Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2000
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2000 > 26-06-2000 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 26, 2000

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 26 - 30 iunie 2000.
  2   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.71/1995 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții similare din învățământul de stat;
  Lege pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
  Lege privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul național;
  Lege privind regimul parcurilor industriale;
  Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome.
  4   Informare cu privire la demisia din calitatea de deputat a domnilor Traian Băsescu, circumscripția electorală nr.38 Vaslui, și Radu Ștefan Mazăre, circumscripția electorală nr.14 Constanța.
  5   Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate.
  6   Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru armonizarea unor dispoziții din Codul penal și Codul de procedură penală cu rezoluția 1123 (1997) a Consiliului Europei.
  7   Dezvoltarea interpelărilor și prezentarea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 20 septembre 2020, 4:45
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro