Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Relații publice > Versiunea pentru printare

primit de la președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, domnul deputat Adrian Nicolae Diaconu

Marți, 3 noiembrie, a avut loc ședința ordinară a Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților.

Proiectul de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist și pentru cultivarea memoriei naționale antitotalitare a primit un vot nefavorabil din partea majorității membrilor Comisiei prezenți și votanți, datorită nerespectării și necorelării cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 și a Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, a nerespectării exigențelor stilului normativ. Totodată, deși prin textul inițiativei sunt implicate în redactarea raportului Academia Română și Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, nu au fost consultate și nu și-au exprimat acordul în acest sens. Inițiatorii propun ca Academia Română, cel mai înalt for național de consacrare științifică și culturală, să elaboreze Raportul pentru condamnarea totalitarismului comunist și pentru memoria națională antitotalitară, care să fie adoptat în cadrul unei ședințe solemne a Camerelor reunite ale Parlamentului României. Totodată, se dorește ca manualele școlare de istorie să includă versiunea sintetizată a Raportului sau rezumatul acestuia. Propunerea vizează înființarea Muzeului Național al Totalitarismului Comunist și construirea „Monumentului național al victimelor totalitarismului comunist”, în centrul intersecției de la Piața Universității din București.
Comisia a susținut aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, datorită necesității stabilirii cadrului financiar general de gestionare financiară a fondurilor europene structurale și de investiții (FESI), precum și asigurarea unui management financiar eficient al fondurilor și al capacității de absorbție. Prevederile ordonanței sunt în acord cu regulamentele Uniunii Europene din domeniu. În lipsa reglementării cadrului financiar general aplicabil exercițiului financiar 2014-2020 nu pot fi încheiate și implementate proiecte finanțate din FESI, acest fapt vizând interesul general public și constituind situație de urgență și extraordinară a căror reglementare nu poate fi amânată, având în vedere că, în absența actului normativ, beneficiarii selectați nu pot demara implementarea efectivă a proiectelor.
Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice vizează modificarea actualei legislații în domeniu în sensul în care datele care rezultă din diferitele documente aflate în arhiva diferitelor instituții publice să poată fi reutilizate, în conformitate cu legislația națională privind liberul acces la informație. Membrii Comisiei au considerat că noutățile aduse, precum reducerea plafonului superior pentru taxele care pot fi impuse pentru dreptul de reutilizare nu va fi mai mare de 5% din nivelul ratei dobânzii de referință, extinderea domeniului de aplicare a legii la anumite instituții culturale, de tipul biblioteci, muzee, arhive, consolidarea obligației de transparență, a protecției datelor cu caracter personal și a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială sunt necesare.
Prin intermediul Propunerii legislative pentru modificarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, inițiatorii doresc modificarea prevederilor legale în vigoare în sensul renunțării la plafonarea costurilor abonamentelor elevilor navetiști și decontarea integrală a costurilor ce decurg din procurarea acestor documente de călătorie, scopul fiind acela de a facilita accesul elevilor către instituțiile școlare aflate la distanțe apreciabile comparativ cu domiciliul acestora. Comisia a avizat favorabil această propunere, considerând că este în direcția reducerii abandonului școlar.
În continuare, Comisia a avizat favorabil propunerea legislativă privind organizarea profesiei de medic veterinar, astfel încât statutul acestei categorii profesionale să fie în deplină concordanță cu prevederile comunitare în domeniu.
Ultima parte a dezbaterilor a fost alocată Proiectului de Lege privind promovarea demnității umane și toleranței față de diferențele de grup. Proiectul își propune introducerea unor mecanisme pro-active pentru promovarea toleranței și combaterea discriminării, dar și consolidarea unității naționale.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 12 august 2020, 13:19
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro