Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 3/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016- Raportor: 10.01.2017 Aviz pentru Com. Buget 31.01.2017
2. PLx 5/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 10.01.2017 Aviz pentru Com. Buget 31.01.2017
3. PLx 370/2016 Proiectul Legii completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 3.10.2016 Aviz pentru
Com. Agricultură
Com. Mediu
6.10.2016
4. PLx 437/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.52 alin.(1) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015 Cameră decizională 10.10.2016 Aviz pentru Com. Industrii Com. Agricultură 19.10.2016
5. PLx 457/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Cameră decizională 17.10.2016 Aviz pentru Com. Agricultură 21.10.2016
6. PLx 465/2016 Proiect de Lege privind asigurarea calității în sistemul de sănătate Cameră decizională 17.10.2016 Aviz pentru Com. Sănătate 25.10.2016
7. PLx 495/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2016 pentru modificarea și completarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la carea statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară Cameră decizională 31.10.2016 Aviz pentru Com. Buget 4.11.2016
8. PLx 516/2016 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 502 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Cameră decizională 7.11.2016 Aviz pentru Com. Buget 11.11.2016
9. PLx 520/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Cameră decizională 7.11.2016 Aviz pentru Com. Buget 11.11.2016
10. PLx 538/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor Cameră decizională 7.11.2016 Aviz pentru 15.11.2016
11. PLx 540/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal Cameră decizională 7.11.2016 Aviz pentru Com. Buget 15.11.2016
12. PLx 29/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Sănătate Com. Juridică 9.02.2017
13. PLx 69/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.35 din Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Apărare 14.02.2017
14. PLx 74/2017 Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 14.02.2017
15. PLx 76/2017 Proiect de Lege pentru completarea art. 12 din Legea nr.7 / 2006 privind statutul funcționarului public parlamentar Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Muncă 14.02.2017
16. PLx 113/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor Cameră decizională 13.02.2017 Aviz pentru
Com. Mediu
22.02.2017
17. PLx 115/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2016 pentru completarea art.84 din Legea educației naționale nr.1/2011 și a art.45 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum și pentru abrogarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare Cameră decizională 13.02.2017 Aviz pentru Com. Învățământ 22.02.2017
18. PLx 120/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea farată română în vederea exercitării dreptului de vot la la alegerile prezidențiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii și studenții care sunt cetățeni ai Republicii Moldova și care studiază în România Cameră decizională 13.02.2017 Aviz pentru
Com. Transporturi
22.02.2017
19. PLx 126/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Cameră decizională 13.02.2017 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă 22.02.2017
20. PLx 128/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative Cameră decizională 14.02.2017 Aviz pentru Com. Buget 27.02.2017
21. PLx 132/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 20.02.2017 Aviz pentru Com. Agricultură 1.03.2017
22. PLx 133/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal Cameră decizională 20.02.2017 Aviz pentru Com. Buget 1.03.2017
23. PLx 135/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2016 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Cameră decizională 20.02.2017 Aviz pentru
Com. Mediu
1.03.2017
24. PLx 127/2014 Proiect de Lege privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan " Cameră decizională 24.06.2014 Raport 15.09.2014
25. PLx 109/2016 Proiect de Lege privind instituirea unor cerințe generale referitoare la lucrările la rețelele și gospodăriile tehnice care afectează străzile și parcările publice Cameră decizională 29.03.2016 Raport 19.04.2016
26. PLx 224/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului Cameră decizională 3.05.2016 Raport 24.05.2016
27. PLx 237/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, și a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Cameră decizională 3.05.2016 Raport 2.06.2016
28. PLx 288/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.101 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Cameră decizională 21.06.2016 Raport 8.09.2016
29. PLx 290/2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ Cameră decizională 22.06.2016 Raport 8.09.2016
30. PLx 297/2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților aministrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Cameră decizională 27.06.2016 Raport 8.09.2016
31. PLx 328/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Art.94, alin.(2), lit.a) și b) din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente Cameră decizională 13.09.2016 Raport 4.10.2016
32. PLx 533/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Cameră decizională 7.11.2016 Raport 22.11.2016
33. PLx 716/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2015 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Cameră decizională 26.10.2015 Raport 12.11.2015
34. PLx 87/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de inchiriere Cameră decizională 22.03.2016 Raport 7.04.2016
35. PLx 144/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect Cameră decizională 11.04.2016 Raport 28.04.2016
36. PLx 325/2016 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2016 pentru modificarea art.2 din Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate Cameră decizională 13.09.2016 Raport 29.09.2016
37. PLx 326/2016 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului de 15/2016 pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului Cameră decizională 13.09.2016 Raport 29.09.2016
38. PLx 431/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.30 alin.(41) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Cameră decizională 10.10.2016 Raport 27.10.2016
39. PLx 432/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2016 privind înființarea Institutului Național de Administrație Cameră decizională 10.10.2016 Raport 27.10.2016
40. PLx 451/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români Cameră decizională 17.10.2016 Raport 27.10.2016
41. PLx 453/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016 și pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente și a Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente Cameră decizională 17.10.2016 Raport 27.10.2016
42. PLx 460/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2016 privind amenajarea spațiului maritim Cameră decizională 17.10.2016 Raport 1.11.2016
43. PLx 501/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2016 pentru modificarea regimului juridic al unui imobil Cameră decizională 7.11.2016 Raport 15.11.2016
44. PLx 506/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice central și pentru modificarea și completarea unor acte normative Cameră decizională 7.11.2016 Raport 15.11.2016
45. PLx 507/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cameră decizională 7.11.2016 Raport 15.11.2016
46. PLx 508/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Cameră decizională 7.11.2016 Raport 15.11.2016
47. PLx 9/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2016 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne Prima Cameră TAC: 14.03.2017 1.02.2017 Raport 14.02.2017
48. PLx 22/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2016 pentru modificarea art.51 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației Cameră decizională 1.02.2017 Raport 16.02.2017
49. PLx 116/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative Cameră decizională 13.02.2017 Raport 2.03.2017
50. PLx 117/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat Cameră decizională 13.02.2017 Raport 2.03.2017
51. PLx 118/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2016 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de distrugerea parțială a blocului situat în municipiul Bistrița, str.Arțarilor nr.20, ca urmare a exploziei produse în data de 19 octombrie 2016 Cameră decizională 13.02.2017 Raport 2.03.2017
52. PLx 122/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art.136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative Cameră decizională 13.02.2017 Raport 2.03.2017

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 20 octombrie 2021, 15:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro