Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 15-11-2004

Ședința Senatului din 15 noiembrie 2004

  1   Aprobarea programului de lucru și a ordinii de zi.
  2   Aprobarea programului de lucru până la 29 noiembrie a.c.
  3   Nota privind scrisoarea președintelui României referitoare la participarea României la constituirea forței de protecție a misiunii ONU, cu efective militare.
  4   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă.
  5   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2004 privind modificarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A.
  6   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/2004 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației.
  7   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 630/2002 privind cinematografia.
  8   Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român.
  9   Continuarea dezbaterii și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.3 din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare.
  10   Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim de duty-free.
  11   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente și produse de uz fito-sanitar.
  12   Continuarea dezbaterii și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 238/1998 privind conferirea Ordinului Meritul Militar pensionarilor militari, veterani de război.
  13   Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind Ordinul Meritul Diplomatic și Medalia Meritul Diplomatic.
  14   Dezbaterea Legii privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate - reexaminare la solicitarea președintelui României. (votul final în ședința viitoare).
  15   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societății Comerciale "Rafo" - S.A. Onești.
  16   Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților.
  17   Continuarea dezbaterilor și respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
  18   Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2004 privind modificarea art.II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri.
  19   Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local.
  20   Respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României.
  21   Adoptarea proiectului de Lege privind înființarea comunei Perșinari, județul Dâmbovița.
  22   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
  Lege pentru înființarea comunei Perșinari, prin reorganizarea comunei Văcărești, județul Dâmbovița;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților;
  Lege pentru modificarea alin.(5) al art.3 din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare;
  Lege pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2001 privind unele măsuri de redresare financiară în vederea finalizării procesului de privatizare a Societății Comerciale "Rafo" - S.A. Onești.