Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 199/2016 Propunere legislativă privind organizarea reglementării în domeniul fondurilor europene nerambursabile Cameră decizională 26.04.2016 Aviz
2. PLx 370/2016 Proiectul Legii completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 3.10.2016 Aviz
3. PLx 379/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Guvern nr.27 din 31.08.2011 privind transporturile rutiere Cameră decizională 26.09.2016 Aviz pentru Com. Industrii 6.10.2016
4. PLx 394/2016 Proiect de Lege privind declararea zilei de 9 mai - Ziua Proclamării Independenței României, ca zi de sărbătoare națională Cameră decizională 3.10.2016 Aviz pentru Com. Cultură 11.10.2016
5. PLx 400/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 Cameră decizională 3.10.2016 Aviz pentru 11.10.2016
6. PLx 405/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de măsuri pentru redimensionarea ecologică și economică pe sectorul românesc al Luncii Dunării în vederea adaptării la schimbările climatice Cameră decizională 3.10.2016 Aviz pentru Com. Agricultură 11.10.2016
7. PLx 417/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2016 pentru completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structural și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Cameră decizională 10.10.2016 Aviz pentru Com. Buget 14.10.2016
8. PLx 427/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului Cameră decizională 10.10.2016 Aviz pentru Com. Buget 14.10.2016
9. PLx 428/2016 Propunere legislativă privind Codul Rutier Cameră decizională 10.10.2016 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 14.10.2016
10. PLx 437/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.52 alin.(1) din Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr.164/2015 Cameră decizională 10.10.2016 Aviz pentru Com. Industrii Com. Agricultură 19.10.2016
11. PLx 450/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2016 pentru modificarea Legii nr.227/2010 privind alocația pentru susținerea familiei Cameră decizională 17.10.2016 Aviz pentru Com. Muncă 21.10.2016
12. PLx 454/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii Cameră decizională 17.10.2016 Aviz pentru Com. Cultură 21.10.2016
13. PLx 455/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecție Cameră decizională 17.10.2016 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 21.10.2016
14. PLx 457/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 Cameră decizională 17.10.2016 Aviz pentru Com. Agricultură 21.10.2016
15. PLx 459/2016 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) a articolului 502 din Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal) Cameră decizională 17.10.2016 Aviz pentru Com. Buget 21.10.2016
16. PLx 461/2016 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare Cameră decizională 17.10.2016 Aviz pentru Com. Muncă 25.10.2016
17. PLx 462/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală Cameră decizională 17.10.2016 Aviz pentru Com. Agricultură 25.10.2016
18. PLx 465/2016 Proiect de Lege privind asigurarea calității în sistemul de sănătate Cameră decizională 17.10.2016 Aviz pentru Com. Sănătate 25.10.2016
19. PLx 476/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.21/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului Cameră decizională 24.10.2016 Aviz pentru Com. Muncă Com. Apărare 2.11.2016
20. PLx 481/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice Cameră decizională 24.10.2016 Aviz pentru Com. Muncă 2.11.2016
21. PLx 495/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2016 pentru modificarea și completarea art.14 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la carea statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară Cameră decizională 31.10.2016 Aviz pentru Com. Buget 4.11.2016
22. PLx 504/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora Cameră decizională 7.11.2016 Aviz pentru Com. Buget Com. Juridică 10.11.2016
23. PLx 505/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu Cameră decizională 7.11.2016 Aviz pentru 10.11.2016
24. PLx 509/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale Cameră decizională 7.11.2016 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă Com. Juridică 10.11.2016
25. PLx 512/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice Cameră decizională 7.11.2016 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 10.11.2016
26. PLx 516/2016 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 502 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Cameră decizională 7.11.2016 Aviz pentru Com. Buget 11.11.2016
27. PLx 519/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Cameră decizională 7.11.2016 Aviz pentru Com. Muncă 11.11.2016
28. PLx 520/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Cameră decizională 7.11.2016 Aviz pentru Com. Buget 11.11.2016
29. PLx 524/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal Cameră decizională 7.11.2016 Aviz pentru Com. Buget 11.11.2016
30. PLx 529/2016 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă din domeniul public al statului și din administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, județul Dâmbovița, în domeniul pubic al comunei Corbii Mari, județul Dâmbovița Cameră decizională 7.11.2016 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 15.11.2016
31. PLx 532/2016 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei naționale de cinstire a martirilor români din temnițele comuniste Cameră decizională 7.11.2016 Aviz pentru Com. Juridică 15.11.2016
32. PLx 538/2016 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor Cameră decizională 7.11.2016 Aviz pentru 15.11.2016
33. PLx 540/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal Cameră decizională 7.11.2016 Aviz pentru Com. Buget 15.11.2016
34. PLx 23/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 9.02.2017
35. PLx 26/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Juridică 9.02.2017
36. PLx 29/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Sănătate Com. Juridică 9.02.2017
37. PLx 35/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.731 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Muncă 14.02.2017
38. PLx 38/2017 Proiect de Lege privind Codul aerian al României Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Apărare 14.02.2017
39. PLx 54/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.118 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 14.02.2017
40. PLx 60/2017 Proiect de Lege privind reglementarea serviciilor integrate de prevenire și protecție a persoanelor cu sindrom Down Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Muncă Com. Sănătate 14.02.2017
41. PLx 62/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Muncă 14.02.2017
42. PLx 66/2017 Proiect de Lege privind sărbătorirea zilei de 10 mai ca Ziua Independenței Naționale a României Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Muncă Com. Cultură 14.02.2017
43. PLx 67/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Muncă 14.02.2017
44. PLx 69/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.35 din Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Apărare 14.02.2017
45. PLx 71/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.104 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Muncă 14.02.2017
46. PLx 72/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.533 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.68 / 2003 privind serviciile sociale Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Muncă 14.02.2017
47. PLx 74/2017 Proiect de Lege privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 14.02.2017
48. PLx 75/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 14.02.2017
49. PLx 76/2017 Proiect de Lege pentru completarea art. 12 din Legea nr.7 / 2006 privind statutul funcționarului public parlamentar Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Muncă 14.02.2017
50. PLx 77/2017 Proiect de Lege privind achiziționarea imobilului conacului Brătianu-Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ștefănești, județul Argeș, de către Ministerul Culturii Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Cultură 14.02.2017
51. PLx 79/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.23 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Industrii 14.02.2017
52. PLx 84/2017 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Industrii 14.02.2017
53. PLx 88/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 14.02.2017
54. PLx 91/2017 Proiect de Lege pentru înființarea Autorității Române pentru Siguranța Rutieră - ARSR Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru 14.02.2017
55. PLx 95/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 14.02.2017
56. PLx 98/2017 Proiect de Lege privind raspunderea diriginților de șantier și a comisiilor de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Industrii 14.02.2017
57. PLx 104/2017 Propunere legislativă privind declararea zilei de 9 Mai - Ziua Proclamării Independenței României, ca zi de sărbătoare națională Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Muncă Com. Cultură 14.02.2017
58. PLx 109/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2016 privind înființarea Autorității de Reformă Feroviară Cameră decizională 13.02.2017 Aviz pentru 22.02.2017
59. PLx 112/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli Cameră decizională 13.02.2017 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Învățământ 22.02.2017
60. PLx 113/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor Cameră decizională 13.02.2017 Aviz pentru 22.02.2017
61. PLx 115/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2016 pentru completarea art.84 din Legea educației naționale nr.1/2011 și a art.45 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, precum și pentru abrogarea art.15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare Cameră decizională 13.02.2017 Aviz pentru Com. Învățământ 22.02.2017
62. PLx 120/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea farată română în vederea exercitării dreptului de vot la la alegerile prezidențiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii și studenții care sunt cetățeni ai Republicii Moldova și care studiază în România Cameră decizională 13.02.2017 Aviz pentru 22.02.2017
63. PLx 121/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020- Raportor: Cameră decizională 13.02.2017 Aviz pentru Com. Buget 22.02.2017
64. PLx 123/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative Cameră decizională 13.02.2017 Aviz pentru Com. Muncă 22.02.2017
65. PLx 125/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2016 pentru reglementarea unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 Cameră decizională 13.02.2017 Aviz pentru Com. Muncă 22.02.2017
66. PLx 126/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare Cameră decizională 13.02.2017 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă 22.02.2017
67. PLx 93/2014 Proiect de Lege privind adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării comunităților sărace Cameră decizională 3.03.2014 Raport 20.03.2014
68. PLx 127/2014 Proiect de Lege privind înființarea Regiei Autonome "Administrația Canalului Siret-Bărăgan " Cameră decizională 24.06.2014 Raport 15.09.2014
69. PLx 185/2015 Proiect de Lege privind declararea satelor Tărcaia și Grădinari, județul Bihor, localități-martir Cameră decizională 3.06.2015 Raport 17.06.2015
70. PLx 872/2015 Proiect de Lege privind reglementarea experienței profesionale Cameră decizională 9.12.2015 Raport 29.12.2015
71. PLx 109/2016 Proiect de Lege privind instituirea unor cerințe generale referitoare la lucrările la rețelele și gospodăriile tehnice care afectează străzile și parcările publice Cameră decizională 29.03.2016 Raport 19.04.2016
72. PLx 195/2016 Proiect de Lege privind promovarea transportului ecologic Cameră decizională 26.04.2016 Raport
73. PLx 224/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului Cameră decizională 3.05.2016 Raport 24.05.2016
74. PLx 237/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, și a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Cameră decizională 3.05.2016 Raport 2.06.2016
75. PLx 288/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.101 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Cameră decizională 21.06.2016 Raport 8.09.2016
76. PLx 290/2016 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ Cameră decizională 22.06.2016 Raport
77. PLx 297/2016 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților aministrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Cameră decizională 27.06.2016 Raport 8.09.2016
78. PLx 328/2016 Propunere legislativă pentru modificarea Art.94, alin.(2), lit.a) și b) din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente Cameră decizională 13.09.2016 Raport 4.10.2016
79. PLx 330/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice Cameră decizională 13.09.2016 Raport 4.10.2016
80. PLx 351/2016 Propunere legislativă privind înființarea Institutului Național de Pregătire pentru Situații de Urgență din România - INSPUR Cameră decizională 26.09.2016 Raport
81. PLx 386/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Cameră decizională 26.09.2016 Raport 18.10.2016
82. PLx 393/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative Cameră decizională 3.10.2016 Raport 18.10.2016
83. PLx 468/2016 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Cameră decizională 17.10.2016 Raport 1.11.2016
84. PLx 521/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice Cameră decizională 7.11.2016 Raport 17.11.2016
85. PLx 528/2016 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei Cameră decizională 7.11.2016 Raport 22.11.2016
86. PLx 533/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.198 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Cameră decizională 7.11.2016 Raport 22.11.2016
87. PLx 534/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare Cameră decizională 7.11.2016 Raport 22.11.2016
88. PLx 31/2017 Proiect de Lege privind abrogarea art.23 lit.a) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale Cameră decizională 1.02.2017 Raport 23.02.2017
89. PLx 34/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului national și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice Cameră decizională 1.02.2017 Raport 23.02.2017
90. PLx 40/2017 Proiect de Lege pentru stabilirea de măsuri privind emiterea sau eliberarea cu celeritate a unor documente cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate Cameră decizională 1.02.2017 Raport 23.02.2017
91. PLx 46/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului " Case sociale în mediul rural " Cameră decizională 1.02.2017 Raport 23.02.2017
92. PLx 50/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.25 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Cameră decizională 1.02.2017 Raport 23.02.2017
93. PLx 51/2017 Proiect de Lege privind înființarea, la nivelul administrației publice locale din comune, orașe și municipii a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale Cameră decizională 1.02.2017 Raport 23.02.2017
94. PLx 53/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici Cameră decizională 1.02.2017 Raport 23.02.2017
95. PLx 56/2017 Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare Cameră decizională 1.02.2017 Raport 23.02.2017
96. PLx 70/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului Cameră decizională 1.02.2017 Raport 23.02.2017
97. PLx 80/2017 Proiect de Lege pentru mdificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală Cameră decizională 1.02.2017 Raport 23.02.2017
98. PLx 97/2017 Proiect de Lege privind înființarea Festivalului Internațional "București-Pasărea Măiastră " Cameră decizională 1.02.2017 Raport 23.02.2017
99. PLx 102/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Cameră decizională 1.02.2017 Raport 23.02.2017

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 25 octombrie 2021, 22:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro