Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Relații publice > Versiunea pentru printare

primit de la președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, domnul deputat Adrian Nicolae Diaconu (Grup PSD)

Marți, 5 aprilie, s-a desfășurat ședința ordinară a Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților.

Propunerea legislativă privind investirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu (Plx. 46/2016) a fost adoptată de membrii comisiei, apreciindu-se că, în situația în care agresiunile verbale și fizice asupra acestei categorii de personal s-au înmulțit de-a dreptul îngrijorător, o astfel de reglementare este singura în măsură să diminueze dimensiunile la care a ajuns acest fenomen reprobabil. Astfel, personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar va beneficia, în exercitarea atribuțiilor specifice funcției, de protecția acordată similar funcțiilor de autoritate publică. Acesta trebuie să se bucure de respect și considerație față de persoana proprie și față de profesie din partea beneficiarilor primari, secundari și terțiari ai educației, precum și din partea celorlalte cadre didactice, de un climat de ordine, disciplină și respect, în timpul desfășurării actului educațional în contexte formale, non-formale și informale; autoritatea de a lua decizii oportune, care să îi permită să mențină un mediu adecvat în timpul procesului de predare-învățare-evaluare, dar și pe parcursul desfășurării de activități extrașcolare; susținerea părinților sau reprezentanților legali ai beneficiarilor primari ai educației, în realizarea actului educațional; dreptul de a aplica sancțiuni disciplinare beneficiarilor primari, conform regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ; sprijin și implicare din partea autorităților, inclusiv a celor care au atribuții în domeniul învățământului, pentru asigurarea tratamentului, considerației și respectului cuvenit funcției, în raport cu importanța socială și sarcinile specifice.
Propunerea legislativă privind unele măsuri de stimulare a învățământului profesional, universitar și a cercetării științifice (Plx. 172/2014), prin care inițiatorii acesteia propun o serie de măsuri menite să atragă investitorii din țara noastră spre susținerea educației, cercetării și inovării, a fost adoptată de membrii Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, aceștia considerând că nivelul actual al finanțării acestor sectoare este unul care se plasează departe de necesitățile reale.
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene și unele măsuri fiscal – bugetare (Plx.82/2016) și Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor (Plx. 55/2016) au primit avizul favorabil al Comisiei.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 12 august 2020, 12:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro