Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Examinarea parlamentară a documentelor UE Versiunea pentru printare

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Nr.
crt.
Număr
înreg.
Titlu Stadiu
1. BPI-1/E COM(2018)10 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Acțiuni ale UE în vederea îmbunătățirii conformării cu legislația de mediu și a guvernanței de mediu Procedura finalizata
2. BPI-2/E COM(2018)29 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind un cadru de monitorizare pentru economia circulară Procedura finalizata
3. BPI-3/E COM(2017)797 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană Procedura finalizata
4. BPI-4/E COM(2018)2 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Evaluarea intermediară a programului Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării și inovării din UE Procedura finalizata
5. BPI-5/E COM(2018)23 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării Procedura finalizata
6. BPI-6/E COM(2018)22 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind Planul de acțiune pentru educația digitală Procedura finalizata
7. BPI-7/E COM(2018)24 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții Procedura finalizata
8. BPI-10/E COM(2018)28 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară Procedura finalizata
9. BPI-13/E COM(2018)32 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile Procedura finalizata
10. BPI-31/E COM(2017)787 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN Pachetul privind mărfurile. Consolidarea încrederii în piața unică Procedura finalizata
11. BPI-117/E COM(2018)114 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Finalizarea uniunii piețelor de capital până în 2019 – este timpul să accelerăm ritmul Procedura finalizata
12. BPI-118/E COM(2018)132 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind accesul la protecție socială pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă Procedura finalizata
13. BPI-138/E COM(2018)109 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Planul de acțiune privind FinTech: pentru un sector financiar european mai competitiv și mai inovator Procedura finalizata
14. BPI-139/E JOIN(2018)5 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind Planul de acțiune vizând mobilitatea militară Procedura finalizata
15. BPI-140/E COM(2018)138 - Recomandare de DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a deschiderii negocierilor privind un Pact mondial pentru mediu Procedura finalizata
16. BPI-141/E COM(2018)250 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Raport privind progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei europene privind migrația Procedura finalizata
17. BPI-185/E COM(2018)183 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN Noile avantaje pentru consumatori Procedura finalizata
18. BPI-186/E COM(2018)233 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale, autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai sănătoase Procedura finalizata
19. BPI-213/E COM(2018)321 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 Procedura finalizata
20. BPI-214/E COM(2018)237 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Inteligența artificială pentru Europa Procedura finalizata
21. BPI-221/E COM(2018)450 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Comunicarea din 2018 privind politica de extindere a UE Procedura finalizata
22. BPI-222/E COM(2018)320 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Finalizarea unei piețe unice digitale de încredere pentru toți Contribuția Comisiei la reuniunea informală a liderilor UE privind protecția datelor și piața unică digitală, desfășurată la Sofia, la 16 mai 2018 Procedura finalizata
23. BPI-223/E COM(2018)306 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O agendă europeană reînnoită pentru cercetare și inovare - șansa Europei de a-și modela viitorul Contribuția Comisiei Europene la reuniunea informală a liderilor UE de la Sofia din data de 16 mai 2018 Procedura finalizata
24. BPI-243/E COM(2018)268 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii Procedura finalizata
25. BPI-244/E COM(2018)271 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari Procedura finalizata
26. BPI-245/E COM(2018)267 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O nouă agendă europeană pentru cultură Procedura finalizata
27. BPI-318/E COM(2018)304 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind educația în situații de urgență și de criză prelungită Procedura finalizata
28. BPI-319/E COM(2018)367 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 Procedura finalizata
29. BPI-341/E COM(2018)385 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293/2013 Procedura finalizata
30. BPI-371/E COM(2018)303 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare) Procedura finalizata
31. BPI-372/E JOIN(2018)17 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Elemente pentru o Strategie a UE împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic și a armamentului ușor și a muniției aferente „Asigurarea securității armelor, protejarea cetățenilor” Procedura finalizata
32. BPI-373/E COM(2018)353 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
33. BPI-374/E COM(2018)495 - Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI referitoare la încheierea, în numele Uniunii, a Acordului privind spațiul aerian comun între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte Procedura finalizata
34. BPI-379/E COM(2018)476 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Fondului european de apărare Procedura finalizata
35. BPI-431/E COM(2018)524 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN Primul raport bienal privind progresele înregistrate în dezvoltarea uniunii vamale a UE și guvernanța acesteia Procedura finalizata
36. BPI-496/E COM(2018)643 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Comunicare privind o nouă Alianță Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile: să ducem parteneriatul pentru investiții și locuri de muncă la un nivel superior Procedura finalizata
37. BPI-497/E COM(2018)645 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR Consolidarea cadrului Uniunii de supraveghere a instituțiilor financiare dintr-o perspectivă prudențială și din perspectiva combaterii spălării banilor Procedura finalizata
38. BPI-503/E COM(2018)640 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist O contribuție a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018 Procedura finalizata
39. BPI-504/E COM(2018)641 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL EUROPEAN O Europă care protejează: o inițiativă de extindere a competențelor Parchetului European pentru a include infracțiunile de terorism transfrontaliere Procedura finalizata
40. BPI-505/E COM(2018)647 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE CONSILIUL EUROPEAN, PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Un actor mai puternic pe plan mondial: un proces mai eficient de luare a deciziilor pentru politica externă și de securitate a UE Procedura in derulare
41. BPI-518/E JOIN(2018)31 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII Conectarea Europei cu Asia – Elementele constitutive pentru o strategie a UE Procedura finalizata
42. BPI-529/E COM(2018)673 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O bioeconomie durabilă pentru Europa: consolidarea legăturilor dintre economie, societate și mediu Procedura finalizata
43. BPI-533/E COM(2018)708 - Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității Procedura finalizata
44. BPI-534/E COM(2018)710 - Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de stabilire, pentru 2019, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește din Marea Neagră Procedura finalizata
45. BPI-543/E COM(2018)703 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Principiile subsidiarității și proporționalității: consolidarea rolului lor în elaborarea politicilor UE Procedura finalizata
46. BPI-553/E COM(2018)734 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Spre un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini Procedura finalizata
47. BPI-570/E COM(2018)772 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR Piața unică într-o lume în schimbare Un atu unic ce necesită un angajament politic reînnoit Procedura finalizata
48. BPI-579/E COM(2018)773 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII O planetă curată pentru toți O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei Procedura finalizata

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 4 martie 2024, 3:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro