Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2006 > 04-05-2006

Ședința Senatului din 4 mai 2006

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Aprobarea programului de lucru pentru săptămâna 8-13 mai a.c.
  3   Aprobarea transmiterii Camerei Deputaților, pentru a dezbate și adopta, ca primă Cameră sesizată, următoarele propuneri legislative:
  Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.54 din Legea nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor;
  Propunerea legislativă privind asumarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege;
  4   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.
  5   Respingerea propuneri legislative privind modificarea art. 4 (d) din Legea nr. 488/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști.
  6   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
  7   Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea.
  8   Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1997 privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii.
  9   Dezbateri asupra propunerii legislative privind creșterea siguranței unităților de învățământ (retrimiterea la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport).
  10   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
  11   Respingerea propunerii legislative privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din sistemul sanitar-veterinar.
  12   Respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea, funcționarea Poliției Comunitare.
  13   Adoptarea proiectului de Lege privind finanțele publice locale.
  14   Respingerea propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, modificată și completată prin Legea nr. 241/2003 și Legea nr. 528/2004.
  15   Respingerea propunerii legislative privind interzicerea recrutării, folosirii, finanțării și instruirii mercenarilor.
  16   Respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor prevederi din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
  17   Respingerea propunerii legislative pentru completarea art. 129 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
  18   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege - cadru a descentralizării.
  19   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.
  20   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege - Legea securității și sănătății în muncă.
  21   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor articolului 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
  22   Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă.
  23   Dezbaterea și respingerea propunerii legislative pentru modificarea art. 9 din Titlul XI, Renta viageră agricolă, al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente.