Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Relații publice > Versiunea pentru printare

primit de la președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, domnul deputat Adrian Nicolae Diaconu (Grup PSD)

Marți, 4 octombrie 2016, a avut loc ședința Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților, având pe ordinea de zi dezbaterea privind situația învățământului românesc și măsurile pe care conducerea ministerului dorește să le promoveze în perioada următoare, la care a participat ca invitat domnul prof. univ. dr. Mircea Dumitru, ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Membrii Comisiei au adresat întrebări referitoare la: concursul și metodologia pentru obținerea postului de director și, respectiv, director adjunct în învățământul preuniversitar; bugetul pe anul 2017; depolitizarea învățământului; participarea demnitarilor și a membrilor partidelor politice ca membri în comisiile de specialitate organizate la nivelul ministerului – spre exemplu CNADTCU. De ce descalifică calitatea de demnitar un cadru didactic și nu se ține cont de experiența și profesionalismul acestuia; evaluarea și ierarhizarea universităților și a școlilor doctorale; accesul elevilor în curtea școlii după orele de curs, pentru desfășurarea de activități sportive; legislația privind asociațiile sportive școlare; creșterea numărului de secretari de stat în cadrul ministerului și oportunitatea acestei noi structuri; stadiul ordonanțelor de guvern privind decontarea integrală a cheltuielilor privind naveta elevilor și a celei privind alimentația diversificată în școală; manualele școlare; învățământul profesional și proiectul adoptat în urma dezbaterii publice din primăvara 2016 pe această temă; finanțarea per student în învățământul superior.
Cu privire la metodologia pentru organizarea concursurilor pentru directori, membrii Comisiei au precizat următoarele: lista candidaților înscriși nu este publică, așa cum ar fi normal; condițiile ce trebuie îndeplinite fac imposibilă înscrierea multor cadre didactice; pentru a nu crea confuzii și a da loc la interpretări ar trebui să fie prevăzută nota 7 și nu 35 de puncte; bibliografia și tematica pentru examen nu cuprind nimic din legislația din domeniul educației, ci doar trei cărți de management.
Domnul ministru Mircea Dumitru a precizat că nu s-au organizat concursuri pentru alegerea conducerii unităților din învățământul preuniversitar din anul 2008, iar mandatul s-a terminat în anul 2012. Ulterior, s-au făcut delegări și numiri la nivelul inspectoratelor școlare și al autorităților locale. Prin concurs se va oferi legitimitatea necesară directorilor, indiferent dacă sunt sau nu membrii ai unui partid politic. Concursul trebuia organizat în primăvara anului 2016. La concurs s-au înscris 8870 candidați pe aproximativ 9100 posturi. Acesta este un semn că la nivelul cadrelor didactice s-a pierdut încrederea în concursuri și în conducerea unităților de învățământ. De aceea, este absolut necesar să fie organizate concursuri din 4 în 4 ani, precum în învățământul superior. Metodologia și regulamentele utilizate în acest proces de examinare sunt cele agreate de administrațiile locale și sindicate în urma dezbaterii publice realizate. În acest sens, există toate documentele la minister.
În ceea ce privește, evaluarea școlilor doctorale, domnul ministru Dumitru a precizat că aceasta se va realiza tot de ARACIS împreună cu o agenție internațională, aceasta nefiind încă selecționată, pe baza unei metodologii la care se lucrează în acest moment și care va fi finalizată în aproximativ două luni. Se dorește evaluarea tuturor școlilor doctorale, începând cu 4-5 universități, printre care și Universitatea București, la care au existat probleme de etică academică.
Referitor la bugetul pe anul 2017, se dorește o mai bună finanțare și este imperios necesară. La cea de-a doua rectificare din acest an se va realiza o corecție pozitivă a bugetului cercetării, încercând a se atinge ținta de 0,37% propusă. Ministerul nu a realizat niciun proiect de buget pentru anul 2017.
Ordonanța privind decontarea navetei elevilor a fost transmisă de Ministerul Educației către Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Transporturilor la începutul lunii septembrie.
Pentru finanțarea universităților se dorește o finanțare multianuală, pe cicluri de învățământ, nu per capita. Finanțarea anuală a dus la scăderea calității și creșterea cantității.
Cu privire la incompatibilități, domnul ministru Mircea Dumitru a menționat faptul că în nicio universitate din lume nu există un conducător de instituție de învățământ care să fie în același timp și demnitar. Domnia sa nu consideră că se pot face cele două lucruri în același timp pentru că nu poți fi în două locuri în același timp. Același principiu trebuie respectat și în învățământul preuniversitar.
Fără a avea pretenția de a fi răspuns la toate întrebările și problemele ridicate, Comisia apreciază ca fiind de bun augur întâlnirea și relansarea dialogului interinstituțional.
Domnul președinte Adrian Nicolae Diaconu a subliniat faptul că în Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice va avea întotdeauna un partener onest și de bună-credință.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 12 august 2020, 13:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro