Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Examinarea parlamentară a documentelor UE Versiunea pentru printare

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Nr.
crt.
Număr
înreg.
Titlu Stadiu
1. BPI-1/E COM(2016)682 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Crearea unui sistem de impozitare a societăților echitabil, competitiv și stabil pentru Uniunea Europeană Procedura finalizata
2. BPI-2/E COM(2016)683 - Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) Procedura finalizata
3. BPI-3/E COM(2016)685 - Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI privind o bază fiscală comună a societăților Procedura finalizata
4. BPI-4/E COM(2016)940 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR INVESTIȚIA ÎN TINERII EUROPEI Procedura finalizata
5. BPI-5/E COM(2016)941 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI MODERNIZAREA EDUCAȚIEI Procedura finalizata
6. BPI-6/E COM(2016)950 - COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Planul de acțiune european în domeniul apărării Procedura finalizata
7. BPI-7/E COM(2016)593 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind dreptul de autor pe piața unică digitală Procedura finalizata
8. BPI-8/E COM(2016)733 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Viitorii lideri ai Europei: inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora Procedura finalizata
9. BPI-9/E COM(2016)739 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Următorii pași către un viitor european durabil Acțiunea europeană pentru durabilitate Procedura finalizata
10. BPI-10/E COM(2016)860 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL SOCIAL ȘI ECONOMIC EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII Energie curată pentru toți europenii Procedura finalizata
11. BPI-11/E COM(2016)763 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN, COMITETUL REGIUNILOR ȘI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII Accelerarea inovării în domeniul energiei curate Procedura finalizata
12. BPI-136/E COM(2017)34 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară Procedura finalizata
13. BPI-137/E/ JOIN(2017)4 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Migrația pe ruta central-mediteraneeană Gestionarea fluxurilor de migrație, salvarea de vieți omenești Procedura finalizata
14. BPI-138/E COM(2017)2025 - CARTE ALBĂ PRIVIND VIITORUL EUROPEI Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 2025 Procedura finalizata
15. BPI-139/E/ COM(2016)767 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
16. BPI-189/E COM(2017)200 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU PRIVIND EFICIENTIZAREA POLITICII DE RETURNARE A UNIUNII EUROPENE – UN PLAN DE ACȚIUNE REÎNNOIT Procedura finalizata
17. BPI-190/E JOIN(2017)11 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Câteva elemente ale Strategiei UE pentru Siria Procedura finalizata
18. BPI-185/E COM(2016)861 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind piața internă a energiei electrice Procedura finalizata
19. BPI-208/E COM(2017)211 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Protecția copiilor migranți Procedura finalizata
20. BPI-232/E COM(2017)206 - Document de reflecție privind dimensiunea socială a Europei Procedura finalizata
21. BPI-233/E COM(2017)250 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale Procedura finalizata
22. BPI-234/E-s COM(2017)253 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului Procedura finalizata
23. BPI-235/E COM(2017)252 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR O INIȚIATIVĂ PENTRU SPRIJINIREA ECHILIBRULUI DINTRE VIAȚA PROFESIONALĂ ȘI CEA PRIVATĂ A PĂRINȚILOR ȘI ÎNGRIJITORILOR CARE LUCREAZĂ Procedura finalizata
24. BPI-245/E COM(2017)228 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piața unică digitală O piață unică digitală conectată pentru toți Procedura finalizata
25. BPI-254/E COM(2017)240 - DOCUMENT DE REFLECȚIE PRIVIND VALORIFICAREA OPORTUNITĂȚILOR OFERITE DE GLOBALIZARE Procedura finalizata
26. BPI-258/E COM(2017)291 - DOCUMENT DE REFLECȚIE PRIVIND APROFUNDAREA UNIUNII ECONOMICE ȘI MONETARE Procedura finalizata
27. BPI-259/E COM(2017)248 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Dezvoltarea școlilor și calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viață Procedura finalizata
28. BPI-261/E COM(2017)247 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind o nouă agendă a UE pentru învățământul superior Procedura finalizata
29. BPI-261/E COM(2017)249 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților Procedura finalizata
30. BPI-262/E COM(2017)315 - DOCUMENT DE REFLECȚIE PRIVIND VIITORUL APĂRĂRII EUROPENE Procedura finalizata
31. BPI-263/E COM(2017)218 - Recomandare de DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a Comisiei să deschidă negocieri în vederea încheierii unui acord cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de stabilire a condițiilor de retragere a acestui stat din Uniunea Europeană Procedura in derulare
32. BPI-324/E COM(2017)294 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE Procedura finalizata
33. BPI-325/E COM(2017)295 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Lansarea Fondului european de apărare Procedura finalizata
34. BPI-326/E JOIN(2017)21 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU O abordare strategică privind reziliența în cadrul acțiunii externe a UE Procedura finalizata
35. BPI-327/E COM(2017)358 - DOCUMENT DE REFLECȚIE PRIVIND VIITORUL FINANȚELOR UE Procedura finalizata
36. BPI-328/E-s COM(2017)343 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) Procedura finalizata
37. BPI-416/E JOIN(2017)450 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Reziliență, prevenire și apărare: construirea unei securități cibernetice puternice pentru UE Procedura finalizata
38. BPI-417/E COM(2017)542 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Intensificarea supravegherii integrate pentru a consolida uniunea piețelor de capital și integrarea financiară într-un mediu aflat în schimbare Procedura finalizata
39. BPI-418/E-s COM(2017)489 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului Procedura finalizata
40. BPI-419/E COM(2017)563 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate și eficace Procedura finalizata
41. BPI-420/E COM(2017)566 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN În continuarea Planului de acțiune privind TVA Către un spațiu unic pentru TVA în UE – Momentul acțiunii Procedura finalizata
42. BPI-476/E COM(2017)558 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR cu privire la rezultatele Agendei europene privind migrația Procedura finalizata
43. BPI-477/E-s COM(2017)569 - Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre Procedura finalizata
44. BPI-478/E-s COM(2017)538 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic Procedura finalizata
45. BPI-491/E COM(2017)570 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind menținerea și consolidarea spațiului Schengen Procedura finalizata
46. BPI-504/E COM(2017)637 - Propunere modificată de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări online și alte tipuri de vânzare la distanță de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
47. BPI-524/E COM(2017)673 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Consolidarea identității europene prin educație și cultură Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Göteborg Procedura finalizata
48. BPI-525/E COM(2017)713 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Viitorul sectorului agricol și al agriculturii Procedura finalizata
49. BPI-526/E COM(2017)678 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN Planul de acțiune al UE 2017-2019 Combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați Procedura finalizata

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 29 februarie 2024, 23:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro