Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 15, 2019
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.118/24-10-2019

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 15-10-2019 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 15, 2019

7. Dezbaterea Proiectului de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L193/1 din data de 19 iulie 2016 (PL-x 289/2017). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 289/2017

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

  ................................................

11. Proiectul de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016, de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L193/1 din data de 19 iulie 2016; PL-x 289/2017; ne aflăm în procedură de urgență și are caracter ordinar.

Comisia sesizată în fond, Comisia pentru buget, prezentarea raportului suplimentar.

Vă rog.

Domnul Iuliu Nosa:

Raport suplimentar asupra Proiectului de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 1164/2016.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul de lege, în ședința din 12 septembrie 2017.

Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl reprezintă transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 din 12 iulie 2016.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimare, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea Proiectului de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 1164.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă din partea grupurilor dorește cineva să intervină? Nu.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 11 july 2020, 17:18
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro