Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia juridică, de disciplină și imunități

consultați: Ordinea de zi
sala: Mihai Viteazu
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 400/2008 Proiect de Lege privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- Referent: consilier Nicoleta Grecu
Cameră
decizională
7.10.2008 Raport 14.10.2008 Invitat: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești. Raport suplimentar. Proiectul provine de la Guvern. Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative.
2. PLx 104/2009 Proiectul Legii prvind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România
- Referent: expert Roxana Serban
Cameră
decizională
16.02.2009 Raport 12.03.2009 Invitat: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești. Procedura de urgență. Comun cu Comisia de apărare.
3. PLx 108/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea și completartea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
- Referent: consilier Nicoleta Grecu
Cameră
decizională
16.02.2009 Raport 12.03.2009 Invitat: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești.
4. PLx 340/2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii 169/1997
- Referent: consilier Cecilia Păduroiu.
Cameră
decizională
12.05.2008 Raport 10.09.2008 Comun cu Comisia pentru agricultură. Invitați: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților. Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative.
5. PLx 664/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2008 privind modificarea și completarea titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
- Referent: consilier Cecilia Păduroiu
Cameră
decizională
4.11.2008 Raport 3.12.2008 Invitați: Ministerul Administrației și Internelor, Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul Finanțelor Publice. Guvernul susține adoptarea.
6. PLx 665/2008 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
- Referent:consilier Cecilia Păduroiu
Cameră
decizională
4.11.2008 Raport 3.12.2008 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice și Autoritatea Electorală Permanentă. Guvernul susține adoptarea.
7. PLx 728/2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
- Referent: consilier Cecilia Păduroiu.
Cameră
decizională
31.10.2007 Raport 22.11.2007 Comun cu Comisia buget finanțe și bănci. Invitați: MFP, ANRP și CNVM. Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative.
8. PLx 25/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.279bis din 21/04/2003, cu modificările și completările ulterioare
- Referent: consilier Cecilia Păduroiu.
Cameră
decizională
2.02.2009 Raport 3.03.2009 Invitați: Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești.
9. PLx 35/2009 Propunere legislativă pentru completarea art.8 al Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996
- Referent:expert Roxana Serban
Cameră
decizională
2.02.2009 Raport 3.03.2009 Invitat: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Încă nu s-a primit punct de vedere de la Guvern. 05.03.2009
10. PLx 342/2008 Propunere legislativă privind completarea Codului Civil
- Referent: consilier Cecilia Păduroiu.
Cameră
decizională
15.10.2008 Raport Invitat: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești. Guvernul nu susține. Raport suplimentar.
11. PLx 136/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.145/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase
- Referent: expert Florica Manole
Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Industrii
17.03.2009 Procedura de urgență.
12. PLx 137/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale
- Referent: expert Mihaela Ivan Cucu
Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Administrație publică
Com. Sănătate
17.03.2009 Procedura de urgență.
13. PLx 138/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2008 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice nr.13/2007
- Referent: consilier Paul Serban
Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Industrii
17.03.2009 Procedura de urgență.
14. PLx 139/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.197/2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății
- Referent: expert Mihaela Ivan Cucu
Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Sănătate
17.03.2009 Procedura de urgență.
15. PLx 140/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.220/2008 pentru modificarea art.1 alin.(2) lit.i) din Ordonanța Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- Referent: consilier Gheorghe Cucu
Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Buget
17.03.2009 Procedura de urgență.
16. PLx 142/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
- Referent: consilier Paul Serban
Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Învățământ
17.03.2009 Procedura de urgență.
17. PLx 145/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2008 pentru modificarea Legii nr.51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952, precum și pentru modificarea art.213 alin.(1) lit.c) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- Referent:expert Mihaela Ivan Cucu
Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Muncă
17.03.2009 Procedura de urgență.
18. PLx 146/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2008 privind modificarea anexei nr.1¹ la Ordonanța Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă - București
- Referent:consilier Gheorghe Cucu
Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Industrii
17.03.2009 Procedura de urgență.
19. PLx 147/2009 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creșterii economice și a numărului locurilor de muncă
- Referent: consilier Gheorghe Cucu
Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Buget
Com. Muncă
17.03.2009 Procedura de urgență.
20. PLx 149/2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
- Referent: expert Mihaela Ivan Cucu
Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Buget
Com. Industrii
17.03.2009 Procedura de urgență.
21. PLx 151/2009 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispozițiilor art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
- Referent: consilier Gheorghe Cucu
Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Economică
17.03.2009 Procedura de urgență.
22. PLx 153/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale
- Referent: expert Florica Manole
Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Politică externă
17.03.2009 Procedura de urgență.
23. PLx 154/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România
- Referent: expert Florica Manole
Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Politică externă
17.03.2009 Procedura de urgență.
24. PLx 155/2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare
- Referent: consilier Gheorghe Cucu
Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Învățământ
17.03.2009 Procedura de urgență.
25. PLx 156/2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2008 pentru completarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităților în care se desfășoară învățământ liceal și profesional de stat
- Referent: consilier Gheorghe Cucu
Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Învățământ
17.03.2009 Procedura de urgență.
26. PLx 157/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
- Referent: consilier Cecilia Păduroiu
Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Muncă
17.03.2009 Procedura de urgență.
27. PLx 159/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2009 privind înființarea Agenției de Credite pentru Studenții din Instituțiile de Învățământ Superior de Stat și Particular Acreditate
- Referent: consilier Gheorghe Cucu
Cameră
decizională
2.03.2009 Aviz pentru
Com. Buget
Com. Învățământ
18.03.2009
28. Adresa Biroului permanent al Camerei Deputaților prin care prezintă solicitarea grupului parlamentar al Minorităților Naționale referitoare la clarificarea statutului membrilor săi în ceea ce privește colegiul național atribuit acestora.
- Raportor: consilier Cecilia Păduroiu
Diverse
29. nr.177/BP Scrisoarea doamnei deputat Aurelia Vasile privind o eventuală incompatibilitate între funcția de lector la cursuri de formare profesională cu tematică și calitatea de deputat. - Referent: consilier Paul Serban 4.03.2009 Diverse

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 5 decembrie 2021, 23:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro