Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 151/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistență socială Cameră decizională 6.03.2017 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Muncă Com. Juridică 16.03.2017
2. PLx 152/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb Cameră decizională 6.03.2017 Aviz pentru Com. Juridică Com. Politică externă 16.03.2017
3. COM(2016)
739
Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic ?i Social European ?i Comitetul Regiunilor - Următorii pa?i către un viitor european durabil Ac?iunea europeană pentru durabilitate 23.03.2017
4. PLx 38/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 13.02.2017 Raport 3.03.2017
5. PLx 93/2014 Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării comunităților sărace Cameră decizională 3.03.2014 Raport 20.03.2014
6. PLx 127/2014 Proiect de Lege privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan " Cameră decizională 24.06.2014 Raport 15.09.2014
7. PLx 772/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local Cameră decizională 17.10.2016 Raport
8. PLx 852/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare Cameră decizională 14.02.2017 Raport 6.03.2017
9. PLx 117/2016 Propunere legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul "Casa radio " situat în București, str.Știrbei Vodă nr.174-176 sect 1 Cameră decizională 28.02.2017 Raport 20.03.2017
10. PLx 325/2016 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate Cameră decizională 13.09.2016 Raport 29.09.2016
11. PLx 330/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice Cameră decizională 13.09.2016 Raport 4.10.2016
12. PLx 393/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative Cameră decizională 3.10.2016 Raport 18.10.2016
13. PLx 466/2016 Propunere legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918" Cameră decizională 28.02.2017 Raport 9.03.2017
14. PLx 501/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil Cameră decizională 7.11.2016 Raport 15.11.2016
15. PLx 506/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice central și pentru modificarea și completarea unor acte normative Cameră decizională 7.11.2016 Raport 15.11.2016
16. PLx 507/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cameră decizională 7.11.2016 Raport 15.11.2016
17. PLx 116/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Cameră decizională 13.02.2017 Raport 2.03.2017
18. PLx 122/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative Cameră decizională 13.02.2017 Raport 2.03.2017
19. PLx 144/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată Cameră decizională 27.02.2017 Raport 16.03.2017
20. PLx 146/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Cameră decizională 27.02.2017 Raport 16.03.2017

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 26 octombrie 2021, 0:04
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro