Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 05-09-2016

Ședința Camerei Deputaților din 5 septembrie 2016

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Informare privind afilierea domnului deputat Mihăiță Calimente la Grupul parlamentar al ALDE.
  3   Informare privind afilierea domnului deputat Ioan Viorel Teodorescu la Grupul parlamentar al PNL.
  4   Informare privind demisia doamnei deputat Adriana Diana Tușa din Partidul Național Liberal și activarea sa ca deputat independent.
  5   Informare privind demisia domnului deputat Octavian-Marius Popa din Partidul Național Liberal și afilierea sa la Grupul parlamentar al ALDE.
  6   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (PHCD 67/2016). (rămas pentru votul final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PL-x 185/2016). (rămas pentru votul final)
  8   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale (Pl-x 205/2016). (adoptată ca urmare a depășirii termenului constituțional)
  9   Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x 555/2015). (retrimis comisiei)
  10   Propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000 (Pl-x 228/2016). (retrimisă comisiilor)
  11   Propunerea legislativă privind crearea unor oportunități de asigurare pentru persoanele care nu au calitatea de pensionari și care nu au fost asigurate în sistemul public de pensii (Pl-x 382/2012), Propunerea legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (Pl-x 560/2011) și Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 300/2015). (retrimise comisiei)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetățenie română, dar care au fost persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL-x 296/2016). (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe în România (PL-x 161/2016). (rămas pentru votul final)
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2016 pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare (PL-x 73/2016). (rămas pentru votul final)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (PL-x 158/2016). (rămas pentru votul final)
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor (PL-x 255/2016). (rămas pentru votul final)
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România (PL-x 108/2016). (rămas pentru votul final)
  18   Propunerea legislativă privind unele măsuri de efectuare a reținerilor din veniturile obținute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii (Pl-x 21/2014). (retrimisă comisiei)
  19   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 192/2016). (rămasă pentru votul final)
  20   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 privind Codul Muncii (Pl-x 892/2015) și a Propunerii legislative pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii (Pl-x 487/2015). (rămase pentru votul final)
  21   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (PL-x 86/2016). (rămas pentru votul final)
  22   Răspunsuri orale la întrebările adresate membrilor Guvernului și altor conducători ai organelor administrației publice.
   22.1  Roman Cristian-Constantin
  23   Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.
   23.1  Florin Gheorghe
   23.2  Florica Cherecheș
   23.3  Cristian-Constantin Roman
   23.4  Anton Doboș
   23.5  Sorin-Avram Iacoban
   23.6  Aurelian Mihai
   23.7  Marioara Nistor