Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2019 > 15-10-2019

Ședința Camerei Deputaților din 15 octombrie 2019

7. Dezbaterea Proiectului de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L193/1 din data de 19 iulie 2016 (PL-x 289/2017). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 289/2017

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

  ................................................

11. Proiectul de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016, de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L193/1 din data de 19 iulie 2016; PL-x 289/2017; ne aflăm în procedură de urgență și are caracter ordinar.

Comisia sesizată în fond, Comisia pentru buget, prezentarea raportului suplimentar.

Vă rog.

Domnul Iuliu Nosa:

Raport suplimentar asupra Proiectului de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 1164/2016.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul de lege, în ședința din 12 septembrie 2017.

Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl reprezintă transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 din 12 iulie 2016.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimare, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea Proiectului de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 1164.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă din partea grupurilor dorește cineva să intervină? Nu.

Proiectul de lege rămâne pentru votul final.