Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 20, 2019
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.39/01-04-2019

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
03-06-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 20-03-2019 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 20, 2019

7. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice (PL-x 590/2018). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 590/2018

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice; PL-x 590/2018.

Guvernul?

Vă rog, domnule secretar de stat.

Și raportul din partea Comisiei pentru administrație.

Da, imediat.

Guvernul și apoi...

Domnul Nicolae Tudose (secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor, domnilor deputați,

Mă numesc Tudose Nicolae, sunt secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale.

Guvernul susține și vă roagă, astăzi, să adoptați Proiectul de act normativ care aprobă Ordonanța nr. 16 din 29 august 2018, care a modificat și a completat Ordonanța Guvernului nr. 80 din 2001.

În esență, modificările și completările privesc Anexa nr. 2 privind cheltuielile de protocol, limita maximă a acestora și tipurile de cheltuieli de protocol aduse conform realității de astăzi.

De asemenea, sunt nominalizate instituțiile care se supun acestor normative. Și aici avem în vedere instituțiile enunțate în Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice și Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale; de asemenea, întreprinderile publice care sunt nominalizate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Florin Iordache:

Vă rog, raportul.

Domnule Șovăială, vă rog.

Raportul Comisiei pentru administrație.

Domnul Constantin Șovăială:

Mulțumesc, domnule președinte.

Notă asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice.

În ședința plenului Camerei Deputaților, din ziua de 18 decembrie 2018, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, s-a hotărât retrimiterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului, în vederea unei noi examinări și depunerii unui nou raport.

Pentru acest proiect de lege s-a întocmit raportul nr. 7/497 din 6 noiembrie 2018, prin care s-a propus adoptarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în ședința din 17 octombrie 2018.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanței Guvernului nr. 80 din 2001, vizându-se, printre altele, definirea clară a domeniului de aplicare, respectiv, stabilirea de normative de cheltuieli pentru instituțiile publice, astfel cum sunt definite în art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 și în art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, precum și stabilirea expresă ca prin hotărâre a Guvernului să se poată aproba alte niveluri maxime, precum și dispoziții referitoare la aprobarea numărului de autoturisme pentru activități specifice.

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege în ședința din 6 noiembrie 2018.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, în forma adoptată de Senat.

Potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, comisia a reexaminat proiectul de lege și raportul inițial, în ședința din 5 martie 2019.

În urma reexaminării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi - un vot împotrivă și 5 abțineri - adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu amendamentele admise și un amendament respins, prezentate în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezentul raport suplimentar.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Întreb colegii, dacă sunt intervenții la dezbateri generale? (Rumoare.)

Da, rog colegii din stafful tehnic, să apară pe ecran numărul PL-x, să poată ști toți colegii, atunci când discutăm, despre ce proiect este vorba.

Este vorba acum despre PL-x 590, cel cu Ordonanța nr. 16.

Dacă sunt intervenții la dezbateri generale? Nu.

Avem 16 amendamente admise și un singur amendament respins. Dacă se susține? Nu se susține.

La cele 16 amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt intervenții? Nu.

De la 2 la 10, intervenții? Nu.

De la 11 la 16?

Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 7 juin 2020, 10:03
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro