Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2019
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.103/26-09-2019

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-08-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 23-09-2019 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2019

12. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor (Pl-x 69/2018). (rămasă pentru votul final)  
 
see bill no. 69/2018

 

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

  ................................................

Și cred că mai avem timp de un singur proiect, cel de pe poziția 9.

9. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor; Pl-x 69/2018.

Avem 5 amendamente admise.

Din partea comisiei, prezentarea raportului.

Vă rog.

Domnul Gheorghe-Dănuț Bogdan:

Mulțumim, doamnă președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură obișnuită, cu Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, trimisă cu adresa Pl-x 69 din 26 februarie 2018.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 211/2011, în vederea majorării cuantumului amenzilor și a introducerii unor sancțiuni complementare pentru nerespectarea interdicției de abandonare a deșeurilor.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, avizul negativ al Comisiei pentru industrii și servicii și avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a examinat propunerea legislativă, în ședința din 19 martie 2019.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Conform art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale, domnul Varga.

Domnul Glad-Aurel Varga:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Conform legislației în vigoare, deșeurile rezultate din construcții și demolări, reparații și amenajări ale clădirilor nu se pot depozita în pubele, containere care au ca scop colectarea deșeurilor municipale. Dar nu pentru toate aceste demersuri, reparații sau amenajări este necesară o autorizație de construcție. De aceea, există transportatori sau constructori care preiau de la populație deșeurile de construcție și le depun sau le elimină la întâmplare, la marginea localității, în păduri. Amenzile care se percep la acest moment sunt mici, în comparație cu costurile pe care le implică preluarea deșeurilor menționate de către operatorii economici din domeniu, iar impactul depozitării necontrolate a acestor tipuri de deșeuri este major.

Având în vedere că pentru deșeurile abandonate nu există obligativitatea de ridicare, curățare, eliminare, am considerat necesară introducerea unei prevederi în acest sens, prin instituirea unei sancțiuni drastice, pentru a nu încuraja depozitarea deșeurilor în locuri nepermise.

Consider că o creștere semnificativă, de fapt dublarea amenzilor, este o metodă prin care, atât persoanele fizice, cât și cele juridice, vor fi determinate să renunțe, să-și limiteze relele practici în acest domeniu.

Această inițiativă legislativă va contribui la demersul și procesul de ecologizare a localităților noastre și implicit la încurajarea depozitării selective a deșeurilor, dar va avea și un impact semnificativ asupra calității vieții oamenilor.

Pentru acest proiect de lege le mulțumesc în primul rând tuturor colegilor din Comisia pentru mediu, dar și colegilor din Biroul permanent care au mutat proiectul de lege în față.

Ținând cont de cele expuse mai sus, Grupul parlamentar al PNL va vota pentru.

Vă mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc.

Domnul Cornel Zainea, dezbateri generale.

Domnul Cornel Zainea:

Mulțumesc.

Amenzile, în mod clar, sunt un element esențial în protejarea mediului. Din păcate, avem amenzi care sunt doar pe hârtie, nu sunt suficienți oameni pentru controale, e nevoie de reformarea Gărzii de Mediu. Eu sunt deputat de Ilfov. Primim sesizări de la oamenii din Ilfov, săptămânal, privind deșeuri abandonate pe câmp. Nu vreți să vedeți cum arată Ilfovul în acest moment. Efectiv este inundat de gunoaie și de deșeuri. Din păcate, lipsa de investiții în resursa umană și faptul că nu avem suficienți comisari la Garda de Mediu ne arată și o complicitate, cumva, a statului. Acest proiect legislativ este un proiect bun, vom vota pentru. Din păcate, este și o mică problemă acolo. Colectorii informali de deșeuri vor fi sancționați. Oamenii aceștia cu o situație materială precară practic acopereau o nevoie reală din piață, erau oameni care făceau colectarea acelor deșeuri abandonate peste tot, pe câmp. Ei vor fi acum amendați. Cred că trebuie să ne gândim la o soluție pentru a reuși să acoperim și această nevoie, precum ziceam.

Mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Mulțumesc.

Un singur reprezentant din ... Nu, că nu ne aflăm în procedură de urgență.

Da, domnul Botez. Nu e! Am greșit eu! Nu! Pot interveni doi din partea fiecărui grup, numai că...

 

Domnul Mihai-Cătălin Botez:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

... am depășit ora 17,00. O să vă rog să comprimați.

Domnul Mihai-Cătălin Botez:

O să fiu scurt!

Întâmplarea face că în ultima perioadă m-am interesat de modul în care se face colectarea deșeurilor, m-am interesat de modul în care funcționează sistemul de colectare a deșeurilor și, de fapt, ceea ce face sistemul să funcționeze cât de puțin sunt acești colectori individuali informali.

Prin această lege cred că efectiv îi scoatem din joc și nivelul de colectare va fi foarte redus.

Cred că ar trebui să fim atenți și să gândim, totuși, o trecere treptată către acest mod, până la urmă normal, de funcționare, prin acești delegați pe zone.

Eu vă spun doar să vă gândiți un pic și haideți să vedem ce facem cu proiectul acesta de lege, astfel încât trecerea să fie cât mai ușoară către noul sistem.

Mulțumesc.

Doamna Carmen-Ileana Mihălcescu:

Vă mulțumesc.

Dacă la titlul legii sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

De la nr. crt. 2 la nr. crt. 5 dacă sunt obiecții? Nu sunt. Adoptate.

Propunerea merge la votul final.

Închidem aici ședința noastră de astăzi.

Vă doresc spor la treabă în comisii!

 

Ședința s-a încheiat la ora 17,04.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 14 august 2020, 23:50
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro