Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Informații publice > Serviciile Camerei Deputaților > Atribuții și activități > Departamentul de studii parlamentare și politici UE > Direcția pentru Uniunea Europeană > Afaceri europene > Documente Comisia Europeana Versiunea pentru printare
Documente supuse procedurii de SUBSIDIARITATE

Subsidiaritate:

Notă:
Dacă documentele în limba română conțin diacritice care nu sunt afișate corect, trebuie să instalați: "Eu Fonts Update"

Rezultate:15
Pagini: 
1  
Nr.crt DOCUMENT DESCRIERE - Română(RO), English(EN), Français(FR)
1 COM(2024)52

Emitent:Comisia Europeană
Categorie:Proiecte de acte legislative
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[06-02-2024]  - Dată final:[02-04-2024]
Nr. zile rămase:31
RO Propunere de
DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența
inspecțiilor în câmp efectuate în Republica Moldova la culturile producătoare de
semințe de plante furajere și echivalența semințelor de plante furajere produse în
Republica Moldova, precum și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp
efectuate în Ucraina la culturile producătoare de semințe de sfeclă și la culturile
producătoare de semințe de plante oleaginoase și în ceea ce privește echivalența
semințelor de sfeclă și a semințelor de plante oleaginoase produse în Ucraina
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la Propunerea de
  DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
  de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența
  inspecțiilor în câmp efectuate în Republica Moldova la culturile producătoare de
  semințe de plante furajere și echivalența semințelor de plante furajere produse în
  Republica Moldova, precum și în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp
  efectuate în Ucraina la culturile producătoare de semințe de sfeclă și la culturile
  producătoare de semințe de plante oleaginoase și în ceea ce privește echivalența
  semințelor de sfeclă și a semințelor de plante oleaginoase produse în Ucraina
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Council Decision 2003/17/EC as regards the equivalence of field inspections
carried out in the Republic of Moldova on fodder plant seed-producing crops and on the
equivalence of fodder plant seed produced in the Republic of Moldova, and as regards
the equivalence of field inspections carried out in Ukraine on beet seed-producing crops
and oil plant seed-producing crops and on the equivalence of beet seed and oil plant seed
produced in Ukraine
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEX
  to the Proposal for a
  DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  amending Council Decision 2003/17/EC as regards the equivalence of field inspections
  carried out in the Republic of Moldova on fodder plant seed-producing crops and on the
  equivalence of fodder plant seed produced in the Republic of Moldova, and as regards
  the equivalence of field inspections carried out in Ukraine on beet seed-producing crops
  and oil plant seed-producing crops and on the equivalence of beet seed and oil plant seed
  produced in Ukraine
FR Proposition de
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des
inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères
effectuées en République de Moldavie et l’équivalence des semences de plantes
fourragères produites en République de Moldavie, et en ce qui concerne l’équivalence
des inspections sur pied des cultures productrices de semences de betteraves et des
cultures productrices de semences de plantes oléagineuses, effectuées en Ukraine, et
l’équivalence des semences de betteraves et des semences de plantes oléagineuses
produites en Ukraine
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la proposition de
  DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des
  inspections sur pied des cultures productrices de semences de plantes fourragères
  effectuées en République de Moldavie et l’équivalence des semences de plantes
  fourragères produites en République de Moldavie, et en ce qui concerne l’équivalence
  des inspections sur pied des cultures productrices de semences de betteraves et des
  cultures productrices de semences de plantes oléagineuses, effectuées en Ukraine, et
  l’équivalence des semences de betteraves et des semences de plantes oléagineuses
  produites en Ukraine
2 COM(2024)14

Emitent:Comisia Europeană
Categorie:Proiecte de acte legislative
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[20-02-2024]  - Dată final:[16-04-2024]
Nr. zile rămase:45
RO Propunere de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
de modificare a Directivei 2009/38/CE în ceea ce privește instituirea și funcționarea
comitetelor europene de întreprindere și asigurarea respectării efective a drepturilor la
informare și consultare la nivel transnațional
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANEXĂ
  la
  DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
  de modificare a Directivei 2009/38/CE în ceea ce privește instituirea și funcționarea
  comitetelor europene de întreprindere și asigurarea respectării efective a drepturilor la
  informare și consultare la nivel transnațional
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Directive 2009/38/EC as regards the establishment and functioning of European Works Councils and the effective enforcement of transnational information and consultation rights
  Related documents:
 1. ANNEX
  to the
  DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  amending Directive 2009/38/EC as regards the establishment and functioning of European Works Councils and the effective enforcement of transnational information and consultation rights
FR Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2009/38/CE en ce qui concerne l’institution et le fonctionnement
de comités d’entreprise européens et l’application effective des droits d’information et
de consultation transnationales
  Related documents:
 1. ANNEX
  ANNEXE
  de la
  DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  modifiant la directive 2009/38/CE en ce qui concerne l’institution et le fonctionnement
  de comités d’entreprise européens et l’application effective des droits d’information et
  de consultation transnationales
2 COM(2024)43

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[19-02-2024]  - Dată final:[15-04-2024]
Nr. zile rămase:44
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/745 și (UE) 2017/746 în ceea ce privește introducerea treptată a Eudamed, obligația de informare în cazul întreruperii furnizării și dispozițiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Regulations (EU) 2017/745 and (EU) 2017/746 as regards a gradual roll-out of
Eudamed, information obligation in case of interruption of supply and the transitional
provisions for certain in vitro diagnostic medical devices
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant les règlements (UE) 2017/745 et (UE) 2017/746 en ce qui concerne un déploiement progressif d’Eudamed, l’obligation d’information en cas d’interruption d’approvisionnement et les dispositions transitoires applicables à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
2 COM(2023)905

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[18-01-2024]  - Dată final:[14-03-2024]
Nr. zile rămase:12
RO Propunere de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
de modificare a Directivei (UE) 2015/2302 pentru o protecție mai eficace a călătorilor și
pentru simplificarea și clarificarea anumitor aspecte ale directivei
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANEXE
  la
  Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului
  de modificare a Directivei (UE) 2015/2302 pentru o protecție mai eficace a călătorilor și
  pentru simplificarea și clarificarea anumitor aspecte ale directivei
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Directive (EU) 2015/2302 to make the protection of travellers more effective
and to simplify and clarify certain aspects of the Directive
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXES
  to the
  Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council
  amending Directive (EU) 2015/2302 to make the protection of travellers more
FR Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive (UE) 2015/2302 afin de renforcer l’efficacité de la protection des
voyageurs et de simplifier et clarifier certains aspects de la directive
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXES
  à la
  proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  modifiant la directive (UE) 2015/2302 afin de renforcer l’efficacité de la protection des
  voyageurs et de simplifier et clarifier certains aspects de la directive.
2 COM(2023)636

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[17-01-2024]  - Dată final:[13-03-2024]
Nr. zile rămase:11
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) 2018/1724 în ceea ce privește
anumite cerințe prevăzute în Directiva (UE) XXXX/XXXX
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Regulations (EU) No 1024/2012 and (EU) 2018/1724 as regards certain
requirements laid down by Directive (EU) XXXX/XXXX
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant les règlements (UE) nº 1024/2012 et (UE) 2018/1724 en ce qui concerne
certaines exigences fixées par la directive (UE) XXXX/XXXX
2 COM(2023)779

Emitent:Comisia Europeană
Categorie:Proiecte de acte legislative
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[09-02-2024]  - Dată final:[05-04-2024]
Nr. zile rămase:34
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de instituire a unei platforme comune de date privind substanțele chimice, de stabilire a
unor norme pentru a se asigura că datele conținute de aceasta sunt ușor de găsit,
accesibile, interoperabile și reutilizabile și de stabilire a unui cadru de monitorizare și de
perspectivă pentru substanțele chimice
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 3
  ANEXE
  la
  Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
  de instituire a unei platforme comune de date privind substanțele chimice, de stabilire a
  unor norme pentru a se asigura că datele conținute de aceasta sunt ușor de găsit,
  accesibile, interoperabile și reutilizabile și de stabilire a unui cadru de monitorizare și de
  perspectivă pentru substanțele chimice
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing a common data platform on chemicals, laying down rules to ensure that the
data contained in it are findable, accessible, interoperable and reusable and establishing
a monitoring and outlook framework for chemicals
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 3
  ANNEXES
  to the
  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
  establishing a common data platform on chemicals, laying down rules to ensure that the
  data contained in it are findable, accessible, interoperable and reusable and establishing
  a monitoring and outlook framework for chemicals
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant une plateforme de données commune sur les produits chimiques, fixant des
règles visant à garantir que les données qu’elle contient sont faciles à trouver,
accessibles, interopérables et réutilisables et définissant un cadre de surveillance et de
prospective pour les produits chimiques
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 3
  ANNEXES
  de la
  proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
  établissant une plateforme de données commune sur les produits chimiques, fixant des
  règles visant à garantir que les données qu’elle contient sont faciles à trouver,
  accessibles, interopérables et réutilisables et définissant un cadre de surveillance et de
  prospective pour les produits chimiques
2 COM(2023)781

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[08-02-2024]  - Dată final:[04-04-2024]
Nr. zile rămase:33
RO Propunere de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
de modificare a Directivei 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea
ce privește reatribuirea sarcinilor științifice și tehnice Agenției Europene pentru
Produse Chimice
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as
regards the re-attribution of scientific and technical tasks to the European Chemicals
Agency
FR Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne la réattribution de tâches scientifiques et techniques à l’Agence européenne des
produits chimiques
2 COM(2023)770

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[19-02-2024]  - Dată final:[15-04-2024]
Nr. zile rămase:44
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 6
  ANEXE
  la Propunere de
  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
  privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on the protection of animals during transport and related operations, amending Council
Regulation (EC) No 1255/97 and repealing Council Regulation (EC) No 1/2005
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 6
  ANNEXES
  to the
  Proposal for a
  REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
  on the protection of animals during transport and related operations, amending Council
  Regulation (EC) No 1255/97 and repealing Council Regulation (EC) No 1/2005
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, modifiant le règlement (CE) nº 1255/97 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 1/2005 du Conseil
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 6
  ANNEXES
  à la Proposition de
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, modifiant le règlement (CE) nº 1255/97 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 1/2005 du Conseil
2 COM(2023)930

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[18-01-2024]  - Dată final:[14-03-2024]
Nr. zile rămase:12
RO Propunere de
DIRECTIVĂ A CONSILIULUI
de modificare a Directivei (UE) 2015/637 privind măsurile de coordonare și cooperare
pentru facilitarea protecției consulare a cetățenilor nereprezentați ai Uniunii în țările
terțe și a Directivei (UE) 2019/997 de instituire a unui document de călătorie provizoriu
al UE
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
COUNCIL DIRECTIVE
amending Directive (EU) 2015/637 on the coordination and cooperation measures to
facilitate consular protection for unrepresented citizens of the Union in third countries
and Directive (EU) 2019/997 establishing an EU Emergency Travel Document
FR Proposition de
DIRECTIVE DU CONSEIL
modifiant la directive (UE) 2015/637 établissant les mesures de coordination et de
coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union
non représentés dans des pays tiers et la directive (UE) 2019/997 établissant un titre de
voyage provisoire de l’Union européenne
2 COM(2023)769

Emitent:Comisia Europeană
Categorie:Proiecte de acte legislative
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[19-01-2024]  - Dată final:[15-03-2024]
Nr. zile rămase:13
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind bunăstarea câinilor și a pisicilor și trasabilitatea acestora
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 3
  ANEXE
  la propunerea de
  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
  privind bunăstarea câinilor și a pisicilor și trasabilitatea acestora
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on the welfare of dogs and cats and their traceability
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 3
  ANNEXES
  to the Proposal for a
  REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
  on the welfare of dogs and cats and their traceability
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif au bien-être des chiens et des chats et à leur traçabilité
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 3
  ANNEXES
  de la proposition
  DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  relatif au bien-être des chiens et des chats et à leur traçabilité
2 COM(2023)777

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[20-12-2023]  - Dată final:[06-03-2024]
Nr. zile rămase:4
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentului (UE) 2021/1232 al Parlamentului European și al
Consiliului privind o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei
2002/58/CE în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Regulation (EU) 2021/1232 of the European Parliament and of the Council on
a temporary derogation from certain provisions of Directive 2002/58/EC for the purpose
of combating online child sexual abuse
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2021/1232 du Parlement européen et du Conseil relatif à
une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE aux fins
de la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne
2 COM(2023)753

Emitent:Comisia Europeană
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[18-01-2024]  - Dată final:[14-03-2024]
Nr. zile rămase:12
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 261/2004, (CE) nr. 1107/2006, (UE)
nr. 1177/2010, (UE) nr. 181/2011 și (UE) 2021/782 în ceea ce privește asigurarea
respectării drepturilor pasagerilor în Uniune
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 4
  ANEXE
  la Propunerea de
  Regulament al Parlamentului European și al Consiliului
  de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 261/2004, (CE) nr. 1107/2006, (UE)
  nr. 1177/2010, (UE) nr. 181/2011 și (UE) 2021/782 în ceea ce privește asigurarea
  respectării drepturilor pasagerilor în Uniune
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
amending Regulations (EC) No 261/2004, (EC) No 1107/2006, (EU) No 1177/2010, (EU)
No 181/2011 and (EU) 2021/782 as regards enforcement of passenger rights in the Union
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 4
  ANNEXES
  to the Proposal for a
  Regulation of the European Parliament and of the Council
  amending Regulations (EC) No 261/2004, (EC) No 1107/2006, (EU) No 1177/2010, (EU)
  No 181/2011 and (EU) 2021/782 as regards enforcement of passenger rights in the Union
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant les règlements (CE) nº 261/2004, (CE) nº 1107/2006, (UE) nº 1177/2010, (UE)
nº 181/2011 et (UE) 2021/782 en ce qui concerne le contrôle de l’application des droits
des passagers dans l’Union
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 4
  ANNEXES
  de la proposition de
  règlement du Parlement européen et du Conseil
  modifiant les règlements (CE) nº 261/2004, (CE) nº 1107/2006, (UE) nº 1177/2010, (UE)
  nº 181/2011 et (UE) 2021/782 en ce qui concerne le contrôle de l’application des droits
  des passagers dans l’Union
2 COM(2023)752

Emitent:Comisia Europeană
Categorie:Proiecte de acte legislative
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[18-01-2024]  - Dată final:[14-03-2024]
Nr. zile rămase:12
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind drepturile pasagerilor în contextul călătoriilor multimodale
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANEXE
  la propunerea de
  REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
  privind drepturile pasagerilor în contextul călătoriilor multimodale
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on passenger rights in the context of multimodal journeys
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXES
  to the
  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
  on passenger rights in the context of multimodal journeys
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif aux droits des passagers dans le cadre des trajets multimodaux
  Related documents:
 1. ANNEXES 1 to 2
  ANNEXE
  de la proposition de
  RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
  relatif aux droits des passagers dans le cadre des trajets multimodaux
2 COM(2023)755

Emitent:Comisia Europeană
Tipologie:document legislativ
Categorie:Proiecte de acte legislative
Tematici:
 • Politica externă comună
 • Politica de securitate și apărare
 • Justiție, Libertate, Securitate
Comisii interesate:
 • Drepturile omului
 • Juridică
 • Apărare
 • Politică externă
 • Afaceri europene
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[24-01-2024]  - Dată final:[20-03-2024]
Nr. zile rămase:18
RO Propunere de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
de stabilire a unor norme minime de prevenire și combatere a facilitării intrării,
tranzitului și șederii neautorizate în Uniune și de înlocuire a Directivei 2002/90/CE a
Consiliului și a Deciziei-cadru 2002/946/JAI a Consiliului
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
laying down minimum rules to prevent and counter the facilitation of unauthorised
entry, transit and stay in the Union, and replacing Council Directive 2002/90/EC and
Council Framework Decision 2002/946 JHA
FR Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant des règles minimales pour prévenir et combattre l’aide à l’entrée, au transit
et au séjour non autorisés dans l’Union, et remplaçant la directive 2002/90/CE du
Conseil et la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil
2 COM(2023)754

Emitent:Comisia Europeană
Tipologie:document legislativ
Categorie:Proiecte de acte legislative
Tematici:
 • Politica externă comună
 • Politica de securitate și apărare
 • Justiție, Libertate, Securitate
Comisii interesate:
 • Drepturile omului
 • Juridică
 • Apărare
 • Politică externă
 • Afaceri europene
Inițierea procedurii pt. testul subsidiarității
Dată start:[17-01-2024]  - Dată final:[13-03-2024]
Nr. zile rămase:11
RO Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind consolidarea cooperării polițienești în ceea ce privește prevenirea, depistarea și
investigarea introducerii ilegale de migranți și a traficului de persoane, precum și
privind consolidarea sprijinului acordat de Europol pentru prevenirea și combaterea
unor astfel de infracțiuni și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/794
Scrisoare de sesizare
EN Proposal for a
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on enhancing police cooperation in relation to the prevention, detection and
investigation of migrant smuggling and trafficking in human beings, and on enhancing
Europol’s support to preventing and combating such crimes and amending Regulation
(EU) 2016/794
FR Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
visant à améliorer la coopération policière en ce qui concerne la prévention, la détection
et les enquêtes en matière de trafic de migrants et de traite des êtres humains, et à
renforcer le soutien apporté par Europol pour prévenir et combattre ces formes de
criminalité, et modifiant le règlement (UE) 2016/794
Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 1 martie 2024, 1:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro