Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 10, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.120/19-07-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 10-07-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 10, 2018

  1   Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.
  2   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 (PL-x 567/2008). (rămas pentru votul final)
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 55/2018). (rămas pentru votul final)
  4   Aprobarea prelungirii programului de lucru.
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 337/2018). (rămas pentru votul final)
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România (PL-x 287/2018). (rămas pentru votul final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (PL-x 258/2018). (rămas pentru votul final)
  8   Supunerea la votul final:
   8.1  Proiectul de Lege privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România (PL-x 287/2018); (adoptat)
   8.2  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (PL-x 258/2018); (adoptat)
   8.3  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 55/2018); (adoptat)
   8.4  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 567/2008); (adoptat)
   8.5  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 337/2018). (adoptat)
  9   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi:
  Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice (PL-x 390/2018); (adoptată în procedură de urgență)
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului "Palatul Parlamentului" (PL-x 407/2018); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză (PL-x 317/2018); (adoptată în procedură de urgență)
  Legea privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore (PL-x 33/2018); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea privind Codul administrativ al României (PL-x 369/2018); (adoptată în procedură de urgență)
  Legea pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, pentru modificarea alin.(5) al art.10 din Legea nr.121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 567/2008); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea pentru modificarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic (PL-x 55/2018); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (PL-x 337/2018); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea privind emiterea cărților de identitate speciale membrilor misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor organizațiilor internaționale acreditate în România (PL-x 287/2018); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (PL-x 258/2018); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (Pl-x 418/2017); (adoptată în procedură de urgență)
  Legea pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificare a și completarea altor acte normative (Pl-x 597/2017); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Pl-x 569/2017); (adoptată în procedură de drept comun)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 16 october 2019, 23:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro