S T E N O G R A M A

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

din ziua de marţi, 15  februarie 2010

 

 

Şedinţa a început la ora 13,13.

Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, preşedintele Camerei Deputaţilor.

Au participat: domnul Ioan Oltean şi domnul Mircea Duşa – vicepreşedinţi, domnul Dumitru Pardău, domnul Valeriu Ştefan Zgonea (de la ora 13.52), – secretari, domnul Gheorghe Albu, domnul Dan-Ştefan Motreanu  şi domnul Seres Denes – chestori, domnul Mircea-Nicu Toader – Grupul parlamentar al PD-L, domnul Cătălin Cherecheş – Grupul parlamentar al Alianţei Politice PSD+PC, domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu – Grupul parlamentar al PNL, domnul Olosz Gergely – Grupul parlamentar al UDMR, domnul Varujan Pambuccian – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, domnul Eugen Nicolicea – reprezentantul Grupului  deputaţilor independenţi şi domnul Gheorghe Barbu – secretarul general al Camerei Deputaţilor.

 

Invitaţi: domnii: Costache Florian – preşedinte al CES, Valentin Mocanu – vicepreşedinte CES, secretar de stat în Ministerul Muncii, Minel Ivaşcu – vicepreşedinte CES, doamna Graţiela Iordache, domnii: Ovidiu Nicolescu, Ioan Albu, Dragoş Mihalache – membrii CES, domnul Valentin Adrian Iliescu – secretar de stat la Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul, doamna Ileana Maria Luncan – secretar general adjunct, domnul Valer Dorneanu – secretar general adjunct, domnul Nicolae Vasilescu – şeful Departamentului Legislativ, domnul Georgică Tobă şi domnul Gabriel Stecoza – Departamentul Secretariatului tehnic, doamna Adriana Simion şi domnul Gheorghe Popescu – Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen, doamna Nicoleta Laura Riteş – Direcţia proceduri legislative, sinteze şi evaluări, domnul Constantin Bantaş – Serviciul pentru lucrări în comisii,  doamna Gabriela Enea – Direcţia pentru relaţii publice, doamna Raluca Boboc, doamna Diana Postică, domnul Paul Călin Botez şi domnul Răzvan Prişcă – consilieri Cancelarie Preşedinte.

 

*

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Bună ziua!

Bine aţi venit!

Noi aveam programat să începem cu Biroul permanent şi să continuăm cu Consiliul Economic şi Social.

Vă propun să inversăm un pic ordinea şi să începem cu Consiliul Economic şi Social, ca pe urmă să intrăm în dezbaterile noastre interne de pe ordinea de zi.

Dacă există observaţii la chestiunea aceasta? Nu.

Atunci vă propun să începem.

Ne-aţi solicitat o întâlnire. Vă dau cuvântul să ne expuneţi pe larg această solicitare. Vă rog.

 

Domnul Florian Costache:

În primul rând, bună ziua.

Doamnă preşedinte,

Doamnelor şi domnilor deputaţi,

Vă mulţumesc în numele tuturor - sunt preşedintele Consiliului Economic şi Social – Costache Florian.

În numele plenului CES vă mulţumim că aţi avut amabilitatea să ne primiţi la solicitarea noastră. Sunt împreună cu cei doi vicepreşedinţi: domnul Mocanu, domnul Minel Ivaşcu, restul din Biroul executiv. Plenul – şi am să-i prezint: doamna secretar de stat Graţiela Iordache, domnul Albu – secretarul general al Meridianului, domnul preşedinte Nicolescu Ovidiu – preşedintele Consiliului IMM-urilor, domnul Dragoş Mihalache – prim-vicepreşedinte UGIR.

Am să încerc să fiu foarte scurt. Această solicitare a Consiliului Economic şi Social către domniile dumneavoastră are ca scop îmbunătăţirea instituţională între Consiliul Economic şi Social şi cele două Camere, pentru că – aşa cum bine se ştie – art.141 din Constituţie – CES-ul este organul consultativ al Parlamentului şi al Guvernului şi credem că într-un an complicat din punct de vedere economic şi  social, o mai bună relaţie instituţională între dumneavoastră şi noi ar fi binevenită pentru toată lumea. Şi am vrea – pentru că nu am găsit o altă formulă mai nouă – să revenim la anul 2005, când între CES şi Parlament a fost o înţelegere. Domnul fost ministru şi secretar general al Camerei, domnul Barbu îşi aduce aminte că eram invitaţi reprezentanţii sindicatelor şi patronatelor la comisiile celor două
Camere în aşa fel încât să poată să susţină avizele şi să fie mai bine înţelese.

Şi v-am solicita, dacă consideraţi că ar fi bine să reluăm această bună practică care atunci, în 2005, a funcţionat, după care din varii motive nu a mai funcţionat.

Cam aceasta ar fi principala solicitare a Consiliului Economic şi Social doamna preşedinte.

 

Doamna Roberta Alma Anastase: 

 Vreau să ştiţi că noi am făcut solicitări în repetate rânduri comisiilor permanente, cele care sunt în situaţia de a decide invitaţiile pe care le fac. Le-am făcut spuneam solicitări, în repetate rânduri, să invite nu numai reprezentanţii CES-ului ci şi organizaţiile non-guvernamentale care sunt interesate de un anumit proiect de lege, încercând să deschidem şi ca deciziile pe care noi le luăm, în primul rând, la nivelul comisiilor permanente unde ştiţi că se poartă de fapt întreaga dezbatere sau partea consistentă a dezbaterilor parlamentare.  

Am luat act de solicitarea dumneavoastră pe care o vom transmite comisiilor permanente şi vom alătura şi rugămintea noastră să facă acest lucru, cu atât mai mult cu cât comisiile sunt cele care decid în astfel de situaţii.

Dacă colegii mei doresc să adauge ceva? Domnul Eugen Nicolăescu şi după aceea domnul vicepreşedinte Ioan Oltean.

 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi invitaţi,

Cred că existenţa CES-ului şi reglementarea prin Constituţie înseamnă pentru România un pas important în ceea ce se numeşte democraţie, dar, din păcate, aşa cum se întâmplă deseori la noi în ţară, multe instituţii funcţionează sau sunt tratate formal. Nu sunt luate în consideraţie toate atribuţiile pe care le au şi mai ales efectele rapoartelor sau activităţile pe care le desfăşoară.

Ca atare, eu consider că propunerea făcută vine exact în acest sens. Să încercăm să corectăm din formalismul care a început să caracterizeze funcţionarea multor instituţii, ca şi a noastră, trebuie să o recunoaştem, ne place sau nu ne place. Dar, în acelaşi timp, cred că mai trebuie pus un accent şi vă rog, stimaţi membri ai CES-ului să nu vă supăraţi. Cred că şi dumneavoastră trebuie să fiţi mult mai exigenţi în modul în care vă uitaţi pe proiectele de lege care vin la dumneavoastră spre avizare.

Şi al doilea lucru, aţi ajuta Parlamentul foarte mult dacă aţi organiza dezbateri publice serioase în care publicul să fie bine informat de ce se doreşte cu acel proiect de lege şi atunci când se ajunge la Parlament, lucrurile sunt deja trecute, deja ştiute şi poate că aici deputaţii, senatorii vor avea capacitatea să fie mult mai atenţi pe proiecte de lege sensibile. Şi dacă vreţi, mă refer numai la buget.

În fiecare an, această lege vine pe la dumneavoastră. Dacă la dumneavoastră dezbaterile nu s-ar face pe picior. Uneori, ştim că se întâmplă în realitate acest lucru; vine Ministerul Finanţelor de ieri pentru alaltăieri să-i daţi avizul. Se întâmplă deseori. Din păcate, în ultimii ani, aşa s-a întâmplat în România. Ei, dacă acest lucru s-ar întâmpla corect şi bugetul ar veni la dumneavoastră în septembrie şi aţi avea timp o lună întreagă să-l discutaţi cu toţi actorii din piaţă, ar ajunge la Guvern în final şi la Parlament cu o formă deja cunoscută de cetăţeanul de pe stradă. Şi cred că acesta este lucrul cel mai important până la urmă. Că noi, aici, parlamentarii vedem cetăţeanul de pe stradă şi încercăm să-i reprezentăm interesele corect.

Nu vreau să vă supăraţi pe mine, dar cred că este un punct de vedere la care ar trebui să reflectaţi.

Vă mulţumesc.

 

Doamna Roberta Alma Anastase: 

Şi eu vă mulţumesc. Domnul Ioan Oltean.

 

Domnul Ioan Oltean:

Doamna preşedinte,

 Stimaţi colegi,

Stimaţi prieteni, 

Cred că această întâlnire este de bun augur şi ea vine să sublinieze necesitatea unei mai bune colaborări între Parlament, pentru că deocamdată ne referim la această instituţie şi Consiliul Economic şi Social ca organism consultativ al Parlamentului. Poate că un interes mai mare – şi de o parte şi de alta – care să aibă în vedere mai buna colaborare, mai buna comunicare între noi, ar avea, cu siguranţă, ca efect poate un pic de calitate suplimentară în actul legislativ.

Sunt absolut convins că dumneavoastră aveţi suficient de mulţi oameni interesaţi şi bine pregătiţi pentru ca actele normative pe care Guvernul le promovează şi care intră în dezbaterea Parlamentului să fie mult mai bine analizate şi amprenta Consiliului dumneavoastră să se regăsească mult mai evident şi nu numai doar într-un simplu aviz de susţinere sau de respingere a actului normativ respectiv.

Sunt anumite acte normative extrem de importante pentru domenii fundamentale ale societăţii româneşti în care un punct de vedere al Consiliului Economic şi Social ar trebui să fie în mod obligatoriu luat în seamă, iar amendamentele pe care le înaintaţi să fie amplu şi temeinic dezbătute la nivelul comisiilor respective. Probabil că o participare directă a dumneavoastră, la actul de dezbatere la nivelul comisiilor pe anumite acte normative foarte importante, nu la orice act normativ, ar fi de natură să scoată în evidenţă un aport mai productiv, mai eficient din partea Consiliului Economic şi Social.

 De aceea, cred că asemenea întâlniri periodice, într-un asemenea context în care să se sublinieze aportul unora şi altora la actul legislativ, ar trebui ulterior să se regăsească într-o mai bună colaborare a dumneavoastră cu comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor. Se resimte uneori nevoia unui dialog nu numai scris prin avizele pe care le comunicaţi ci şi a unui dialog direct între dumneavoastră sau liderii, reprezentanţii Consiliului, chiar cu conducerile unor comisii permanente. Cu certitudine, şedinţa de astăzi va determina recomandarea foarte serioasă către conducerile comisiilor permanente de a ţine cont şi de a identifica în ultimă instanţă soluţii de comunicare şi de colaborare cu dumneavoastră, dar şi o comunicare directă a dumneavoastră cu acele comisii care dezbat anumite proiecte extrem de importante şi care interesează în mod deosebit instituţia dumneavoastră nu este lipsit de interes, nu este lipsit de importanţă. Şi spun asta prin prisma calităţii unui preşedinte al unei comisii foarte importante, în care conlucrarea şi comunicarea cu Consiliul era mai mult decât necesară. Era vorba de preşedinţia Comisiei de administraţie publică şi echilibru ecologic, unde a existat evident o mare varietate de probleme în care CES-ul are un cuvânt greu de spus.

De aceea, pe lângă dialogul pe care astăzi noi l-am iniţiat, la solicitarea expresă a dumneavoastră, vă sugerez ca nefiind lipsit de importanţă discuţii pe care să le aveţi şi cu conducerile, cu birourile permanente ale comisiilor permanente pe acte normative concrete, acolo unde simţiţi nevoia unui interes mai mare şi simţiţi nevoia unei anumite reglementări care să dea satisfacţie instituţiei pe care o conduceţi.

Eu sunt absolut convins că stă şi la îndemâna noastră şi a dumneavoastră să identificăm soluţii prin care să îmbunătăţim comunicarea între noi, să îmbunătăţim colaborarea între noi şi mai ales comunicarea şi colaborarea în comisiile permanente unde să se regăsească mai evident în acte normative punctele dumneavoastră de vedere, pentru că reprezentaţi un domeniu extrem de important şi cu certitudine, dorinţa largă sau dorinţa unanimă a dumneavoastră, aceea de a se regăsi în proiecte, în acte normative importante punctele dumneavoastră de vedere.

Eu repet, salut această întâlnire şi cu siguranţă ea va trebui să se repete la o anumită distanţă în timp, pentru a asigura o bună comunicare şi o bună colaborare între Camera Deputaţilor pe de o parte şi Consiliul Economic şi Social pe de altă parte.

 

Doamna Roberta Alma Anastase: 

Mulţumesc. Domnul Toader. 

 

Domnul Mircea–Nicu Toader:

Mulţumesc doamna preşedinte.

Şi eu subliniez utilitatea întâlnirii, dar am să fiu ceva mai pragmatic şi cred că este bine atunci când daţi un aviz, fie pozitiv, fie negativ, să-l şi susţineţi în comisia de specialitate, dar eu – sigur, ca om care vin dintr-o zonă privată şi am condus şi eu o formă asociativă - cred că foarte importante sunt acele iniţiative guvernamentale sau chiar dacă sunt ale Parlamentului, ale colegilor noştri şi care prin articolul respectiv influenţează într-o formă sau alta sau creează ambiguitate în sistem, vă rog să interveniţi în mod concret şi să propuneţi o modificare sau o corelare a acelui articol şi pe care să-l susţineţi – aceasta este partea practică pe care doresc să o indic, să veniţi să o susţineţi în comisie în aşa fel încât comisia de specialitate a Parlamentului să ţină cont cu adevărat în modificarea respectivă şi asemenea întâlniri sunt utile, dar să trecem şi de faza aceasta pur, poate mai formală şi aceea practică să aveţi totdeauna la orice iniţiativă un reprezentant în comisii când se discută legea respectivă şi sigur că este şi un drept al dumneavoastră, dar sunt convins că, comisiile vor asculta punctul de vedere şi vor interveni dacă este cazul.

 

Doamna Roberta Alma Anastase: 

Vă mulţumesc mult.

Pentru a concluziona, cred că sunt în asentimentul colegilor mei şi este clar şi din intervenţiile pe care dumnealor le-au avut că vom transmite solicitarea dumneavoastră împreună cu recomandarea ca reprezentanţii Consiliului Economic şi Social să fie invitaţi la comisii.

Pe de altă parte, pragmatic vorbind, pe site-ul Parlamentului găsiţi ordinea de zi a tuturor comisiilor, iar în momentul în care există un interes crescut pentru un anumit proiect de lege, trebuie să ştiţi că şedinţele sunt publice şi cu atât mai mult pentru dumneavoastră a veni să susţineţi un anumit punct de vedere, sunt convinsă că acest demers nu va întâmpina nici un fel de rezistenţă din partea colegilor noştri. Cred că mai degrabă decât această procedură strict formală, cred că dorinţa dumneavoastră nescrisă – să spunem – şi nespusă este aceea de a avea o comunicare mai aplicată să-i spunem cu reprezentanţii comisiilor care ţine mai degrabă şi de modul în care şi dumneavoastră construiţi această relaţie şi fără îndoială şi colegii noştri pe partea cealaltă a baricadei.

În orice caz, de la noi există tot sprijinul şi sperăm ca paşi concreţi să înceapă să fie făcuţi chiar din această săptămână de ambele părţi.

Dacă mai doriţi să aveţi o intervenţie?

 

Domnul Ovidiu Nicolescu: 

Dacă se poate două minute doamna preşedinte.

 

Doamna Roberta Alma Anastase: 

Vă rog.

 

Domnul Ovidiu Nicolescu:

 În primul rând, aş dori ca în numele colegilor mei care după partea strict patronală, sunt convins că şi cei din partea sindicală să-mi exprim satisfacţia pentru această întâlnire şi mai ales pentru receptivitatea pe care am găsit-o. Nu că ar fi o surpriză. Ne aşteptam, dar totdeauna este plăcut să vezi că aşteptările se confirmă, mai ales când eşti la un forum atât de înalt cum este conducerea Camerei Deputaţilor.

Eu aş dori să accentuez faptul care de fapt este în continuarea celor spuse de colegii dumneavoastră şi de reprezentantul nostru, domnul preşedinte, că ceea ce ne interesează pe noi este să reuşim să realizăm o conlucrare funcţională, pentru că altminteri, comunicări, întâlniri au mai fost, dar dacă este să fim foarte sinceri, o conlucrare funcţională nu a existat. Şi sigur, aşa cum au spus foarte bine şi o parte dintre colegii dumneavoastră, este clar că vina aparţine inclusiv Consiliului Economico-Social, dar nu am venit aici să stabilim vină, ci am venit pentru această conlucrare şi atunci eu mi-aş permite prin acest punct de vedere să accentuez puţin că este foarte important ca mesajul care porneşte astăzi şi s-a exprimat aici, să ajungă cu toată consistenţa şi la toţi preşedinţii de comisii, că, după câte îmi dau eu seama, o parte nu sunt aici.

În al doilea rând, cred că ar fi foarte util ca aceste contacte directe să fie şi la nivel de comisii de specialitate, comisiile noastre de specialitate – că şi noi avem comisii de specialitate – şi important este nu caracterul formal, ci faptul ca avizele noastre şi mai ales când sunt puncte de vedere diferite şi vreau să vă spun că frecvent sunt puncte de vedere diferite, argumentele să ajungă la nivelul comisiilor dumneavoastră pentru a ajuta să ia cea mai bună decizie. Şi aici, un lucru foarte important care trebuie să-l înţelegem cu toţii, în România, din păcate, caracterul consultativ al avizelor CES-ului este primit de multe ori prea consultativ. De aceea avem colegi, inclusiv unul din vicepreşedinţii CES-ului reprezintă România şi în Comitetul Economic şi Social European şi acolo constatăm cu satisfacţie că se ţine mai mult cont de aceste avize. Este clar că sunt avize, este clar că decizia noastră – dumneavoastră sunteţi forul decizional – dar este foarte important ca atunci când se discută să fie mai mult accent pe argumente, pentru că interesul este comun să avem legi cât mai bune.

În altă ordine de idei, pentru a mări funcţionalitatea acestor relaţii şi a creşte şi rolul CES-ului în România, mi-aş permite să vă adresez rugămintea ca să se finalizeze şi procedura validării preşedintelui Consiliului Economico-Social. Potrivit legii şi aceasta ar fi: Consiliul Economico-Social trebuie să fie validat de Parlament. A început anul trecut, s-a oprit nu ştiu din ce cauză, nici nu mai are importanţă. Rugămintea noastră ar fi ca acum, după ce a trecut această perioadă puţin mai tensionată politic, să fie încheiată şi această procedură, pentru că nouă, la nivelul conducerii Consiliului Economico-Social ne creează nişte probleme faptul că preşedintele nu are încă validarea dumneavoastră.

Sigur, nu este o aprobare, ci numai o validare, dar este foarte important ca legea să fie respectată, atât litera cât şi spiritul ei.

În final, daţi-mi voie să-mi exprim satisfacţia de a participa la această întâlnire, mai ales că în sală văd mai mulţi deputaţi care sunt şi membri ai grupului de sprijin pentru IMM-uri pe care o are Consiliul Naţional şi cărora vreau să le mulţumesc şi în acest cadru, pentru că în foarte multe situaţii ne-au sprijinit şi au contribuit ca unele dintre legile care le-aţi adoptat să reflecte interesele întreprinderilor mici şi mijlocii care, ne place, nu ne place sunt 99% agenţi din România şi sunt confruntaţi cu mari probleme.

Vă mulţumesc.  

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulţumesc!

Vă rog, domnule preşedinte, ultima intervenţie.

 

Domnul Florian Costache:

Vreau să vă mulţumesc pentru faptul că aţi dezbătut şi colegii dumneavoastră chiar simt nevoia – de fapt această intervenţie vroiam să o fac la sfârşit – să înţeleagă următorul fapt. În toată Europa se vorbeşte de dialog social participativ şi asta vrem, de fapt, să facem, acesta este mesajul pe care vroiam să îl transmitem, să participăm şi să vă ajutăm şi, conform legii şi Constituţiei ţării să ajungem, totuşi, în 2010 să fim cei care venim în ajutorul dumneavoastră în Parlament, să luaţi cele mai bune decizii asupra legilor economice şi sociale.

Vă mulţumesc, în numele colegilor mei şi sper să punem la în aplicare ceea ce am transmis astăzi.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:      

Şi eu vă mulţumesc!

O să comunicăm şi colegilor noştri cele discutate şi vom comunica membrilor comisiilor cele discutate cu dumneavoastră.

Vă mulţumesc foarte mult!

 

Doamna Roberta Alma Anastase:      

Bun! Revenim la ordinea de zi.

În primul rând, aş vrea să mulţumesc colegilor noştri care au venit zilele acestea – sâmbătă şi duminică – la Parlament – şi chiar au venit cu oameni din colegiile lor.

Vreau să vă spun că, eu cred că a fost o acţiune foarte reuşită, pentru că am văzut o reacţie bună a oamenilor şi am simţit o nevoie de a şti mai mult despre ceea ce facem noi în Parlament, nu numai dorinţa de a vizita această clădire care, cu siguranţă, este impresionantă pentru fiecare dintre noi.

Şi aş vrea – nu să luăm astăzi o decizie – dar aş vrea să ne gândim să avem cu o anumită regularitate această acţiune. Dar mă gândeam şi eu, şi domnul Nicolăescu, şi alţi colegi ai noştri, care i-au invitat pe oamenii din colegiul lor, iar reacţia, eu cred că a fost una foarte bună, şi am avut şi şansa să le explicăm cam ce facem noi aici, care este procesul legislativ. Am deschis o serie de săli care se refereau, de exemplu, la funcţionarea Comisiei juridice şi cum suntem noi organizaţi.

În acest context, aş vrea să ne gândim la această chestiune şi, poate, să avem o anumită periodicitate în organizarea lor, încercând să prindem, în această acţiune, câţi mai mulţi parlamentari care să aibă şansa să vină cu oamenii din colegiul lor şi să le prezinte activitatea lor.

Domnul Eugen Nicolăescu.

 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Doamna preşedinte, vreau să vă mulţumesc pentru colaborarea dumneavoastră de sâmbătă.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:      

Vă mulţumesc!

Vă propun să intrăm în ordinea de zi, acum.

 

 

PUNCTUL 2

Programul de lucru al Camerei Deputaţilor

 

Doamna Roberta Alma Anastase:      

Privind programul de lucru al Camerei Deputaţilor, dacă sunt observaţii?

Apropo de ceea ce am discutat data trecută, cu privire la un Birou permanent comun, astăzi i-am transmis domnului Mircea Geoană propunerea ca mâine, la ora 14, să avem un Birou permanent comun, ceea ce ar fi extraordinar, din toate punctele de vedere.

Dacă sunt alte observaţii? Nu sunt!

 

Domnul Varujan Pambuccian:

Doamna preşedinte, bun, dar măcar aşa, orientativ, facem o şedinţă comună, cam pentru ce?

 

Doamna Roberta Alma Anastase:      

Sunt foarte multe lucruri restante, dacă vreţi să vă dau un exemplu, inclusiv grupurile de prietenie nu sunt completate.

 

Domnul Varujan Pambuccian:

Deci vreţi o şedinţă comună tehnică?

 

Doamna Roberta Alma Anastase:      

Da, pentru rezolvarea tuturor lucrurilor restante.

 

Domnul Varujan Pambuccian:

Nu cu subiect politic important, una tehnică, da?

 

Doamna Roberta Alma Anastase:      

Nu avem subiecte politice, avem restanţe!

 

Domnul Varujan Pambuccian:

Da! Vroiam să înţeleg de ce facem această şedinţă comună, deci este pur tehnică.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:      

Da, nu este ceva special, este o şedinţă tehnică, în care discutăm restanţe.

 

Domnul Varujan Pambuccian:

Am înţeles!

 

PUNCTUL 3

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor

 

Doamna Roberta Alma Anastase:      

Dacă cu privire la ordinea de zi aveţi observaţii? Nu sunt.

 

PUNCTUL  4

Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

 

Doamna Roberta Alma Anastase:      

În continuare, avem o cerere de procedură de urgenţă, făcută de o doamnă senator, dar mergem pe acelaşi principiu, avem patru situaţii de genul acesta, dar cu toate suntem în aceeaşi procedură, nu le acceptăm.

 

PUNCTUL 5

Scrisoare din partea domnului Cătălin Predoiu, ministrul Justiţiei, referitoare la solicitarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie de încuviinţare a unei percheziţii informatice

 

Doamna Roberta Alma Anastase:      

În continuare, avem o scrisoarea din partea domnului Cătălin Predoiu, urmează să se pronunţe Comisia juridică cu privire la această cerere, care o priveşte pe doamna Ridzi.

Dacă mai sunt alte observaţii? Nu mai sunt.

 

PUNCTUL 6

Proiect de Hotărâre de modificare a art.40 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, înaintat de Comisia pentru regulament

 

Doamna Roberta Alma Anastase:      

Un proiect de Hotărâre de modificare a art.40 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Este ceea ce agreaseră liderii de grup cu privire la mărirea limitei maxime a comisiilor, la 35 de membri şi se înaintează plenului.

 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:  

Daţi-mi voie, numai un singur comentariu, aici!

 

Doamna Roberta Alma Anastase:      

Vă rog!

 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:  

Avem, în continuare, comisii descompletate, care abia mai funcţionează şi, totuşi, noi mărim numărul generic la comisii, ca să putem să îi ducem pe alţii, care au făcut sau nu ştiu ce au făcut.

Nu cred că este corect, dar este un punct de vedere şi nimic mai mult, pentru că, oricum, plenul hotărăşte, nu hotărâm noi, aici.

Dar încerc să vă spun, stimaţi colegi, că facem o mare prostie!

 

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Dacă îmi daţi voie, un punct de vedere.

Sigur că, dintr-un punct de vedere, domnul Nicolăescu are dreptate, dar putem să restrângem numărul la celelalte, pentru că sunt alte comisii unde chiar nu vor să se ducă, sunt fără importanţă şi noi chiar putem să decidem, una este de 35 şi alta de 11 şi rezolvăm problema.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:      

Numai un moment, pentru că mi-am adus aminte de întrebarea pe care mi-aţi adresat-o şi acum mi-a venit ideea.

Dacă vă referiţi la Comisia de revizuire a Constituţiei, la ea vă referiţi din punct de vedere politic, nu cred că este politic, este tot o chestiune agreată şi era o solicitare pe care trebuie să o discutăm.

 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:  

Logic, ar trebui să avem în comisii, ca număr de membri, câţi deputaţi sunt, de ce să pui mai mulţi? Pentru ce? Mai ales că avem posibilitate, prin regulament, ca unul dintre deputaţi să poată să fie şi în două comisii, dintre care una să nu fie permanent, deci oricum se duce la două comisii! În situaţia aceasta, o să avem un deputat în două comisii şi în altă comisie nici un deputat. Aici ajungem, de fapt, prin această uşă deschisă arbitrar.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:      

Domnul Pambuccian, vă rog!

 

Domnul Varujan Pambuccian:

Doamna preşedinte, sunt două moduri de a face acest lucru, pentru că, în definitiv, esenţa subiectului pe care îl discutăm este ca în toate comisiile să fie un raport de forţe funcţional, cel care este raportul de forţe din Cameră. Şi atunci, sunt două metode de a face acest lucru, de a restabili, să spunem, echilibrul de forţe, în fiecare comisie, adăugând membri sau retrăgând membri.

Eu nu ştiu de ce se discută problema adăugării membrilor, când se poate discuta, în aceeaşi manieră, şi problema retragerii membrilor şi, atunci, rămânem cu acelaşi raport de forţe în comisii. Putem găsi formule de echilibru!

Nu cred că cineva moare de inimă dacă, la un moment dat, pleacă dintr-o comisie, unde a ajuns din întâmplare şi merge la altă comisie, la care a ajuns tot din întâmplare. Şi ştim bine că există o majoritate de cazuri, în Parlament, de genul acesta! Cam asta este regula! Probabilitatea ca cineva să îşi dorească enorm să fie într-o comisie şi chiar să fie acolo persoana respectivă, e mai mică. Deci nu cred că, aici, creăm mari drame, dacă există şi formula – sau combinăm – retragem, adăugăm şi găsim o formulă de echilibru. Altfel, într-adevăr, vom ajunge la comisii supradimensionate şi la comisii subdimensionate şi e foarte greu să spui ce este important şi ce nu este! Sunt lucruri care, de azi pe mâine, pot fi extrem de importante, altele pot fi vitale pe termen lung. Este greu de spus, aici, ce e important şi ce nu este important.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:      

Vă mulţumesc!

Eu zic că această discuţie o vom avea, oricum, în plen, în momentul în care se dezbate proiectul de hotărâre.

 

Domnul Eugen Nicolicea:

Doamna preşedinte, totuşi, un minut!

 

Doamna Roberta Alma Anastase:      

Vă rog!

 

Domnul Eugen Nicolicea:

Deja, liderii de grup au căzut de acord asupra acestei formule şi nu înţeleg de ce reluăm discuţia şi, mai ales, nu aş vrea să o reluăm în plen, unde s-ar discuta chiar mai mult decât aici, dacă nu tranşăm într-un for mai restrâns.

În ceea ce priveşte deputaţii deveniţi independenţi, ei nu umflă numărul comisiilor, pentru că sunt în comisii, singurul lucru pe care l-au vrut a fost acela de a ....

 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:  

Dar schimbă raportul de forţe!

 

Domnul Eugen Nicolicea:

În orice comisie s-ar duce, schimbă raportul de forţe, dacă vreţi să calculaţi, un pic, numai că grupurile parlamentare ale partidelor politice doresc să aibă nu număr de deputaţi, acelaşi pe care l-au avut iniţial într-o anumită comisie.

 

Doamna Roberta Alma Anastase:      

Domnule Nicolicea, discutăm în plen, pentru că, oricum ....

 

Domnul Eugen Nicolicea:

În plen se va discuta mai mult!

 

Domnul Mircea Duşa:

Pentru fiecare comisie în parte trebuie o altă ofertă!

 

Doamna Roberta Alma Anastase:      

Exact!

Asta este propunerea de modificare a regulamentului care presupune un plafon maxim, care poate fi atins sau nu şi după aceea decid liderii de grup.

 

PUNCTUL 7

Solicitare din partea doamnei deputat Cristina Ancuţa Pocora, preşedintele Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, referitoare la organizarea unei dezbateri cu tema „Impactul violenţei în cadrul programelor pentru copii”

 

Doamna Roberta Alma Anastase:      

Doamna Pocora şi-a retras solicitarea.

 

PUNCTUL 8

Solicitare din partea domnului Nicolae Păun, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale referitoare la organizarea unei mese rotunde cu tema

„Lansarea raportului cu privire la HG 522/2006 – Strategia de îmbunătăţire a situaţiei romilor”

 

Doamna Roberta Alma Anastase:      

Avem o solicitare din partea domnului deputat Nicolae Păun, privind organizarea unei mese rotunde, referitoare la strategia de îmbunătăţire a situaţiei romilor, 22 februarie, ora 10-16.

Aveţi o propunere, domnule secretar general.

Eu cred că nu avem nimic împotrivă, o să vă rugăm să ne precizaţi.

 

PUNCTUL 9

Solicitare din partea unui grup de deputaţi, în calitate de iniţiatori, de retragere a Propunerii legislative pentru modificarea alin. (3) al art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural (PLx nr.637/2009)

    

Doamna Roberta Alma Anastase:      

Avem o solicitare de retragere a unei propuneri legislative, din partea iniţiatorilor.

 

Domnul Gheorghe Barbu:       

Doamna preşedinte, dacă îmi permiteţi, aici este o chestiune de decizie....

 

Domnul Mircea Duşa:

Nu, să vedeţi hârtia, trebuie să hotărască Guvernul, pentru că a preluat legea noastră, care trecuse prin Senat şi care avea raport de adoptare şi în Comisia de administraţie şi am cedat la o ordonanţă, la insistenţele colegului Oltean.

 

Domnul Gheorghe Barbu:       

Doamna preşedinte, aici este o chestiune procedurală. Vă rog, doar un minut să mă ascultaţi.

Este o chestiune procedurală, nu avem în regulament, nici unde nu este scris, practica noastră a fost următoarea – dacă un proiect de lege nu a ajuns pe ordinea de zi a vreunei Camere, a trecut dintr-o legislatură în alta şi a rămas în interior, pentru procesul legislativ, dacă a fost pe ordinea de zi, dacă nu, nu! În această situaţie, propunerea legislativă a fost pe ordinea de zi a Senatului şi a fost respinsă. Eu nu discut motivele pentru care a fost respinsă. Noi suntem Cameră decizională şi este la raport şi nu există procedură, în regulament, care să spună că, chiar dacă a trecut printr-o Cameră, dacă nu a ajuns pe ordinea de zi a Camerei decizionale, se mai poate retrage. Deci ori hotărăşte Biroul că se retrage acum, ori, dacă nu, vă propun să o trimiteţi la Comisia de regulament, să ne spună cum interpretează şi să ţină cont, în viitor, ca această procedură să se găsească în regulament.

Mulţumesc.

 

Domnul Nicu-Mircea Toader:

Vă propun să o retragem, acum, dar rămâne ca un punct pe care trebuie să îl semnalăm Comisiei de regulament că, într-adevăr, sunt situaţii de acest tip, pe care le luăm aşa, foarte rapid.

 

Domnul Ioan Oltean:

Doamna preşedinte, stimaţi colegi, vă rog să observaţi că propunerea a rămas fără obiect! Conţinutul ei se regăseşte într-o ordonanţă de urgenţă a guvernului. În consecinţă, retragerea ei de pe ordinea de zi este determinată de rămânerea fără obiect. În această situaţie, nu există altă alternativă, decât aceasta, de a accepta retragerea ei.

Sigur, în restul situaţiilor, discutăm de la caz la caz.

         

Domnul Dan Ştefan Motreanu:

Retragerea de pe ordinea de zi o stabileşte plenul.

 

Doamna Roberta Alma Anastase: 

 Nu este pe ordinea de zi. Este o solicitare de retragere până să ajungă pe ordinea de zi a iniţiatorilor.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Se retrage de către ei, de către iniţiatori.

 

Doamna Roberta Alma Anastase: 

 Exact. Înţeleg că există un consens în sensul acesta de a fi acceptată solicitarea.

 

PUNCTUL 10

Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi referitor la cererea depusă de domnul deputat Nicolae Mircovici privind încadrarea acestuia cu funcţia de bază, de deputat în Camera Deputaţilor

 

Doamna Roberta Alma Anastase: 

               O să vă rog să comunicaţi acest punct de vedere domnului deputat Mircovici.

 

PUNCTUL 11

Solicitare din partea domnului deputat Nicuşor Păduraru privind prestarea de activităţi didactice la Universitatea Petre Andrei din Iaşi

 

Doamna Roberta Alma Anastase: 

               O să vă rog să o trimitem la Comisia juridică.

 

PUNCTUL 12

Scrisoare din partea domnului deputat Kötö Joszef referitoare la instituirea „Diplomei de excelenţă” propusă pentru românii din Diaspora

 

Doamna Roberta Alma Anastase: 

               Vă propun să amânăm discutarea acestei scrisori a domnului Kötö Joszef.

 

PUNCTUL 13

Solicitare din partea fundaţiei „New Life” şi a organizaţiei „Trebuie” referitoare la organizarea unei expoziţii cu vânzare în data de 1 martie 2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase: 

               Cred că nu este nici un fel de problemă. Este vorba de expoziţie cu vânzare şi fonduri.

 

               Domnul Gheorghe Barbu:

               Corect. Şi este la S1, la intrare.

 

Doamna Roberta Alma Anastase: 

               Exact.

 

PUNCTUL 14

Scrisoare din partea domnului Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României - Raportul trimestrial asupra inflaţiei – februarie 2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase: 

               Să o trimitem şi Comisiei de buget.

 

PUNCTUL 15

Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe

 

1.    Memorandum intern privind participarea la audierea organizată de Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor din cadrul Parlamentului European (Bruxelles, 23 februarie 2010)

Se aprobă.

 

2.    Memorandum intern privind participarea la reuniunea comună a comisiilor Adunării Uniunii Europei Occidentale (AUEO) cu Consiliul Permanent UEO (Bruxelles, 23 – 24 martie 2010)

Se aprobă.

 

3.    Memorandum intern privind participarea la lucrările Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Paris, 25 şi 26 martie 2010)

Se aprobă.

 

4.    Memorandum intern vizita în Republica Finlanda a delegaţiei Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor (8-11 martie 2010)

Se aprobă.

 

5.    Memorandum intern vizita în România a delegaţiei Comisiei pentru administraţie publică şi dezvoltare teritorială din Consiliul Naţional al Republicii Slovace (15 – 17 martie 2010)

Se aprobă.

 

6.    Informare privind participarea la a 4-a ediţie a Summit-ului european „prevenirea cancerului de col uterin şi vaccinarea în Europa” (Bruxelles, 26 – 27 ianuarie 2010

S-a luat act.

 

7.    Informare privind participarea la aniversarea a 65 de ani de la eliberarea din lagărele de concentrare de la Auschwitz – Birkenau (Cracovia, 26 – 27 ianuarie 2010)

S-a luat act.

 

Doamna Roberta Alma Anastase: 

      Mai avem un material suplimentar.

În anul 2011, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative va organiza cea de a XII-a Conferinţă Anuală a Grupului European pentru Administraţie Publică (EGPA).

      Domnul Zgonea, vă rog.

 

      Domnul Valeriu Zgonea:

      Câteva amendamente. Poate până acum puteaţi să daţi o aprobare. Nu se va închiria numai o sală, se vor închiria mai multe săli.

      Din ce îmi aduc eu aminte, legislaţia pe care am votat-o, a pus-o Guvernul la dispoziţie, nu mai putem să dăm ore suplimentare şi nici nu le mai putem plăti, plus cheltuielile cu întreţinerea sunt total diferite faţă de cheltuielile cu închirierea sălilor. Mi-ar face plăcere ca acei colegi de la SNSPA să ne spună, din totalul cheltuielilor pe care domniile lor le preconizează cu acest eveniment important pentru România, cât înseamnă costurile cu întreţinerea, cu lumina electrică, cu personalul din Camera Deputaţilor şi cu închiriatul sălilor? Că s-ar putea să ne trezim că nu suntem co-organizatori, că de fapt suntem noi organizatori.

     Adică, domnule secretar general, am o rugăminte. Vorbiţi cu colegii de la SNSPA sau cei care sunt în structura aceasta şi să veniţi în faţa noastră cu.. – că suntem şi noi într-un buget de criză. Asta-i viaţa. Să putem să ştim: ne trebuie câţi, 100 de oameni care lucrează sâmbătă şi duminică? Puteţi să-i plătiţi? Că nu aveţi voie să daţi ore suplimentare, că nu le putem plăti, că este ordonanţa Guvernului. Cât ne costă lumina aferentă şi tot ce se face în această perioadă? Ca să putem să vedem dacă astfel de evenimente nu sunt prea scumpe pentru noi. Să vedem. Poate nu putem să suportăm vreo 200.000 de euro, poate putem să suportăm 100.000 euro. Eu cred că aşa este corect să discutăm cu colegii noştri, că aşa fiecare face o adresă de co-organizator.

 

Doamna Roberta Alma Anastase: 

      Domnul Ioan Oltean.

 

      Domnul Ioan Oltean:

      Doamna preşedinte,

 Stimaţi colegi,

      Sigur că domnul Zgonea are dreptate. Camera Deputaţilor nu îşi poate permite să angajeze cheltuieli fără să aibă o evidenţă exactă, dar în momentul acesta cred că nici SNSPA-ul nu poate să ne furnizeze toate datele. Este vorba de o conferinţă de abia în septembrie 2011, peste un an şi jumătate.

      Noi putem să precizăm în răspuns, dacă vreţi, toate cheltuielile vor fi discutate şi se va stabili exact cine va răspunde. SNSPA doreşte numai un acord de principiu, pentru că trebuie să demareze o serie de proceduri prealabile şi obligatoriu trebuie să comunice instituţiilor internaţionale respective.

 

       Domnul Valeriu Zgonea:

       Pentru un acord de principiu? Nu scrie aşa în cererea domniilor lor. Pentru un acord de principiu, eu sunt de acord. Pentru un acord de principiu cu eventuale discuţii cu secretarul general privind cheltuielile care se fac în comun.

 

       Domnul Ioan Oltean:

       Aceea o putem discuta. Deci, Parlamentul poate să fie de acord, să fie un co-organizator al acestui eveniment, evident foarte important, nu lipsit de importanţă. Discuţiile legate de cheltuieli se vor purta la vremea respectivă şi cu siguranţă, ele nu vor cădea numai pe Camera Deputaţilor, ci vor cădea în foarte mare parte şi pe SNSPA.

 

                                                    *

 

         Şedinţa s-a încheiat la ora 14.05.