Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 27, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.111/05-07-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 27-06-2018 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 27, 2018

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Prezentarea, dezbaterea și respingerea moțiunii de cenzură intitulate "Demiterea Guvernului Dragnea-Dăncilă, o urgență națională!".
  3   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale a următoarelor legi:
  Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe - (PL-x 361/2018); (adoptată în procedură de urgență)
  Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor - (PL-x 472/2017); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea muntelui - (PL-x 80/2018); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (PL-x 341/2018); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 198/2017); (adoptată în procedură de urgență)
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator (PL-x 483/2016); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (PL-x 375/2018); (adoptată în procedură de urgență)
  Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă (PL-x 189/2018); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii (PL-x 94/2018); (adoptată în procedură de urgență)
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (PL-x 214/2018); (adoptată în procedură de urgență)
  Legea privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere (PL-x 334/2018); (adoptată în procedură de urgență)
  Legea privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale (PL-x 554/2015); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea privind instituirea Zilei limbii elene (PL-x 355/2018); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (PL-x 391/2018); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (PL-x 573/2017); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați (PL-x 102/2018); (adoptată în procedură de urgență)
  Legea privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (PL-x 365/2018); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale (PL-x 147/2017); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (PL-x 419/2017); (adoptată în procedură de urgență)
  Legea pentru completarea unor acte normative (PL-x 46/2018); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (PL-x 169/2018); (adoptată în procedură de drept comun)
  Legea privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor) (PL-x 167/2018); (adoptată în procedură de urgență)
  Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației (PL-x 4/2018). (adoptată în procedură de drept comun)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 19 october 2019, 8:26
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro