedura finalizata
4. BPI-40/E COM(2023)7 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Raport de evaluare privind cadrele strategice naționale pentru romi ale statelor membre Procedura finalizata
5. BPI-54/E COM(2023)32 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Valorificarea talentelor în regiunile Europei Procedura finalizata
6. BPI-55/E COM(2023)40 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Consolidarea dialogului social în Uniunea Europeană prin valorificarea întregului său potențial de gestionare a tranzițiilor echitabile Procedura finalizata
7. BPI-56/E COM(2023)62 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Un Plan industrial al Pactului verde pentru era cu zero emisii nete Procedura finalizata
8. BPI-86/E COM(2023)38 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind consolidarea dialogului social în Uniunea Europeană Procedura finalizata
9. BPI-87/E COM(2023)98 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1009 în ceea ce privește etichetarea digitală a produselor fertilizante UE Procedura finalizata
10. BPI-108/E COM(2023)103 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Politica comună în domeniul pescuitului în prezent și în viitor: un pact privind pescuitul și oceanele pentru o gestionare a pescuitului sustenabilă, bazată pe date științifice, inovatoare și favorabilă incluziunii Procedura finalizata
11. BPI-118/E COM(2023)100 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Tranziția energetică a sectorului pescuitului și acvaculturii din UE Procedura finalizata
12. BPI-119/E COM(2023)102 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Planul de acțiune al UE: protejarea și refacerea ecosistemelor marine pentru un pescuit sustenabil și rezilient Procedura finalizata
13. BPI-120/E JOIN(2023)9 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Strategia spațială a Uniunii Europene pentru securitate și apărare Procedura finalizata
14. BPI-132/E JOIN(2023)8 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind actualizarea Strategiei Uniunii Europene în materie de securitate maritimă și a planului de acțiune al acesteia „O strategie îmbunătățită a UE în materie de securitate maritimă pentru amenințări maritime aflate în continuă evoluție” Procedura finalizata
15. BPI-148/E COM(2023)165 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O aprovizionare sigură și durabilă cu materii prime critice pentru sprijinirea dublei tranziții Procedura finalizata
16. BPI-164/E COM(2023)190 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Reformarea legislației în domeniul farmaceutic și măsuri de combatere a rezistenței la antimicrobiene Procedura in derulare
17. BPI-165/E COM(2023)205 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind factorii favorizanți esențiali pentru succesul educației și formării digitale Procedura finalizata
18. BPI-166/E COM(2023)206 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind îmbunătățirea ofertei de competențe digitale în educație și formare Procedura finalizata
19. BPI-175/E COM(2023)162 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Piața unică la 30 de ani Procedura finalizata
20. BPI-176/E COM(2023)306 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind un cadru revizuit de monitorizare pentru economia circulară Procedura finalizata
21. BPI-194/E COM(2023)298 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind o abordare cuprinzătoare cu privire la sănătatea mintală Procedura finalizata
22. BPI-195/E COM(2023)303 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Pescuit sustenabil în UE: situația actuală și orientări pentru 2024 Procedura in derulare
23. BPI-268/E COM(2023)410 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Asigurarea unei utilizări reziliente și sustenabile a resurselor naturale ale UE Procedura in derulare
24. BPI-269/E COM(2023)436 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind un cadru european pentru atragerea și păstrarea în Europa a talentelor din domeniul cercetării, inovării și antreprenoriatului Procedura finalizata
25. BPI-390/E COM(2023)535 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Pachetul de măsuri de ajutorare a IMM-urilor Procedura in derulare
26. BPI-419/E COM(2023)558 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Către o Europă mai rezilientă, mai competitivă și mai durabilă Procedura in derulare
27. BPI-420/E COM(2023)566 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Propunere de Declarație europeană privind deplasarea cu bicicleta Procedura in derulare
28. BPI-442/E COM(2023)577 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Schimbările demografice din Europa: un set de instrumente pentru acțiune Procedura in derulare
29. BPI-443/E COM(2023)634 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind revizuirea Planului strategic european pentru tehnologiile energetice (SET) Procedura in derulare
30. BPI-444/E COM(2023)659 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN privind contracararea amenințărilor potențiale reprezentate de drone Procedura in derulare
31. BPI-454/E COM(2023)440 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Înverzirea transportului de marfă Procedura in derulare
32. BPI-473/E COM(2023)638 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Programul de lucru al Comisiei pentru 2024 Obținerea de rezultate astăzi și pregătirea pentu viitor Procedura in derulare
33. BPI-482/E COM(2023)641 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind foaia de parcurs a UE pentru combaterea traficului de droguri și a criminalității organizate Procedura in derulare
34. BPI-483/E COM(2023)672 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Abordarea deficitelor de medicamente în UE Procedura in derulare

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 3 decembrie 2023, 9:58
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro