Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Examinarea parlamentară a documentelor UE Versiunea pentru printare

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Nr.
crt.
Număr
înreg.
Titlu Stadiu
1. BPI-1/E COM(2021)761 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Condiții de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică: valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii Procedura finalizata
2. BPI-2/E COM(2021)770 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind o abordare europeană a micro-certificatelor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională Procedura finalizata
3. BPI-3/E COM(2021)773 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind conturile personale de învățare Procedura finalizata
4. BPI-4/E COM(2021)778 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Construirea unei economii în serviciul cetățenilor: un plan de acțiune pentru economia socială Procedura finalizata
5. BPI-5/E COM(2022)11 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind învățarea pentru durabilitatea mediului Procedura finalizata
6. BPI-66/E COM(2021)811 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană Procedura finalizata
7. BPI-77/E COM(2022)16 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind o strategie europeană pentru universități Procedura finalizata
8. BPI-95/E COM(2022)83 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Către o economie verde, digitală și rezilientă: modelul nostru european de creștere Procedura finalizata
9. BPI-139/E COM(2022)133 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Garantarea securității alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor alimentare Procedura finalizata
10. BPI-159/E COM(2022)140 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Asigurarea faptului că produsele sustenabile devin norma Procedura finalizata
11. BPI-163/E COM(2022)141 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare Procedura finalizata
12. BPI-182/E COM(2022)196 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Un spațiu european al datelor privind sănătatea: valorificarea puterii datelor privind sănătatea în sprijinul cetățenilor, al pacienților și al inovării Procedura finalizata
13. BPI-193/E COM(2022)212 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Un deceniu digital pentru copii și tineri: noua strategie europeană „Un internet mai bun pentru copii” (BIK+) Procedura finalizata
14. BPI-204/E COM(2022)230 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR REPowerEU Plan Procedura finalizata
15. BPI-205/E COM(2022)233 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR SPRIJINIREA ȘI RECONSTRUCȚIA UCRAINEI Procedura finalizata
16. BPI-206/E JOIN(2022)24 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind analiza deficitelor de investiții în domeniul apărării și calea de urmat Procedura finalizata
17. BPI-257/E COM(2022)240 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Planul UE „Economii de energie” Procedura finalizata
18. BPI-270/E COM(2022)221 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Strategia UE pentru energia solară Procedura finalizata
19. BPI-277/E COM(2022)332 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O nouă agendă europeană de inovare Procedura finalizata
20. BPI-278/E COM(2022)409 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Puterea parteneriatelor comerciale: împreună pentru o creștere economică verde și justă Procedura finalizata
21. BPI-370/E COM(2022)474 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind consolidarea prevenirii prin depistare timpurie: O nouă abordare a UE privind screeningul pentru depistarea cancerului care o înlocuiește pe cea din Recomandarea 2003/878/CE a Consiliului Procedura finalizata
22. BPI-400/E COM(2022)489 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2009/148/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă Procedura finalizata
23. BPI-410/E COM(2022)488 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind depunerea de eforturi pentru un viitor fără azbest: o abordare europeană a riscurilor pe care azbestul le prezintă pentru sănătate Procedura finalizata
24. BPI-411/E JOIN(2022)53 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Planul de acțiune pentru tineret în cadrul acțiunii externe a UE pentru perioada 2022 – 2027 Promovarea participării și a capacitării semnificative a tinerilor în acțiunea externă a UE pentru dezvoltare durabilă, egalitate și pace Procedura finalizata
25. BPI-422/E COM(2022)551 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind o abordare coordonată la nivelul Uniunii în vederea consolidării rezilienței infrastructurii critice Procedura finalizata
26. BPI-433/E COM(2022)552 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Digitalizarea sistemului energetic – Planul de acțiune al UE Procedura finalizata
27. BPI-445/E COM(2022)592 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Către un sector european al algelor puternic și sustenabil Procedura finalizata
28. BPI-446/E COM(2022)700 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind progresele înregistrate în direcția realizării Spațiului european al educației Procedura finalizata
29. BPI-472/E COM(2022)581 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Revizuirea planului de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră Procedura finalizata
30. BPI-473/E COM(2022)590 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Asigurarea disponibilității și accesibilității prețurilor îngrășămintelor Procedura finalizata
31. BPI-474/E COM(2022)652 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR „Strategia 2.0 privind dronele pentru un ecosistem inteligent și durabil al aeronavelor fără pilot la bord în Europa” Procedura finalizata

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 1 martie 2024, 0:16
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro