Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Relații publice > Versiunea pentru printare

primit de la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport

Miercuri, 16 septembrie 2015, a avut loc ședința ordinară a Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților, ce a avut pe ordinea de zi două propuneri legislative, ambele vizând modificarea și completarea unor articole ale Legii educației naționale nr.1/2011.

Prima dintre acestea vizează completarea Legii cu noi dispoziții care stabilesc sancționarea ministrului/miniștrilor de resort pentru nepublicarea sau neprezentarea în fața Parlamentului, până la data de 1 martie a fiecărui an, a raportului privind starea învățământului preuniversitar și a nepublicării raportului privind starea învățământului superior.
Motivația inițiatorului acestei inițiative legislative derivă din faptul că, în ciuda constrângerilor legale, unii miniștrii nu reuȘesc să prezinte raportul anual de activitate în fața comisiilor de specialitate ale forului legislativ în termenul stabilit.
Cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, Comisia a respins propunerea legislativă, argumentându-se faptul că o astfel de inițiativă este, neîndoielnic, binevenită, însă ea ar trebui să vizeze funcția de ministru, în general, și nu doar pe cea a titularului portofoliului educației naționale. Pe de altă parte, pentru implementarea unei astfel de soluții legislative este necesar să fie reglementată în mod expres procedura de constatare a abaterilor disciplinare Și de aplicare a sancțiunilor, organul competent să realizeze astfel de proceduri Și instanța care să judece contestația persoanei sancționate Și calea de atac, precum Și modalitatea de reținere a respectivelor sume Și destinația acestora.
Cel de-al doilea punct al ordinii de zi a fost alocat propunerii legislative de modificare și completare a alineatului (2) al articolului 96 din lege, intenția inițiatorilor fiind de a suplimenta cu doi reprezentanți numărul de membri ai consiliilor de administrație în unitățile de învățământ preuniversitar confesional de stat și în unitățile de învățământ vocațional teologic. În sprijinul acestei propuneri legislative, inițiatorii au adus drept argument faptul că în actuala formă a legii, tocmai beneficiarii direcți ai activității acestor instituții de învățământ, în speță cultele religioase legal recunoscute, nu au un reprezentant în aceste foruri de conducere, ceea ce este apreciat ca reprezentând o gravă omisiune a actualei legi.
Considerând argumentația inițiatorilor ca fiind una justificată, propunerea legislativă a fost adoptată.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 14 august 2020, 18:09
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro