Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 152/2014 Propunere legislativă privind declararea zilei de 1 octombrie Ziua Persoanelor Vârstnice Cameră decizională 31.03.2014 Raport 24.04.2014
2. PLx 165/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura Cameră decizională 7.04.2014 Raport 22.04.2014
3. PLx 167/2014 Propunere legislativă privind transmiterea unei suprafețe de teren și a unor construcții din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității Naționale pentru Tineret în proprietatea publică a Municipiului Câmpina, județul Prahova și în administrarea Consiliului Local Câmpina Cameră decizională 7.04.2014 Raport 29.04.2014
4. PLx 171/2014 Proiect de Lege privind crearea Companiei Regionale a Munților Apuseni
Cameră decizională 7.04.2014 Raport 22.04.2014
5. PLx 196/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.155/2010- Legea Poliției Locale
Cameră decizională 14.04.2014 Raport 8.05.2014
6. PLx 296/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată Cameră decizională 16.06.2014 Raport
7. PLx 298/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Cameră decizională 10.06.2014 Raport 4.09.2014
8. PLx 306/2014 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, închiriate asociațiilor sau fundațiilor
Cameră decizională 10.06.2014 Raport 4.09.2014
9. PLx 309/2014 Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea Cameră decizională 10.06.2014 Raport 4.09.2014
10. PLx 317/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională decizională în administrația publică Cameră decizională 10.06.2014 Raport 4.09.2014

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 26 ianuarie 2022, 14:09
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro