Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Examinarea parlamentară a documentelor UE Versiunea pentru printare

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Nr.
crt.
Număr
înreg.
Titlu Stadiu
1. BPI-1/E-s COM(2011)860 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind fondurile europene cu capital de risc (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
2. BPI-2/E-s COM(2011)862 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind fondurile europene de antreprenoriat social (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
3. BPI-3/E-s COM(2011)873 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) Procedura finalizata
4. BPI-4/E-s COM(2011)883 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informare al pieței interne (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
5. BPI-5/E COM(2011)885 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR Perspectiva energetică 2050 Procedura finalizata
6. BPI-6a/E-s COM(2011)895 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
7. BPI-6b/E-s COM(2011)896 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind achizițiile publice (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
8. BPI-6c/E-s COM(2011)897 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind atribuirea contractelor de concesiune (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
9. BPI-7/E COM(2011)900 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR Un cadru de calitate pentru serviciile de interes general în Europa Procedura finalizata
10. BPI-8/E-s COM(2011)914 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind programul Hercule III în vederea promovării unor activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene Procedura finalizata
11. BPI-9/E-s COM(2011)928 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind programul statistic european pentru perioada 2013-2017 (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
12. BPI-10/E COM(2012)7 - CARTE VERDE Restructurare și anticiparea schimbărilor: învățăminte desprinse din experiența recentă Procedura finalizata
13. BPI-11/E-s COM(2011)934 - Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind un mecanism al Uniunii de protecție civilă (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
14. BPI-12/E-s COM(2012)15 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2004/40/CE privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) (a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE) Procedura finalizata
15. BPI-13/E-s COM(2011)866 - Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
16. BPI-14a/E-s COM(2011)750 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize Procedura finalizata
17. BPI-14b/E-s COM(2011)751 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Fondului pentru azil și migrație Procedura finalizata
18. BPI-14c/E-s COM(2011)752 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil și migrație și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor Procedura finalizata
19. BPI-14d/E-s COM(2011)753 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor Procedura finalizata
20. BPI-15/E-s COM(2011)876 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivelor 2000/60/CE și 2008/105/CE în ceea ce privește substanțele prioritare din domeniul politicii apei (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
21. BPI-16/E-s COM(2011)874 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) Procedura finalizata
22. BPI-44a/E COM(2012)9 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR Protecția vieții private într-o lume interconectată Un cadru european privind protecția datelor pentru secolul 21 (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
23. BPI-44b/E-s COM(2012)10 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și la libera circulație a acestor date Procedura finalizata
24. BPI-44c/E-s COM(2012)11 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
25. BPI-45a/E-s COM(2012)48 - Propunere modificată de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2001/83/CE în ceea ce privește informațiile destinate publicului larg referitoare la medicamentele eliberate pe bază de rețetă (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
26. BPI-45b/E-s COM(2012)49 - Propunere modificată de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004, în ceea ce privește informațiile destinate publicului larg referitoare la medicamentele eliberate pe bază de rețetă (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
27. BPI-45c/E-s COM(2012)51 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 în ceea ce privește farmacovigilența Procedura finalizata
28. BPI-45d/E-s COM(2012)52 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2001/83/CE în ceea ce privește farmacovigilența (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
29. BPI-46/E-s COM(2012)35 - Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind statutul unei fundații europene (FE) (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
30. BPI-51/E COM(2012)55 - CARTE ALBĂ O agendă pentru pensii adecvate, sigure și viabile (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
31. BPI58-/E-s COM(2012)84 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind transparența măsurilor care reglementează prețurile medicamentelor de uz uman și includerea acestora în sfera de cuprindere a sistemelor publice de asigurări de sănătate (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
32. BPI-59a/E-s COM(2012)89 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind circulația necomercială a animalelor de companie (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura in derulare
33. BPI-59b/E-s COM(2012)90 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală care reglementează schimburile comerciale în cadrul Uniunii și importurile de câini, pisici și dihori domestici (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura in derulare
34. BPI-61/E-s COM(2012)85 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în Uniunea Europeană Procedura in derulare
35. BPI-62/E-s COM(2012)93 - Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură Procedura in derulare
36. BPI-63/E-s COM(2012)109 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un program al Uniunii Europene de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 106/2008 privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura in derulare
37. BPI-67/E-s COM(2012)118 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind reciclarea navelor Procedura in derulare
38. BPI-68/E-s COM(2012)129 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2009/16/CE privind controlul statului portului (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura in derulare
39. BPI-69/E-s COM(2012)130 - Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind exercitarea dreptului de a desfășura acțiuni colective în cadrul libertății de stabilire și a libertății de a presta servicii (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura in derulare
40. BPI-70/E-s COM(2012)131 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind executarea Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii Procedura in derulare
41. BPI-71/E-s COM(2012)134 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind responsabilitățile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplicării Directivei 2009/13/CE a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim și de modificare a Directivei 1999/63/CE (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura in derulare
42. BPI-72/E-s COM(2012)136 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din [...] de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără fir (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura in derulare
43. BPI-76/E-s COM(2012)150 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Directivelor 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE și 2001/114/CE în ceea ce privește competențele care urmează să fie conferite Comisiei Procedura in derulare
44. BPI-84/E-s COM(2012)164 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de simplificare a transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, în interiorul pieței unice (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura in derulare
45. BPI-85/E-s COM(2012)167 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene (Text cu relevanță pentru SEE și Elveția) Procedura in derulare
46. BPI-101a/E JOIN(2012)13 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Parteneriatul estic o foaie de parcurs până la reuniunea la nivel înalt din toamna anului 2013 Procedura finalizata
47. BPI-101b/E JOIN(2012)14 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Rezultatele noii politici europene de vecinătate Procedura finalizata
48. BPI-127/E COM(2012)286 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane Procedura finalizata
49. BPI-128/E-s COM(2012)350 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
50. BPI-130/E-s COM(2012)360 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind intermedierea de asigurări (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
51. BPI-131/E-s COM(2012)363 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal Procedura finalizata
52. BPI-132/E-s COM(2012)369 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind trialurile clinice cu medicamente de uz uman și de abrogare a Directivei 2001/20/CE (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura in derulare
53. BPI-133/E-s COM(2012)372 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
54. BPI-134a/E-s COM(2012)380 - Pachetul privind inspecția tehnică auto Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor și de abrogare a Directivei 2009/40/CE (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
55. BPI-134b/E-s COM(2012)381 - Pachetul privind inspecția tehnică auto Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 1999/37/CE privind documentele de înmatriculare pentru vehicule Procedura finalizata
56. BPI-134c/E-s COM(2012)382 - Pachetul privind inspecția tehnică auto Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în Uniune și de abrogare a Directivei 2000/30/CE (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
57. BPI-135a/E-s COM(2012)393 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 443/2009 pentru a defini modalitățile de realizare a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2c generate de autoturismele noi Procedura finalizata
58. BPI-135b/E-s COM(2012)394 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 510/2011 pentru a defini modalitățile de realizare a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare noi (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
59. BPI-136/E-s COM(2012)403 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (reformare) Procedura finalizata
60. BPI-137/E-s COM(2012)407 - Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de stabilire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 Procedura finalizata
61. BPI-138/E-s COM(2012)416 - Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2003/87/CE prin clarificarea dispozițiilor privind calendarul licitațiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
62. BPI-139/E COM(2012)428 - Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește un mecanism de reacție rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA Procedura finalizata
63. BPI-140/E COM(2012)342 - COMUNICARE A COMISIEI Principii comune privind mecanismele naționale de corecție fiscală Procedura finalizata
64. BPI-129/E-s COM(2012)352 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind documentele cu informații cheie referitoare la produsele de investiții (Text cu relevanță pentru SEE) Procedura finalizata
65. BPI-169a/E-s COM(2012)511 - Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit Procedura in derulare
66. BPI169b-/E-s COM(2012)512 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) în ceea ce privește interacțiunea sa cu Regulamentul (UE) nr. …/… al Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit Procedura in derulare
67. BPI-169c/E COM(2012)510 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Foaie de parcurs către o uniune bancară Procedura in derulare
68. BPI-178/E-s COM(2012)499 - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene Procedura finalizata
69. BPI-220/E COM(2012)600 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Strategia de extindere și principalele provocări în perioada 2012-2013 Procedura finalizata
70. BPI-224/E COM(2012)614 - Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe Procedura finalizata
71. BPI-225/E COM(2012)663 - COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Eficientizarea pieței interne a energiei Procedura finalizata

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 4 martie 2024, 3:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro