Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.105/27-06-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-10-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 17-06-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 2002

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2002 privind modificarea Cap.1 din Anexa nr.2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică;
  Legea pentru ratificarea Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles, la 2 octombrie 2000;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2002 privind completarea art.7 din Legea nr.83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.181/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.314/2001 pentru reglementarea situației unor societăți comerciale;
  Legea pentru ratificarea Convenției între România și Republica Arabă Egipt privind asistența judiciară în materie penală, transferul condamnaților și extrădarea, semnată la Cairo la 28 iunie 2001;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 16 ianuarie 2002;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2002 pentru modificarea alin.3 al art.21 din Legea nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea întreprinderilor mici și mijlocii;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2002 privind modificarea și completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de închidere a minelor și de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari SUA, semnat la București la 13 octombrie 1999;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/1997 privind navigația civilă;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2002 privind amânarea plății în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunuri efectuate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.Călători" - S.A., precum și amânarea exigibilității taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri și/sau prestării de servicii efectuate de persoane juridice române pentru realizarea Proiectului de modernizare și reparație generală a 100 vagoane de călători de către firma "Alstom - De Dietrich Feroviare" din Franța, finanțat din credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca "Paribas" - Franța, contractat cu garanția statului;
  Legea pentru ratificarea Acordului Anual de Finanțare 2001 dintre Guvernul României și Comisia Comunității Europene cu privire la Programul Special de Aderare pentru Agricultură și Dezvoltare rurală, semnat la Bruxelles la 30 ianuarie 2002;
  Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Letonia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Riga la 27 noiembrie 2001;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanțare referitoare la Programul operațional de țară PHARE 1997, Programul național PHARE 1998, Programul PHARE privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni pe anul 1998, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1998, Programul pentru restructurarea întreprinderilor și reconversie profesională (RICOP), Programul național PHARE 1999 - partea a II-a;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială.
  3   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind impozitul pe profit (amânarea votului final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (amânarea votului final).
  5   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   5.1  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;
   5.2  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public privat;
   5.3  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit;
   5.4  proiectul de Lege privind înființarea Universității "Spiru Haret";
   5.5  proiectul de Lege privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor.
  6   Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
  7   Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 6 october 2022, 11:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro