Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 27, 2019
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.44/08-04-2019

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-05-2020
20-05-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 27-03-2019 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 27, 2019

13. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică (PL-x 588/2018). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 588/2018

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

32. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică; PL-x 588/2018.

Guvernul?

Vă rog, domnule secretar de stat.

Și apoi, Comisia pentru buget.

Domnul Florin Horațiu Iura:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prin acest act normativ se reglementează concepte noi, specifice instrumentelor financiare derivate, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice pentru a realiza tranzacții cu instrumente financiare derivate și a încheia contracte de compensare cu clauză de exigibilitate imediată, cu instituții financiare sau cu alte entități înființate în acest scop de către instituțiile financiare. Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice de a furniza sau primi colateral în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate.

Vă rugăm să adoptați proiectul de lege în forma comisiei.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da. Vă mulțumesc.

Comisia pentru buget.

Vă rog, doamna deputat Ioana Bran.

Doamna Ioana Bran:

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere, pe fond, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare autorizarea Ministerului Finanțelor Publice de a permite tranzacții cu instrumente financiare derivate și de a încheia contracte de compensare și/sau de compensare cu clauză de exigibilitate imediată cu instituții financiare și/sau cu entități înființate în acest scop de către instituțiile financiare, precum și încadrarea cheltuielilor rezultate în urma efectuării operațiunilor de administrare a pasivelor și a operațiunilor cu instrumente financiare derivate pentru acoperirea riscurilor asociate portofoliului de datorie publică guvernamentală în numele statului, în categoria veniturilor, respectiv a cheltuielilor bugetului de stat.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu un amendament de tehnică legislativă, prezentat în anexă.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Domnul Neagu, vă rog, la dezbateri generale.

Domnul Nicolae Neagu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Deși analizând în Comisia pentru buget, finanțe, și ulterior această ordonanță pare în regulă, totuși la întrebările pe care le-am pus noi, vizavi de mai multă transparență și exemple clare asupra instrumentelor financiare derivate care sunt procesate cu ocazia... sau urmează a fi procesate prin introducerea acestei legislații, nu am primit răspunsurile în timp util și nici măcar nu știm exact în ce vor consta ele.

Din aceste motive, Grupul PNL se va abține de la a vota proiectul de lege.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule coleg.

Avem 4 amendamente admise.

Titlul legii. Dacă sunt intervenții? Nu.

La articolul unic?

La 3 marginal?

4 marginal?

Rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 2 june 2020, 2:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro