Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 23/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 9.02.2017
2. PLx 140/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei Cameră decizională 27.02.2017 Aviz pentru Com. Cultură 8.03.2017
3. PLx 141/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemulu judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Cameră decizională 27.02.2017 Aviz pentru Com. Juridică 8.03.2017
4. PLx 142/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative Cameră decizională 27.02.2017 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă 8.03.2017
5. PLx 38/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 13.02.2017 Raport 3.03.2017
6. PLx 93/2014 Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării comunităților sărace Cameră decizională 3.03.2014 Raport 20.03.2014
7. PLx 127/2014 Proiect de Lege privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan "
Cameră decizională 24.06.2014 Raport 15.09.2014
8. PLx 772/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local Cameră decizională 17.10.2016 Raport
9. PLx 852/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare Cameră decizională 14.02.2017 Raport 6.03.2017
10. PLx 93/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2016 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare și eficientizare a activității unor structuri ale administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative Cameră decizională 15.06.2016 Raport 27.06.2016
11. PLx 97/2016 Propunere legislativă privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român" Cameră decizională 27.09.2016 Raport 6.10.2016
12. PLx 174/2016 Propunere legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preșcolarilor și școlarilor din clasele I-VIII din învățământul de stat și privat
Cameră decizională 14.02.2017 Raport 6.03.2017
13. PLx 224/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului Cameră decizională 3.05.2016 Raport 24.05.2016
14. PLx 275/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente Cameră decizională 15.06.2016 Raport 30.06.2016
15. PLx 329/2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Cameră decizională 13.09.2016 Raport 4.10.2016
16. PLx 330/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice Cameră decizională 13.09.2016 Raport 4.10.2016
17. PLx 348/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Cameră decizională 26.09.2016 Raport
18. PLx 376/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor Cameră decizională 26.09.2016 Raport 18.10.2016
19. PLx 383/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal Cameră decizională 27.09.2016 Raport
20. PLx 393/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative Cameră decizională 3.10.2016 Raport 18.10.2016
21. PLx 436/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale Cameră decizională 11.10.2016 Raport
22. PLx 528/2016 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei Cameră decizională 7.11.2016 Raport 22.11.2016
23. PLx 9/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne Prima Cameră TAC: 14.03.2017 1.02.2017 Raport 14.02.2017
24. PLx 40/2017 Proiect de Lege pentru stabilirea de măsuri privind emiterea sau eliberarea cu celeritate a unor documente cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate Cameră decizională 1.02.2017 Raport 23.02.2017
25. PLx 144/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2017 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată Cameră decizională 27.02.2017 Raport 16.03.2017
26. PLx 146/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Cameră decizională 27.02.2017 Raport 16.03.2017

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 20 octombrie 2021, 16:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro