Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of July 4, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.114/11-07-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-10-2019
08-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 04-07-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of July 4, 2018

  1   Aprobarea modificării programului de lucru.
  2   Păstrarea unui moment de reculegere în memoria tânărului de la Brașov, victimă a sistemului medical.
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (PL-x 406/2018) (rămas pentru votul final).
  4   Supunerea la votul final:
   4.1  Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene (PL-x 274/2018); (adoptat)
   4.2  Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene (PL-x 308/2018); (adoptat)
   4.3  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 și abrogarea alin.(2) al art.III din Legea nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 (PL-x 244/2018); (adoptat)
   4.4  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA (PL-x 128/2018); (adoptat)
   4.5  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Național Filatelic (PL-x 342/2018); (adoptat)
   4.6  Propunerea legislativă privind modificarea alin.(2) al art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare (Pl-x 136/2018); (adoptată)
   4.7  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România (PL-x 188/2018); (adoptat)
   4.8  Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național (PL-x 494/2017); (adoptat)
   4.9  Proiectul de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgență (PL-x 396/2018); (adoptat)
   4.10  Proiectul de Lege pentru detașarea personalului prevăzut la art.24č alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor (PL-x 335/2018); (adoptat)
   4.11  Proiectul de Lege privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale (PL-x 125/2018); (adoptat)
   4.12  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 245/2017); (adoptată)
   4.13  Proiectul de Lege pentru modificarea art. 12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (PL-x 340/2018); (adoptat)
   4.14  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (PL-x 406/2018). (adoptat)
  5   Informare privind excluderea domnului deputat Adrian Mocanu din cadrul Grupului parlamentar al PMP.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 14 october 2019, 18:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro