Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 30, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.133/07-07-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-06-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 30-06-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 30, 2015

  1   Informare privind activarea domnului deputat Valentin Blănariu ca deputat UNPR, aparținând Grupului parlamentar al PSD.
  2   Informare privind programul de lucru.
  3   Aprobarea suplimentării ordinii de zi.
  4   Prezentarea și dezbaterea Raportului privind activitatea Grupului pentru combaterea traficului de persoane pe anul 2014. (rămas pentru votul final)
  5   Dezbaterea Propunerii legislative privind fondul de garantare a asiguraților (Pl-x 494/2015). (rămasă pentru votul final)
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (PL-x 512/2015). (rămas pentru votul final)
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social (PL-x 354/2015). (rămas pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice (PL-x 286/2015). (rămas pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz (PL-x 478/2015). (rămas pentru votul final)
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 551/2014), a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Pl-x 32/2014), a Proiectului de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 172/2015) și a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 196/2015). (rămase pentru votul final)
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 (PL-x 134/2015). (rămas pentru votul final)
  12   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (PL-x 479/2015). (rămas pentru votul final)
  13   Dezbaterea Propunerii legislative privind protejarea și sprijinirea familiilor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău (Pl-x 59/2014). (rămasă pentru votul final)
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Nicosia, la 31 octombrie 2014 (PL-x 471/2015). (rămas pentru votul final)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind pensiile militare de stat (PL-x 529/2015) (rămas pentru votul final)
  16   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x 28/2015/13.05.2015). (rămasă pentru votul final)
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege privind economia socială (PL-x 335/2014). (rămas pentru votul final)
  18   Aprobarea modificării programului de lucru.
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (PL-x 527/2015). (rămas pentru votul final)
  20   Aprobarea modificării ordinii de zi.
  21   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Agenda europeană privind securitatea - COM(2015) 185 (PH CD 69/2015). (rămas pentru votul final)
  22   Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O agendă europeană privind migrația - COM (2015) 240 (PH CD 70/2015). (rămas pentru votul final)
  23   Dezbaterea Proiectului de Lege privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României (PL-x 528/2015). (rămas pentru votul final)
  24   Intervenție privind comunitatea de români din Spania.
  25   Supunerea la votul final:
   25.1  Raportul privind activitatea Grupului pentru combaterea traficului de persoane pe anul 2014; (adoptat)
   25.2  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Agenda europeană privind securitatea - COM(2015) 185 (PH CD 69/2015); (adoptat)
   25.3  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O agendă europeană privind migrația - COM (2015) 240 (PH CD 70/2015); (adoptat)
   25.4  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152 din 15 iulie 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Pl-x 32/2014); (respinsă)
   25.5  Proiectul de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 172/2015); (respins)
   25.6  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 196/2015); (respins)
   25.7  Propunerea legislativă privind fondul de garantare a asiguraților (Pl-x 494/2015); (adoptată)
   25.8  Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (PL-x 512/2015); (adoptat)
   25.9  Proiectul de Lege privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz (PL-x 478/2015); (adoptat)
   25.10  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 551/2014); (adoptat)
   25.11  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 (PL-x 134/2015); (adoptat)
   25.12  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (PL-x 479/2015); (adoptat)
   25.13  Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Cipru privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Nicosia, la 31 octombrie 2014 (PL-x 471/2015); (adoptat)
   25.14  Legea pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996, reexaminată la cererea Președintelui României (PL-x 28/2015/13.05.2015); (adoptată legea în forma inițială adoptată de Parlament)
   25.15  Proiectul de Lege privind economia socială (PL-x 335/2014); (adoptat)
   25.16  Proiectul de Lege privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice (PL-x 286/2015); (adoptat)
   25.17  Proiectul de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (PL-x 527/2015); (adoptat)
   25.18  Proiectul de Lege privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României (PL-x 528/2015); (adoptat)
   25.19  Proiectul de Lege privind pensiile militare de stat (PL-x 529/2015); (adoptat)
   25.20  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social (PL-x 354/2015); (adoptat)
   25.21  Propunerea legislativă privind protejarea și sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanțe nocive provenite din extracțiile de țiței din zona Suplacu de Barcău (Pl-x 59/2014). (adoptată)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 4 june 2020, 23:46
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro