Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia juridică, de disciplină și imunități

consultați: Ordinea de zi
sala: Mihai Viteazu
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 373/2009 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
- Referent: consilier Nicoleta Grecu
Cameră decizională 1.09.2009 Raport 22.09.2009 Invitați: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, Asociația Profesională a Mediatorilor din România și Asociația "PRO Medierea".
2. PLx 298/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2009 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
- Referent: consilier Nicoleta Grecu
Cameră decizională 17.06.2009 Raport 30.06.2009 Invitați: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Afacerilor Externe.
3. PLx 460/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Referent: consilier Rodica Penescu
Cameră decizională 28.09.2009 Raport 22.10.2009 Invitați: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Afacerilor Externe.
4. PLx 461/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Referent: consilier Rodica Penescu
Cameră decizională 28.09.2009 Raport 22.10.2009 Invitați: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Afacerilor Externe.
5. PLx 420/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Capitolului II "Revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987" la Legea recunoștinței față de eroii - martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
- Referent:expert Florica Manole
Cameră decizională 16.09.2009 Raport 14.10.2009 Invitat: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești.
6. PLx 437/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- Referent:consilier Paul Șerban
Cameră decizională 21.09.2009 Raport 15.10.2009 Invitat: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești.
7. PLx 438/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.161 din 19/04/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
- Referent:consilier Paul Șerban
Cameră decizională 21.09.2009 Raport 15.10.2009 Invitat: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești.
8. PLx 439/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată
- Referent:expert Florica Manole
Cameră decizională 21.09.2009 Raport 15.10.2009 Invitat: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești.
9. PLx 440/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- Referent:expert Florica Manole
Cameră decizională 21.09.2009 Raport 15.10.2009 Invitat: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești. Comun cu Comisia de sănătate.
10. PLx 451/2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
- Referent: consilier Cecilia Păduroiu
Cameră decizională 28.09.2009 Raport 15.10.2009 Invitați: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești și Consiliul Legislativ.
11. PLx 455/2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței
- Referent: consilier Nicoleta Grecu
Cameră decizională 28.09.2009 Raport 22.10.2009 Invitat: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești. Comun cu Comisia economică
12. PLx 340/2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii 169/1997
- Referent: consilier Cecilia Păduroiu
Cameră decizională 12.05.2008 Raport 10.09.2008 Invitați: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și ANRP. - în divergență - Comisia juridică adoptare - Comisia de agricultură respins
13. PLx 474/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit
- Referent: expert Roxana David
Cameră decizională 5.10.2009 Aviz pentru Com. Agricultură 19.10.2009
14. PLx 475/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2009 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- Referent: expert Roxana David
Cameră decizională 5.10.2009 Aviz pentru Com. Agricultură 19.10.2009
15. PLx 476/2009 Propunere legislativă privind acordarea sumei de 300 euro/hectar pentru plățile directe în sectorul vegetal
- Referent: expert Roxana David
Cameră decizională 5.10.2009 Aviz pentru Com. Agricultură 19.10.2009
16. PLx 446/2009 Propunere legislativă privind înființarea comunei Remuș, prin reorganizarea comunei Frătești, jud. Giurgiu
- Referent: consilier Rodica Penescu
Prima Cameră TAC: 6.11.2009 Aviz
17. PLx 447/2009 Propunere legislativă pentru modificarea art.55 din Legea nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării
- Referent: expert Roxana David
Prima Cameră TAC: 6.11.2009 Aviz
18. PLx 477/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și Fondul european de garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
- Referent: consilier Iuliana Fuiorea
Cameră decizională 12.10.2009 Aviz pentru Com. Agricultură 20.10.2009 procedură de urgență
19. PLx 478/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
- Referent: consilier Rodica Penescu
Cameră decizională 12.10.2009 Aviz pentru Com. Buget 20.10.2009 procedură de urgență
20. PLx 479/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2009 pentru amânarea la plată a obligațiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
- Referent: consilier Iuliana Fuiorea
Cameră decizională 12.10.2009 Aviz pentru Com. Buget 20.10.2009 procedură de urgență
21. PLx 480/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
- Referent: expert Roxana David
Cameră decizională 12.10.2009 Aviz pentru Com. Agricultură 20.10.2009
22. PLx 481/2009 Propunere legislativă privind simplificarea modului de accesare a fondurilor comunitare
- Referent: expert Roxana David
Cameră decizională 12.10.2009 Aviz pentru Com. Administrație publică 26.10.2009
23. PLx 487/2009 Proiect de Lege pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare propus prin Rezoluția nr.596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare
- Referent: consilier Iuliana Fuiorea
Prima Cameră TAC: 25.11.2009 12.10.2009 Aviz pentru Com. Buget 19.10.2009
24. PLx 488/2009 Proiect de Lege pentru acceptarea Acordului dintre Republica Albania, Republica Austria, Republica Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Republica Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Muntenegru, Republica Polonă, România, Republica Serbia, Republica Slovacă și Republica Slovenia pentru promovarea cooperării în domeniul învățământului superior în cadrul Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS II), revizuit de Comitetul Mixt al Miniștrilor, în 16 martie 2007, la Zagreb, Republica Croația
- Referent: consilier Iuliana Fuiorea
Prima Cameră TAC: 25.11.2009 12.10.2009 Aviz pentru Com. Învățământ 19.10.2009
25. 31/915 14.10.2009 Sesizarea grupurilor parlamentare ale PSD-PC și a PNL, înregistrată la Cabinetul Președintelui Camerei Deputaților, cu nr.1-2428-RA din data de 8.x.2009, precum și punctul de vedere al doamnei Roberta Anastase, președintele Camerei Deputaților. - Referent: consilier Nicoleta Grecu DIVERSE

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 29 noiembrie 2021, 5:42
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro