Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 2, 2019
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.109/11-10-2019

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 02-10-2019 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 2, 2019

5. Dezbaterea Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice (PL-x 102/2019). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 102/2019

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

Bun. Am finalizat. Intrăm în ordinea de zi.

Da. La poziția 2.

2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, PL-x 102/2019.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu dorește nimeni.

Avem raport comun al celor două comisii, Comisia pentru administrație și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic.

Cine prezintă raportul?

Da, vă rog, domnule deputat.

Vă rog, raport comun.

Domnul Gheorghe-Dănuț Bogdan:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au fost sesizate cu dezbatere pe fond, în procedură obișnuită, cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, transmis cu adresa PL-x 102 din 6 martie 2019.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.

Consiliul Economic și Social avizează favorabil proiectul de lege.

Guvernul susține proiectul de lege.

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au avizat favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 132/2010, în vederea creșterii gradului de informare, conștientizare și educare a elevilor cu privire la colectarea selectivă și managementul deșeurilor, transferul atribuțiilor privind achiziționarea și dotarea unităților școlare cu recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor, de la nivelul conducerii unităților publice de învățământ către autoritățile locale.

Potrivit art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisiile au examinat proiectul de lege în ședințe separate.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, cu amendamente admise și amendamente respinse, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, ce fac parte integrantă din proiectul de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

O invit pe doamna deputat Iurișniți, care este și inițiator al proiectului de lege. Vrea să ia cuvântul.

Vă rog, doamnă, aveți 3 minute.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Da. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte de ședință.

Țin să mulțumesc în mod special Comisiei pentru mediu, care a preluat amendamentele pe care le-am trimis, au fost discutate, dezbătute; de asemenea, Comisiei pentru administrație publică, pentru că au dat un raport de adoptare a acestei inițiative legislative.

Până la urmă, finalitatea acestui proiect de lege ține de educarea tinerei generații, în sensul conștientizării riscurilor pe care poluarea le poate produce asupra mediului și a sănătății cetățenilor.

Ce ne-am propus cu acest proiect de lege? Efectiv dotarea școlilor cu tot ce înseamnă acest echipament specializat de colectare selectivă pe cinci fracții.

Știm foarte bine că totul pornește de la educație și că o societate responsabilă și educată propune politici publice, nu-i așa, care să fie responsabile și care să conștientizeze și să educe tinerii în ceea ce privește importanța respectării mediului.

Știm că România, de asemenea, riscă sancțiuni enorme, începând cu 2020, și că suntem în pericol de infringement. Noi nu am colectat selectiv 50%, așa cum prevede angajamentul pe care ni l-am luat la nivelul Uniunii Europene. Vom avea de plătit zilnic 200.000 de euro, da... această neatingere a procentului de 50%. Deocamdată am ajuns la 13%, potrivit ultimelor cifre.

În expunerea de motive noi am mers pe 3%, dar se pare că am făcut un mic progres, ceea ce este bine. Dar până ajungem noi la 50%, să fim serioși, mai avem multă cale de parcurs și mult efort.

Deci haideți să dăm un vot pozitiv acestei inițiative legislative!

Școlile trebuie să fie dotate cu ceea ce trebuie. Și să pornim de la bază. Educația primează înainte de orice.

Mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Da. Vă mulțumesc mult.

La dezbateri generale, doamna Lungu Tudorița, din partea Grupului PNL.

Vă rog, doamnă deputat.

Se pregătește domnul Farago, de la UDMR.

Doamna Tudorița Lungu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Deși România are de aproape un deceniu acte normative referitoare la colectarea selectivă a deșeurilor, iar potrivit Directivei 2008/98 a Comisiei Europene avem obligația, ca stat membru al Uniunii Europene, de a recicla, până în anul 2020, 50% din masa deșeurilor pe cele cinci fracții - hârtie, carton, metal, plastic și sticlă - țara noastră are o rată de colectare inadmisibil de mică.

Conform recomandărilor europene, cele trei principii directoare la care trebuie să ne raportăm sunt: prevenirea generării deșeurilor, reciclarea și utilizarea deșeurilor și îmbunătățirea eliminării finale a deșeurilor și monitorizării.

Proiectul pe care îl dezbatem vine în întâmpinarea celor descrise mai sus, căci pe lângă componenta informativă și formativă pe care o conține, educarea elevilor în privința colectării selective și a managementului deșeurilor, adică a bunelor practici necesare asigurării dreptului la un mediu sănătos, se stabilește și o măsură concretă - transferul de atribuții privind dotarea cu pubele colorate, de la nivelul școlilor, către autoritățile administrației locale.

Această măsură complinește cadrul legal, instituind premise legale necesare atingerii obiectivului de creștere a cantității de deșeuri colectate selectiv.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, doamnă.

Domnul Farago Petru.

Se pregătește domnul Zainea.

Domnul Farago Petru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Considerăm că este foarte important ca și în instituțiile de învățământ, în practică, să se realizeze colectarea selectivă a deșeurilor. Este practică, nu doar teorie pe care o învață copiii în școli.

Și, din acest motiv, grupul nostru parlamentar va susține acest proiect legislativ.

Mulțumim.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Zainea.

Se pregătește domnul Simionca.

Domnul Cornel Zainea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Este o lege foarte bună. Trăim în perioada after school-urilor, o perioadă în care copiii noștri petrec mai mult timp la școală decât petrec acasă.

Din acest motiv, consider că este foarte important ca ei să poată învăța de mici că este foarte important să selecteze deșeurile și să le depună separat la coșurile de gunoi.

Este o investiție în viitorul nostru. O investiție care ne va ajuta ca peste 10-20 de ani să ajungem la un nivel mult mai ridicat decât în acest moment.

Sunt convins că nu se pot realiza modificările substanțiale peste noapte și de aceea este foarte important să creștem copiii așa cum trebuie.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Simionca.

Domnul Ionuț Simionca:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Este o lege bună.

Grupul Partidului Mișcarea Populară va vota acest proiect legislativ.

Începem cu educația elevilor, să selecteze deșeurile și să facă ce trebuie, de la o vârstă foarte fragedă.

Însă problema nu este în școli. Problema este la firmele care adună și care selectează deșeurile. Aceste firme nu-și fac treaba. Eu știu, la Bistrița, exemplu concret. Noi, în familie, selectăm deșeurile, dar compania care strânge și se ocupă de acest business, le amestecă după ce noi le-am selectat.

Deci problema este la administrația locală și la companiile care nu-și fac treaba.

Noi știm că avem o problemă foarte mare, acolo, la Bistrița, cu groapa de gunoi. Sunt firmele care au fost, au avut contracte, sunt alte firme care vin acum și nu pot să depozitezi deșeurile.

Deci acestea sunt probleme reale.

Într-adevăr, legea doamnei deputat este o lege bună. Noi o susținem.

Este bine să educăm, dar haideți să rezolvăm într-adevăr problema în România, cu colectarea selectivă a deșeurilor.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Am finalizat dezbaterile generale.

Avem 5 amendamente admise.

La titlul legii. Intervenții? Nu.

La art. 1?

La art. 8? 13?

Art. II?

Rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 15 august 2020, 0:28
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro