Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 294/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educației naționale nr.1/2011 Prima Cameră TAC: 12.02.2018 23.10.2017 Aviz pentru Com. Învățământ 2.11.2017
2. PLx 344/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul" Cooperare Teritorială Europeană", precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și completarea unor acte normative Cameră decizională 17.10.2017 Aviz pentru Com. Buget 24.10.2017
3. PLx 357/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Cameră decizională 17.10.2017 Aviz pentru Com. Buget 24.10.2017
4. PLx 367/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului Cameră decizională 23.10.2017 Aviz pentru Com. Industrii 1.11.2017
5. PLx 368/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță Cameră decizională 23.10.2017 Aviz pentru Com. Industrii Com. Muncă 1.11.2017
6. PLx 369/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor Cameră decizională 23.10.2017 Aviz pentru 1.11.2017
7. PLx 371/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Cameră decizională 23.10.2017 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă 1.11.2017
8. PLx 377/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății Cameră decizională 23.10.2017 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă 1.11.2017
9. PLx 378/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene Cameră decizională 23.10.2017 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Învățământ 1.11.2017
10. PLx 379/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative Cameră decizională 23.10.2017 Aviz pentru Com. Juridică 1.11.2017
11. PLx 385/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru Cameră decizională 23.10.2017 Aviz pentru Com. Juridică 2.11.2017
12. PLx 387/2017 Propunere legislativă pentru înființarea în cadrul Ministerului Transporturilor-Registrul Auto Român a Biroului unic de înmatriculare a autovehiculelor Cameră decizională 23.10.2017 Aviz pentru 2.11.2017
13. PLx 290/2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ Cameră decizională 25.09.2017 Raport 13.10.2017
14. PLx 277/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.67 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic Cameră decizională 12.09.2017 Raport 28.09.2017
15. PLx 316/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.9 din Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor Cameră decizională 3.10.2017 Raport 24.10.2017
16. PLx 340/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40 /2017 pentru modificarea art.4 alin.(1) lit.c) și d) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Cameră decizională 17.10.2017 Raport 31.10.2014
17. PLx 347/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2017 privind unele măsuri pentru administrația publică centrală Cameră decizională 17.10.2017 Raport 31.10.2017
18. PLx 375/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor Cameră decizională 23.10.2017 Raport 7.11.2017
19. PLx 381/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2017 pentru completarea art.6 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia Cameră decizională 23.10.2017 Raport 9.11.2017

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 7:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro