Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Relații publice > Versiunea pentru printare
În data de miercuri, 23 aprilie, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților a aprobat Ordonanța de urgență nr.16/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011.

Prin Decizia Curții Constituționale nr. 106/2014 s-a stabilit că prevederile art.253 alin.(1) lit. a) și b) din Legea educației naționale nr.1/2011, ce instituie condițiile generale care trebuie îndeplinite cumulativ de cadrele didactice netitulare calificate pentru a deveni titulare în sistemul de învățământ preuniversitar, sunt neconstituționale.
Curtea Constituțională a stabilit că aceste norme de lege sunt discriminatorii, întrucât permit recunoașterea calității de titular în învățământul preuniversitar într-o altă modalitate decât concursul, la care sunt obligate să se supună toate celelalte persoane care vor să acceadă la posturile didactice ca titulari. De asemenea, noțiunea de „viabilitate a postului/catedrei”, utilizată în textul de lege, are un caracter imprecis, în timp ce instituirea condiției acordului consiliului de administrație al școlii deschide calea arbitrarului și subiectivismului în domeniu. În consecință, prin reglementarea confuză, se creează dificultăți în planul interpretării și aplicării.
Prin suspendarea prevederilor art.253 alin.(1) lit.a) și b), cadrele didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au obținut nota/media de cel puțin 7 la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar, nu pot ocupa postul deținut pe perioadă nedeterminată, deși, în prezent, îndeplinesc condițiile legale necesare pentru ocuparea acelui post/catedră. Aceste cadre didactice nu s-au putut titulariza în ultimii 6 ani deoarece nu au existat posturi/catedre viabile. Între timp, în unele din unitățile de învățământ în care își desfășoară activitatea aceste cadre didactice s-au creat posturi/catedre vacante și viabile prin pensionarea cadrelor didactice titulare sau prin transfer în alte unități de învățământ. Așadar, în unitățile de învățământ unde apar astfel de posturi viabile, aceste didactice netitulare calificate sunt îndreptățite să ocupe posturile respective.
Pentru rezolvarea situației create, a fost elaborată și aprobată Ordonanța de urgență nr.16/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, ce are ca obiect modificarea art. 253 alin. (1) lit. a) și b) și completarea Anexei, în sensul punerii de acord a prevederilor declarate neconstituționale cu dispozițiile Constituției României.
Trebuie menționat faptul că, în textul aprobat de Guvern, Ministerul Educației Naționale a adus clarificări în ceea ce privește situația cadrelor didactice, astfel că, pe de o parte, se precizează că nu există două procedee de titularizare diferite, iar pe de cealaltă parte, textul definește conceptul de "viabilitate a postului".
Astfel, se acordă posibilitatea cadrelor didactice calificate, care au obținut nota/media de cel puțin 7 la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar în ultimii 6 ani și care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, să poată fi repartizate, în ședință publică organizată de inspectoratul școlar, pe perioadă nedeterminată, în unitățile de învățământ în care sunt angajate, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) și are viabilitate. Viabilitatea unui/unei post didactic/catedre presupune existența acestuia/acesteia pe durata unui nivel de învățământ și se stabilește de consiliul de administrație al unității de învățământ în funcție de planurile-cadru în vigoare, de proiectele planurilor de școlarizare și de evoluția demografică la nivel local.
Prin aplicarea prevederilor ordonanței, se soluționează problema celor 3242 de profesori, care au promovat cu minimum 7 concursurile de titularizare în ultimii 6 ani, oferindu-le posibilitatea de a da examen de titularizare.
În sprijinul aplicării acestor prevederi Ministerul Educației Naționale a elaborat deja Ordinul nr. 3275/2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015.
Consider că acest act normativ va conduce la asigurarea unui număr tot mai mare de cadre didactice calificate, reducerea numărului de cadre didactice pensionate, asociate și fără studii corespunzătoare postului didactic ocupat, creșterea atractivității meseriei de cadru didactic.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 14 august 2020, 17:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro