Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 390/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative Cameră decizională 30.10.2017 Aviz pentru Com. Muncă Com. Sănătate 8.11.2017
2. PLx 391/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Cameră decizională 30.10.2017 Aviz pentru 8.11.2017
3. PLx 399/2017 Proiect de Lege privind vaccinarea persoanelor în România Cameră decizională 30.10.2017 Aviz pentru Com. Sănătate 7.11.2017
4. PLx 404/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice Cameră decizională 30.10.2017 Aviz pentru 8.11.2017
5. PLx 406/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.28 din Legea tinerilor nr.350/2006 Cameră decizională 30.10.2017 Aviz pentru Com. Învățământ 8.11.2017
6. PLx 410/2017 Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național al Victimelor Comunismului Cameră decizională 30.10.2017 Aviz pentru Com. Cultură 9.11.2017
7. PLx 414/2017 Propunere legislativă privind acordarea unor facilități fiscale Cameră decizională 30.10.2017 Aviz pentru Com. Buget 9.11.2017
8. PLx 421/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind circulația pe drumurile publice Cameră decizională 6.11.2017 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 14.11.2017
9. PLx 422/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2017 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 Cameră decizională 6.11.2017 Aviz pentru Com. Juridică 15.11.2017
10. PLx 423/2017 Proiectul Legii prevenirii Cameră decizională 6.11.2017 Aviz pentru Com. Buget Com. Juridică 14.11.2017
11. PLx 428/2017 Propunere legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timișoara în domeniul privat al statului și în proprietatea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timișoara, județul Timiș Cameră decizională 6.11.2017 Aviz pentru Com. Învățământ Com. Juridică 16.11.2017
12. PLx 429/2017 Propunere legislativă privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 Cameră decizională 6.11.2017 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 16.11.2017
13. PLx 430/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 Cameră decizională 6.11.2017 Aviz pentru Com. Juridică 16.11.2017
14. PLx 434/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern Cameră decizională 6.11.2017 Aviz pentru Com. Buget 15.11.2017
15. PLx 439/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991 Cameră decizională 6.11.2017 Aviz pentru Com. Juridică 16.11.2017
16. PLx 451/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe Cameră decizională 13.11.2017 Aviz pentru Com. Agricultură 22.11.2017
17. PLx 454/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Cameră decizională 13.11.2017 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 22.11.2017
18. PLx 455/2017 Proiect de Lege privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de parcare Cameră decizională 13.11.2017 Aviz pentru Com. Juridică 22.11.2017
19. PLx 316/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor Cameră decizională 3.10.2017 Raport 24.10.2017
20. PLx 396/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.273/ 2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr.215/2001 Cameră decizională 30.10.2017 Raport 21.11.2017
21. PLx 398/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Cameră decizională 30.10.2017 Raport 21.11.2017
22. PLx 401/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României Cameră decizională 30.10.2017 Raport 16.11.2017
23. PLx 413/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale Cameră decizională 30.10.2017 Raport 21.11.2017
24. PLx 424/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Cameră decizională 6.11.2017 Raport 28.11.2017
25. PLx 426/2017 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, județul Tulcea Cameră decizională 6.11.2017 Raport 28.11.2017
26. PLx 427/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea articolului 94 alin.(1) lit.m) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Cameră decizională 6.11.2017 Raport 28.11.2017
27. PLx 431/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.32 și art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale Cameră decizională 6.11.2017 Raport 28.11.2017
28. PLx 433/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2017 pentru modificarea art.8 din Ordonanța Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat " Cameră decizională 6.11.2017 Raport 23.11.2017
29. PLx 451/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români Cameră decizională 17.10.2016 Raport 27.10.2016

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 20 octombrie 2021, 16:57
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro