Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 207/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Cameră decizională 29.05.2017 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică
2. PLx 214/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2017 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.g) din Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, și pentru modificarea art.1 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Cameră decizională 29.05.2017 Aviz pentru Com. Buget 8.06.2017
3. PLx 220/2017 Proiect de Lege privind abrogarea alin.(1) al art.7, alin.(1) al art.11 și alin.(5) al art.20 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Cameră decizională 6.06.2017 Aviz pentru Com. Juridică 14.06.2017
4. PLx 222/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.190 și 1901 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Cameră decizională 6.06.2017 Aviz pentru Com. Sănătate 14.06.2017
5. PLx 226/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Cameră decizională 12.06.2017 Aviz pentru Com. Economică Com. Industrii Com. Juridică 15.06.2017
6. PLx 93/2014 Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării comunităților sărace Cameră decizională 3.03.2014 Raport 20.03.2014
7. PLx 521/2014 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor Cameră decizională 14.03.2017 Raport 3.04.2017
8. PLx 376/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor Cameră decizională 26.09.2016 Raport 18.10.2016
9. PLx 393/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative Cameră decizională 15.05.2017 Raport 6.06.2017
10. PLx 451/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români Cameră decizională 17.10.2016 Raport 27.10.2016
11. PLx 210/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale Prima Cameră TAC: 16.10.2017 29.05.2017 Raport 15.06.2017

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 25 octombrie 2021, 22:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro