Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Relații publice > Versiunea pentru printare
primit de la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport
Marți, 8 decembrie 2015, a avut loc ședința ordinară a Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, prin care se dorește acordarea permisiunii de a finanța cheltuieli de natură salarială cuvenite participanților la acțiunile de pregătire sportivă pentru organele administrației publice locale a fost respinsă de plenul Comisiei, din rațiuni care țin de efortul bugetar pe care adoptarea unui asemenea act normativ le-ar crea asupra bugetului de stat. Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare, antrenorii naționali și sportivii de înaltă performanță pot beneficia de sprijin financiar pe perioada acțiunilor de pregătire și participare în competițiile sportive.

Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale, prin efectele căreia liceele cu profil agricol ar urma să treacă în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a fost respinsă de Comisie, apreciindu-se că o asemenea măsură ar fi nu doar defavorabilă elevilor care frecventează acest tip de învățământ, dar ar veni în contradicție cu spiritul și litera actualelor reglementări în domeniu. Inițiativa legislativă nu stabilește concret care sunt atribuțiile Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) referitoare la finanțare, curriculumul aplicat, resursele umane, organizarea și funcționarea consiliului de administrație al liceelor în cauză. Liceele agricole, ca și toate celelalte unități de învățământ profesional și tehnic, funcționează în subordinea MENCS în ceea ce privește organizarea și funcționarea procesului de învățământ. Totodată, salarizarea cadrelor didactice se face tot de către MENCS, în timp ce cheltuielile de administrare sunt asigurate de autoritățile locale. Referitor la procesul de învățământ, curriculumul școlar care se aplică în unitățile de învățământ agricol include curriculumul de trunchi comun, prin care este asigurată egalitatea de șanse a elevilor în pregătirea acestora. Elaborarea curriculumului de specialitate și stabilirea calificărilor obținute sunt realizate în colaborare cu reprezentanții MADR.
Propunerea legislativă privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învățământului preuniversitar, având drept obiect de reglementare desființarea inspectoratelor școlare și trecerea atribuțiunilor acestora către alte instituții a fost respinsă de membrii Comisiei, considerându-se că o asemenea măsură ar produce grave disfuncționalități de natură structurală sistemului național de învățământ. Conform art. 2 alin. (7) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,”în România învățământul constituie prioritate națională”. Pe cale de consecință, organizarea sistemului național de învățământ și asigurarea dreptului la învățătură care, conform art. 32 din Constituția României, republicată, este drept fundamental, sunt în primul rând o problematică de interes național și apoi local. Astfel, nu se poate descentraliza sistemul de învățământ în modalitatea prevăzută prin inițiativa legislativă. Având în vedere că atribuțiile specifice sunt stabilite în prezent pe bază de raporturi de subordonare ierarhică, transferul acestor atribuții ale inspectoratelor școlare județene în sarcina autorităților administrației publice locale poate crea probleme în ceea ce privește principiul autonomiei locale. Inspectoratele școlare au atribuții importante în sistemului național de învățământ, iar eliminarea acestora în momentul de față ar determina necorelări și blocaje în structura și funcționarea sistemului. Adoptarea unui act normativ care se circumscrie obiectului de reglementare al Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006 presupune respectarea dispozițiilor acesteia, în caz contrar putându-se crea premisele unor vicii de neconstituționalitate sub aspectul încălcării dispozițiilor art. 1 alin. (5) din Constituția României, republicată. Desființarea inspectoratelor școlare, care sunt servicii publice ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice din unitățile administrativ-teritoriale, ar genera o practică neunitară în ceea ce privește organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere din unitățile de învățământ. În prezent, în special în mediul rural, cadrele didactice au catedra compusă din ore la mai multe unități școlare. Prin aplicarea prevederilor prezentei inițiative există riscul ca multe școli să rămână fără cadre didactice, iar cadrele didactice să își piardă titularizarea în sistem. Transferul unităților conexe - cluburi ale elevilor, palate ale copiilor, cluburi sportive școlare - va conduce la desființarea activităților extrașcolare, având în vedere că multe dintre consiliile locale nu dispun de resursele financiare necesare pentru a gestiona astfel de activități. Susținerea competențelor descentralizate trebuie realizată din bugetele locale și numai în mod excepțional de la bugetul de stat, în caz contrar nemaiexistând rațiunea descentralizării funcționale a competențelor.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 14 august 2020, 17:19
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro