Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 17 decembrie 2018
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.5/11-01-2019

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
03-04-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2018 > 17-12-2018 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 17 decembrie 2018

10. Numiri:

   

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

    ................................................
 

Stimați colegi,

La următoarele două puncte ale ordinii de zi avem numiri în funcție pentru care exprimarea votului se face în conformitate cu prevederile legale și regulamentare, folosind proceduri de vot diferite, respectiv votul secret cu buletine de vot și votul secret cu bile.

Pentru celeritatea desfășurării lucrărilor vă propun să fie prezentate avizele comisiilor de specialitate asupra numirilor, iar voturile aferente acestora să se exprime în același timp. Astfel, în momentul în care se va face apelul nominal veți primi un buletin de vot pentru numirea unui vicepreședinte membru executiv - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, respectiv un set de bile pentru numirea unui membru supleant în Consiliul de administrație al Societății Române de Televiziune.

Dacă în legătură cu această propunere sunt obiecții. Nu sunt.

Atunci, supun votului dumneavoastră această propunere.

Vă rog să votați.

 
 

Cu 250 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 3 abțineri, 2 "prezenți, nu votează", această propunere a fost adoptată.

La punctul 7 al ordinii de zi, avem numirea unui vicepreședinte membru executiv - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, Parlamentul numește membrii Consiliului ASF în ședință comună a celor două Camere ale Parlamentului, la propunerea comună a comisiilor de specialitate prevăzute în actul normativ.

Invit la microfon pe domnul deputat Șimon pentru a prezenta avizele comune și proiectele de hotărâre cu privire la propunerile de numire a unui vicepreședinte și a unui membru neexecutiv.

Vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe Șimon:

Mulțumesc mult.

Aviz comun

asupra audierii candidaților pentru ocuparea funcției de vicepreședinte membru executiv - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) și (3) și art. 12 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificări și completări ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia economică, industrii și servicii din Senat, împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților, întrunite în ședința comună din data de 4 decembrie 2018, au procedat la audierea candidaților înscriși pentru ocuparea funcției de vicepreședinte membru executiv - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, pe locul devenit vacant prin demisia domnului Bota Marius Sorin-Ovidiu, pe durata rămasă a mandatului început la data de 14 noiembrie 2018, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 37/2018 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 14 noiembrie 2018.

Cu prilejul dezbaterilor, membrii celor patru comisii au aprobat, cu majoritate de voturi (29 de voturi pentru și 12 voturi împotrivă), ca fiecare candidatură să fie supusă nominal la vot.

Domnul deputat Cupșa Ioan a propus ca votul să fie secret cu buletine. Supusă la vot, această propunere a întrunit 18 voturi pentru și 23 împotrivă și, în consecință, a fost respinsă de membrii celor patru comisii.

În aplicarea dispozițiilor art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, comisiile reunite au procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în articolul sus-menționat și au efectuat selecția candidaților în scopul numirii membrului executiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

Lista candidaților înscriși pentru ocuparea funcției de vicepreședinte membru executiv - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară este prezentată în anexa nr. 1, care face integrantă din prezentul aviz comun.

Lista candidaților înscriși pentru ocuparea funcției de vicepreședinte membru executiv - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare al Consiliului ASF, cu indicarea numărului de voturi obținut pentru fiecare candidat, este prezentată în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul aviz.

În urma audierii, membrii comisiilor reunite au hotărât să propună plenului Camerelor reunite numirea domnul Grădinescu Gabriel în funcția de vicepreședinte membru executiv - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul aviz comun.

Al doilea.

Aviz comun

asupra audierii candidaților pentru ocuparea funcției de membru neexecutiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) și (3) și art. 12 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificări și completări ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia economică, industrii și servicii din Senat, împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților, întrunite în ședința comună din 17 decembrie 2018, au procedat la audierea candidaților înscriși pentru ocuparea funcției de membru neexecutiv al Consiliului ASF, pe locul devenit vacant prin demisia domnului Grădinescu Gabriel.

Numirea noului membru neexecutiv se face pe durata rămasă a mandatului început la data de 14 noiembrie 2018, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 37/2018 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 14 noiembrie 2018.

Menționăm că domnul Mancaș Cătălin și-a retras candidatura înainte de începerea comisiei... ședinței comune.

Cu prilejul audierilor, membrii celor patru comisii au luat act de faptul că toți candidații au depus declarație pe proprie răspundere că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1).

Lista candidaților înscriși pentru ocuparea funcției de membru neexecutiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară este prezentată în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul aviz comun.

Lista candidaților înscriși pentru ocuparea funcției de membru neexecutiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, cu indicarea numărului de voturi obținut pentru fiecare candidat, este prezentată în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul aviz.

În urma audierilor și a votului exprimat, membrii celor patru comisii au hotărât să propună plenului Camerelor reunite numirea domnului Țara Ioan Gheorghe în funcția de membru neexecutiv al Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul aviz comun.

Anexăm alăturat CV-ul candidatului.

Mulțumesc frumos.

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Vă mulțumesc și eu.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

În conformitate cu dispozițiile art. 99 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, votul pentru numirea unui vicepreședinte membru executiv și a unui membru neexecutiv în Consiliul ASF este secret și se exprimă prin buletine de vot.

Buletinul de vot va fi completat conform nominalizărilor din raport.

Pentru a fi aprobată numirea, este necesar votul majorității senatorilor și deputaților prezenți.

Continuăm cu punctul 8 al ordinii de zi, numirea unui membru supleant în Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune.

Conform prevederilor art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, listele de candidați propuși, titulari și supleanți, se prezintă comisiilor pentru cultură. După audieri, se supun în întregime votului secret cu bile, în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului.

De asemenea, vă reamintesc că, potrivit art. 22 din Legea nr. 41/1994, după alegere, noul membru supleant al Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune depune jurământul în fața Parlamentului.

Invit la microfon, din partea comisiilor, pe domnul senator Preda pentru a prezenta proiectul de hotărâre.

Vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Radu-Cosmin Preda:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aviz comun privind desemnarea unui membru supleant în Consiliul de administrație al Societății Române de Televiziune

În baza prevederilor Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea SRR și SRTv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului au înaintat comisiilor de specialitate propunerea grupurilor parlamentare.

Comisiile s-au întrunit în ședință comună în data de 17 decembrie și au procedat la audierea candidatului.

După încheierea audierii, comisiile au avizat favorabil candidatura doamnei Penelopa Alina Jipa, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți.

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea SRR și SRTv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 98 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, candidatura se supune votului plenului Senatului.

Dau citire și hotărârii?

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Da, da.

 
 

Domnul Radu-Cosmin Preda: Hotărâre

privind numirea unui membru supleant în Consiliul de administrație al Societății Române de Televiziune

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Parlamentul României adoptă prezenta Hotărâre:

Articol unic. - Doamna Jipa Penelopa Alina se numește în calitatea de membru supleant în Consiliul de administrație al Societății Române de Televiziune, la propunerea Grupurilor parlamentare ale PNL, pe locul devenit vacant prin demisia doamnei Pocora Cristina Ancuța, în completarea mandatului început la data de 28 martie 2018.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 17 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Vă mulțumesc și eu, domnule senator.

Așa cum am aprobat anterior, vom exercita votul simultan asupra numirilor înscrise în ordinea de zi, asta dacă nu sunt alte intervenții din partea grupurilor și înțeleg că nu sunt.

Potrivit dispozițiilor art. 50 și art. 51 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, în cazul votului cu buletine de vot se votează "pentru" lăsând neatinse pe buletine numele și prenumele persoanelor propuse, se votează "contra" - se taie, ștergând numele și prenumele persoanei propuse.

De asemenea, vă reamintesc faptul că, în conformitate cu prevederile art. 49 din Regulamentul activităților comune, coroborat cu prevederile Regulamentelor celor două Camere, votul cu bile se desfășoară astfel:

În fața prezidiului sunt amplasate două urne, o urnă albă și o urnă neagră. Senatorii și deputații vin, pe rând, la urne după ce primesc de la chestori câte două bile, una albă și una neagră, și le introduc în cele două urne.

Bila albă introdusă în urna albă și bila neagră introdusă în urna neagră, înseamnă vot "pentru" numirea unui membru supleant în Consiliul de administrație al Societății Române de Televiziune. Bila neagră introdusă în urna albă și bila albă introdusă în urna neagră înseamnă vot "contra". Ambele bile introduse în urna neagră înseamnă "abținere".

Începem cu Senatul.

Rog chestorii de la Senat să-și ia... (Vociferări în sală.)

Vă rog să nu protestați!

Începem cu Senatul și, înainte de a începe cu Senatul, vom începe cu miniștrii, deputați sau senatori.

Vă rog, domnule secretar Nicu Fălcoi, luați cuvântul.

Vă amintesc...

Doresc să vă informez, stimați colegi, că, după vot, voi prezenta nota de sesizare a Curții Constituționale.

 
 

Domnul Nicu Fălcoi:

Vom începe cu miniștrii de la Camera Deputaților:

Grațiela Leocadia Gavrilescu

 
   

Domnul Iulian Bulai:

Nu este.

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Numai puțin, să vină chestorii de la Senat.

 
 

Domnul Nicu Fălcoi:

Viorel Ștefan

Ana Birchall - prezentă
Marius-Constantin Budăi - absent
Anton Anton
Lucian Șova
Rovana Plumb
Natalia-Elena Intotero

Trecem la miniștrii de la Senat:

Andronescu Ecaterina
Bădălău Niculae - prezent
Breaz Valer-Daniel
Budăi, prezent.
Breaz Valer? Absent.
Bulacu Romulus... Scuze!
Dan Carmen Daniela
Deneș Ioan
Ilie Viorel
Leș Gabriel-Beniamin
Matei Constantin-Bogdan
Meleșcanu Teodor-Viorel

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Nu e, absent.

 
 

Domnul Nicu Fălcoi:

Oprea Ștefan-Radu

Stănescu Paul

Teodorovici Eugen-Orlando

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Nu este.

 
 

Domnul Nicu Fălcoi:

Atât.

(Discuții la microfonul central.)

Imediat..., unde e Savin... OK.

(Discuții la microfonul central.)

Angel Tîlvăr, prezent, și Iulian Iancu. De la Cameră.

Trecem la senatori.

Alexandrescu Vlad-Tudor - prezent
Antal István-Loránt - absent
Arcan Emilia - absentă... prezentă
Arcaș Viorel - prezent
Antal István-Loránt - prezent
Avram Nicolae - prezent
Baciu Gheorghe - absent
Badea Viorel-Riceard - absent
Bădulescu Dorin-Valeriu, l-am văzut pe aici... Absent.
Băsescu Traian - absent
Benea Adrian-Dragoș - prezent
Bodog Florian-Dorel - prezent
Botnariu Emanuel-Gabriel - prezent
Brăiloiu Tit-Liviu - absent
Breaz Valer-Daniel - absent
Bulacu Romulus - absent
Butunoi Ionel-Daniel - prezent
Cadariu Constantin-Daniel - prezent
Caracota Iancu - absent
Cazan Mircea-Vasile - absent
Cazanciuc Robert-Marius - absent
Cârciumaru Florin - prezent
Chirteș Ioan-Cristian - prezent
Chisăliță Ioan-Narcis - absent... Prezent!
Chițac Vergil - absent
Cîțu Florin-Vasile - prezent
Coliban Allen - prezent
Corlățean Titus - prezent
Costoiu Mihnea-Cosmin - absent
Covaciu Severica-Rodica - absentă
Craioveanu Elena-Lavinia - prezentă
Crețu Gabriela - prezentă
Cristina Ioan - absent
Császár Károly Zsolt - prezent
Cseke Attila-Zoltan - absent
Dan Carmen Daniela - Guvern
Dănăilă Leon - absent
Derzsi Ákos - absent
Diaconescu Renică - prezent
Diaconu Adrian-Nicolae - prezent
Dinică Silvia-Monica - prezentă
Dinu Nicoleta-Ramona - concediu medical
Dircă George-Edward - absent
Dogariu Eugen - prezent
Dumitrescu Cristian-Sorin

(Discuții în sală.)

Cine? Derzsi, prezent. OK.

Dumitrescu Cristian-Sorin - prezent
Dumitrescu Iulian - absent
Dunca Marius-Alexandru - prezent
Fălcoi Nicu - prezent
Federovici Doina-Elena - prezentă
Fejér László-Ődőn - prezent
Fenechiu Cătălin-Daniel - prezent
Fifor Mihai-Viorel - absent
Filipescu Răducu-George - absent
Ganea Ion - prezent
Ghica Cristian - prezent
Gorghiu Alina-Ștefania - absentă
Goțiu Remus Mihai - prezent

(Discuții în sală.)

Gorghiu e aici? Alina?!
Hadârcă Ion - absent
Hărău Eleonora-Carmen - absentă
Ilea Vasile - prezent
Ilie Viorel
Ionașcu Gabi - absent
Iordache Virginel - prezent
Iriza Scarlat - prezent
László Attila - absent
Leș Gabriel-Beniamin - ministru
Lungu Dan - prezent
Lungu Vasile-Cristian - absent
Lupu Victorel - prezent
Manda Iulian-Claudiu - prezent
Manoliu Dan - absent
Marciu Ovidiu-Cristian-Dan - prezent
Marin Gheorghe - prezent
Marin Nicolae - prezent
Marussi George-Nicolae - prezent
Matei Constantin-Bogdan - absent
Mazilu Liviu-Lucian - prezent
Mihail Radu-Mihai - prezent
Mihu Ștefan - prezent
Mirea Siminica - prezentă
Moga Nicolae - prezent
Nicoară Marius-Petre - absent
Nicolae Șerban - absent
Niță Ilie - absent
Novák Csaba-Zoltán - prezent
Oprea Mario-Ovidiu - prezent
Orțan Ovidiu-Florin - prezent
Pavel Marian - prezent
Pațurcă Roxana-Natalia - absentă... Prezentă!
Pauliuc Nicoleta - prezentă
Pănescu Doru-Adrian - absent
Pereș Alexandru - prezent
Pîrvulescu Eugen - absent
Pop Gheorghe - prezent
Pop Liviu-Marian - absent
Popa Cornel

Acolo, da, prezent.

Popa Ion - absent
Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton - absent
Preda Radu-Cosmin - prezent
Presadă Florina-Raluca

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Și Pop, prezent și Pop, în spate.

 
 

Domnul Nicu Fălcoi:

Presadă Florina-Raluca?

(Discuții la microfonul central.)

La Resmeriță nu am ajuns. Prezent, imediat.

Presadă Florina-Raluca - prezentă
Resmeriță Cornel-Cristian - prezent
Romașcanu Lucian - prezent
Rotaru Ion - prezent
Ruse Mihai - absent
Salan Viorel - prezent
Savin Emanoil - prezent
Sbîrnea Liliana - prezentă
Scântei Laura-Iuliana - absentă
Sibinescu Ionuț

L-am văzut pe aici pe Sibinescu... Absent.

Silistru Doina - prezentă
Simionca Ioan - absent
Smarandache Miron-Alexandru - prezent
Soporan Aurel-Horea - prezent
Stan Ioan - absent
Stănescu Paul - absent
Stângă George-Cătălin - absent
Stocheci Cristina-Mariana - prezentă
Șoptică Costel - prezent
Talpoș Ioan-Iustin - absent
Tánczos Barna

(Discuții în sală.)

Dacă nu spuneți "prezent"...

Cine e?

 
   

Domnul Iulian Bulai:

Stan Ion.

 
 

Domnul Nicu Fălcoi:

Stan Ion, prezent.

Talpoș Ioan-Iustin - absent
Tánczos Barna - absent
Teodorovici Eugen-Orlando - absent
Toma Cătălin Dumitru
Toma Vasilică

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Prezent, aici, prezent!

 
 

Domnul Nicu Fălcoi:

Trufin Lucian - prezent

Turos Lóránd - absent
Țapu Nazare Eugen - absent
Țuțuianu Adrian - absent
Valeca Șerban-Constantin - absent
Vela Ion Marcel - prezent

 
 

Domnul Iulian Bulai:

E prezent.

 
 

Domnul Nicu Fălcoi:

Cine? Valeca? Prezent.

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Sibinescu, prezent, da?

 
 

Domnul Nicu Fălcoi:

Vulpescu Ioan - absent
Wiener Adrian - prezent
Zamfir Daniel-Cătălin - prezent
Și Sibinescu, prezent?
Sibinescu, prezent, OK.

(Discuții în sală.)

 
 

Domnul Florin Iordache:

Urmează Camera.

Doi chestori, vă rog.

Doi chestori, domnul Ciolacu și...? Și cu domnul Deneș.

Vă rog.

Domnule Bulai, începeți apelul la Cameră.

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Achiței Vasile-Cristian

 
 

Domnul Nicu Fălcoi:

Prezent.

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Adnagi Slavoliub - absent
Alexe Costel - prezent
Ambrus Izabella-Agnes - absentă
Ampleev Andrian - absent
Anastase Roberta Alma - absentă
Andrei Alexandru-Ioan - absent
Andronache Gabriel - prezent
Andrușcă Dănuț - prezent
Antal István-János

 
 

Domnul Nicu Fălcoi:

Prezent.

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Apjok Norbert - absent
Ardelean Ben-Oni - prezent
Avram Constantin - absent
Axinte Vasile

 
   

Domnul Nicu Fălcoi:

E prezent Axinte Vasile.

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Babuș Radu - prezent

Balan Ioan - prezent
Balint Liviu-Ioan - prezent
Banias Mircea Marius - absent
Barna Ilie Dan - prezent
Băișanu Ștefan-Alexandru - absent
Bălănescu Alexandru - prezent
Bănicioiu Nicolae - absent
Bârlădeanu Dragoș-Petruț - prezent
Bejinariu Eugen - prezent
Bende Sándor - absent
Benedek Zacharie - prezent
Benga Tudor-Vlad - absent
Benkő Erika - absentă
Bica Dănuț - prezent
Bichineț Corneliu - absent
Birchall Ana deja a fost.
Biró Rozália-Ibolya - prezentă
Biro Zsolt-Istvan - absent
Bîzgan-Gayral Oana-Mioara - absentă
Boboc Tudorița-Rodica - prezentă
Boboc Valentin Gabriel - prezent
Bode Lucian Nicolae - prezent
Bodea Marius - prezent
Bogaciu Alexandra-Corina - absentă
Bogdan Gheorghe-Dănuț - prezent
Bontea Vlad

 
 

Domnul Vlad Bontea (din sală):

Prezent. Aici.

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Boroianu Aurel-Robert - prezent
Borza Remus-Adrian - absent
Bota Marius Sorin-Ovidiu - prezent
Botez Mihai-Cătălin - prezent
Bozianu Nicoleta-Cătălina - prezentă
Bran Ioana - prezentă
Bucura-Oprescu Simona - prezentă
Buican Cristian

 
 

Domnul Nicu Fălcoi:

Prezent.

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Buicu Corneliu-Florin

 
 

Domnul Nicu Fălcoi:

Prezent.

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Subsemnatul, prezent.
Bumb Sorin-Ioan - prezent
Burciu Cristina - prezentă
Calista Mara-Daniela - absentă
Calotă Florică Ică
Calotă? Absent.

 
 

Domnul Florică Ică Calotă (din sală):

Prezent.

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Prezent.

Căciulă Aurel - prezent
Călin Ion - prezent
Căprar Dorel-Gheorghe - absent
Căruceru Aida-Cristina - prezentă
Cătăniciu Steluța-Gustica - absentă
Cherecheș Florica - prezentă
Cherecheș Viorica - absentă
Chichirău Cosette-Paula - prezentă
Chiriac Viorel - prezent
Ciocan Dan - absent
Ciofu Tamara-Dorina - prezentă
Ciolacu Ion-Marcel - chestor, prezent
Ciuhodaru Tudor - prezent
Cîmpeanu Sorin Mihai - absent
Cîtea Vasile - absent

(Intervenție neinteligibilă din sală.)

Eu mă iau după listă, nu mai interveniți, vă rog.

Cobuz Maricela - prezentă
Cocoș Vasile - prezent
Codreanu Constantin - absent
Coliu Doru-Petrișor - absent
Constantin Daniel - absent
Cosma Andreea - absentă
Cosma Lavinia-Corina - prezentă
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel - absent
Cristache Cătălin - absent
Csép Éva-Andrea - absentă
Csokany Petronela-Mihaela - absentă
Csoma Botond - absent
Cuc Alexandru-Răzvan - prezent
Cucșa Marian-Gheorghe - prezent
Culeafă Mihai - absent
Cupă Ion - prezent
Cupșa Ioan - prezent
Dan Nicușor Daniel - absent
Dehelean Silviu - prezent
Dinu Cristina-Elena - prezentă
Dîrzu Ioan - prezent
Dobre Mircea-Titus - absent
Dobre Victor Paul - absent
Dobrică Ionela Viorela - prezentă
Dobrovici-Bacalbașa Nicolae - absent
Dobrovie Matei-Adrian - prezent
Dohotaru Adrian-Octavian - absent
Dragnea Nicolae-Liviu - absent
Drăghici Mircea-Gheorghe - prezent
Drulă Cătălin - absent
Dumitrache Ileana Cristina - absentă
Dunava Costel Neculai - absent
Durbacă Eugen - absent
Duruș Vlad-Emanuel - prezent
Erdei Dolóczki István - prezent
Farago Petru - absent
Fădor Angelica - prezentă
Firczak Iulius Marian - absent
Florea Damian

Era aici. Absent.

 
 

Domnul Costel Neculai Dunava (din sală):

Dunava, prezent.

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Prezent.

Florea Oana-Consuela - prezentă
Floroiu Ionel - prezent
Fulgeanu-Moagher Laura Mihaela - prezentă
Furic Iarco - absent
Furtună Mirela - prezentă
Ganț Ovidiu Victor - absent
Gavrilă Camelia - prezentă, a votat
Gavrilescu Grațiela Leocadia, ministru - absentă
Gavriliță Bianca-Miruna - prezentă
Găină Mihăiță - prezent
Georgescu Nicolae - prezent
Gerea Andrei Dominic - absent
Gheorghe Andrei Daniel - absent
Gheorghe Tinel - absent
Gheorghiu Bogdan - absent
Ghera Giureci-Slobodan - absent
Gherman Dumitru - prezent
Ghilea Găvrilă - absent... Prezent?! Prezent.
Ghinea Cristian - prezent
Gilia Claudia - prezentă
Giugea Nicolae - prezent
Goga Octavian - absent
Grosaru Andi-Gabriel - absent
Gudu Vasile - absent
Halici Nicușor - prezent
Havrici Emanuel-Iuliu - prezent
Hărătău Elena - prezentă
Heiuș Lucian-Ovidiu - absent
Holban Georgeta-Carmen - prezentă
Huncă Mihaela - absentă
Huțucă Bogdan-Iulian - absent
Iancu Iulian - prezent
Iancu Marius-Ionel - absent
Ibram Iusein - absent
Iftimie Neculai - prezent
Ilișanu Claudiu-Augustin - prezent
Intotero Natalia-Elena, ministru - absentă
Ion Stelian-Cristian - prezent
Ionescu George - absent
Ioniță Antoneta - prezentă
Iordache Florin - prezent
Itu Cornel - absent
Iurișniți Cristina-Ionela - prezentă
Jivan Luminița-Maria - prezentă
Kelemen Hunor - absent
Korodi Attila - absent
Kulcsár-Terza József-György - absent
Lazăr Sorin - prezent
Leoreanu Laurențiu-Dan - prezent
Longher Victoria - absentă
Lovin Dumitru - prezent
Lungu Tudorița - prezentă
Lupașcu Costel

(Discuții la microfonul central.)

Lupașcu, absent.
Lupescu Dumitru - prezent
Macovei Silviu Nicu - prezent
Magyar Loránd-Bálint - prezent
Manole Petre-Florin - prezent
Mareș Mara - absentă
Marica Petru-Sorin - prezent
Márton Árpád-Francisc - prezent
Matei Călin-Vasile-Andrei - prezent
Mărgărit Mitică-Marius - prezent
Meiroșu Marilena-Emilia - absentă
Mihalescul Dumitru
Mihălcescu Carmen-Ileana - concediu, absentă
Mînzatu Roxana - prezentă
Mocanu Adrian - absent
Mocioalcă Ion - absent
Mohaci Mihai - absent
Moldovan Sorin-Dan - absent... Prezent!
Moșteanu Liviu-Ionuț - prezent
Movilă Petru - prezent
Mușoiu Ștefan - prezent
Nasra Gabriel-Horia - prezent
Năsui Claudiu-Iulius-Gavril - prezent
Neagu Nicolae - prezent
Neață Eugen - prezent
Nechifor Cătălin-Ioan - absent
Nicoară Romeo Florin - absent
Nicolae Andrei - prezent
Nicolicea Eugen - prezent
Nistor Laurențiu - absent... Prezent!
Niță Mihai - absent
Niță Nicu - prezent
Nosa Iuliu - absent

 
 

Domnul Nicu Fălcoi:

Nistor, prezent.

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Nistor, prezent.
Nosa Iuliu - absent
Olar Corneliu - prezent
Olteanu Daniel - absent
Oprea Dumitru - absent
Oprișcan Mihai Doru - prezent
Oros Nechita-Adrian - prezent
Oteșanu Daniela - prezentă
Palăr Ionel - absent
Pambuccian Varujan - absent
Pană Adriana-Doina - prezentă
Paraschiv Rodica - prezentă
Pașcan Emil-Marius - absent
Pau Radu-Adrian - prezent
Păle Dănuț - prezent

(Discuții în sală.)

Olteanu Daniel, OK, prezent.

(Discuții la microfonul central.)

Petcu Toma-Florin - prezent
Petrea Gabriel - prezent
Petrețchi Nicolae-Miroslav - absent
Petric Octavian - absent
Pirtea Marilen-Gabriel - absent
Pistru-Popa Eusebiu-Manea - prezent
Pleșoianu Liviu Ioan Adrian - absent
Plumb Rovana - ministru
Podașcă Gabriela-Maria - absentă
Ponta Victor-Viorel - absent
Pop Andrei - prezent
Pop Georgian - absent
Pop Tudor Rareș - absent
Popa Florin - prezent
Popa Mihai Valentin - absent
Popa Ștefan-Ovidiu - prezent
Popescu Mariana-Venera - absentă
Popescu Nicolae-Daniel - prezent
Popescu Pavel - prezent
Popescu Virgil-Daniel - prezent

(Discuții în sală.)

Pirtea Marilen, da?
Pirtea, prezent, uite aici.
Preda Cezar-Florin - absent
Predoiu Marian-Cătălin - absent
Presură Alexandra - prezentă
Prisnel Adrian-Claudiu - absent
Prișcă Răzvan Sorin - absent
Prună Cristina-Mădălina - prezentă
Radu Anișoara - prezentă

 
   

Domnul Nicu Fălcoi:

Prisnel e. Uite-l!

Prisnel este.

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Prisnel este?

(Discuții la microfonul central.)

Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin - prezent
Prisnel, hai la vot!
Radu Nicolaie, prezent.
Raețchi Ovidiu Alexandru - prezent
Răcuci Claudiu-Vasile - absent
Rădulescu Alexandru - absent
Rădulescu Cătălin-Marian - prezent
Rădulescu Dan-Răzvan

 
 

Domnul Nicu Fălcoi:

Rădulescu Alexandru, prezent.

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Bine.

Răduț Violeta - prezentă
Rodeanu Bogdan-Ionel - prezent
Roman Florin-Claudiu - prezent
Roman Ioan Sorin - prezent
Romanescu Cristinel - absent
Roșca Lucreția - prezentă
Rotaru Alexandru - absent

(Discuții la microfonul central.)

Rotaru Răzvan-Ilie - prezent
Săftoiu Ana Adriana - prezentă
Sămărtinean Cornel-Mircea - absent
Schelean-Șomfelean Valeria-Diana - absentă
Sebestyén Csaba-István - absent
Sefer Cristian-George - prezent
Seidler Cristian-Gabriel - prezent
Seres Dénes - prezent
Sighiartău Robert-Ionatan - absent
Simion Lucian-Eduard - prezent
Simonca Ionuț - absent

 
 

Domnul Ionuț Simionca (din sală):

Prezent. M-ai botezat!

 
 

Domnul Iulian Bulai:

M-am uitat acolo, nu te-am văzut.

Simionca. O să-ți dau un miel. Prezent.
Simonis Alfred-Robert - prezent
Sitterli Ovidiu-Ioan - prezent
Sitterli? Absent.
Socotar Gheorghe-Dinu - prezent

(Discuții la microfonul central.)

Solomon Adrian - prezent
Spânu Ion - absent
Stamatian Vasile-Florin - prezent
Stan Viorel - prezent
Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel - prezent
Stancu Florinel - prezent
Stativă Irinel Ioan - absent
Stănescu Alexandru - prezent
Steriu Valeriu-Adrian - prezent

 
 

Domnul Valeriu-Andrei Steriu (din sală):

Andrei.

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Andrei, mă scuzați!

Stoica Bogdan-Alin - absent

(Discuții la microfonul central.)

 
 

Domnul Nicu Fălcoi:

Stai, stai, stai, că ai sărit pe cineva! Peța sau Ștefănescu Eliza.

Peța-Ștefănescu.

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Da, bine.

Stroe Ionuț-Marian - absent
Suciu Matei - absent
Suciu Vasile-Daniel - prezent
Surgent Marius-Gheorghe - absent
Szabó Ödön - absent
Șarapatin Elvira - prezentă
Șerban Ciprian-Constantin - prezent
Șimon Gheorghe - prezent
Șișcu George - prezent
Șotcan Theodora - prezentă
Șova Lucian, ministru - absent
Șovăială Constantin

Din sală: Prezent.

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Ștefan Corneliu - prezent
Ștefan Ion - prezent
Ștefan Viorel - ministru
Ștefănescu Eliza-Mădălina - absentă

Din sală: E aici.

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Prezentă? Ștefănescu Eliza, prezentă, da? Bine.

Știrbu Gigel-Sorinel - absent
Tabugan Ion - prezent
Tănăsescu Alina-Elena - prezentă
Teiș Alina - prezentă
Terea Ioan - absent
Tîlvăr Angel - prezent
Todor Adrian - absent
Todoran Adrian-Mihăiță - prezent
Toma Ilie - prezent
Tomac Eugen - absent
Trăilă Cristina - absentă

Din sală: Tomac e aici.

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Tomac, unde e? Nu l-am văzut pe Tomac.

Tripa Florin-Dan - prezent
Tudor Beatrice - prezentă
Tudose Mihai - absent
Turcan Raluca - prezentă
Turcescu Robert-Nicolae - absent
Tușa Adriana Diana - prezentă

Din sală: Terea este.

 
 

Domnul Iulian Bulai:

Terea Ion - prezent
Ungureanu Emanuel-Dumitru - absent
Ursu Răzvan-Ion - prezent
Varga Glad-Aurel - absent
Varga Vasile - absent
Vasile Daniel - absent
Vasilescu Lia Olguța - prezentă
Vasilică Radu Costin - prezent
Vass Levente - absent
Văcaru Alin Vasile - absent
Velcea Nicolae - prezent
Vexler Silviu - absent
Vișan George-Gabriel - prezent
Vîlceanu Dan - prezent.

Nu, nu, Vîlceanu Dan, absent.

(Discuții la microfonul central.)

Vîrză Mihăiță - prezent
Vlad Sergiu Cosmin - prezent
Vlăducă Oana-Silvia - prezentă
Voicu Mihai Alexandru - absent
Vosganian Varujan - absent
Vrăjitoru Sorinel-Marian - prezent
Weber Mihai - prezent
Zainea Cornel - prezent
Zamfira Constantin-Cătălin - absent
Zisopol Dragoș Gabriel - absent

Am încheiat lista.

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, rog membrii Birourilor permanente să se reunească la sala Biroul permanent al Camerei Deputaților pentru verificarea și numărarea voturilor și întocmirea proceselor-verbale cu privire la rezultatul voturilor.

 
    ................................................
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Reluăm ședința plenului comun.

Mulțumim tuturor colegilor pentru prezență.

 
Numirea unui vicepreședinte, membru executiv - Sectorul instrumentelor investițiilor financiare și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

Îl invit la microfon pe domnul senator Nicu Fălcoi pentru a prezenta raportul numărării votului.

 

Domnul Nicu Fălcoi:

Mulțumesc, domnule președinte.

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea unui vicepreședinte-membru executiv - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară

În temeiul prevederilor art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret cu buletine de vot, cu privire la numirea unui vicepreședinte-membru executiv - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, cu nominalizarea pe funcții, și au constatat următoarele:

Numărul total al deputaților și senatorilor: 465;

Numărul deputaților și senatorilor prezenți: 272;

Numărul total de voturi exprimate: 272;

Numărul de voturi anulate: 1;

Numărul total de voturi valabil exprimate: 271.

Din verificarea și numărarea voturilor pentru fiecare candidat, rezultatul votului se prezintă astfel:

Grădinescu Gabriel, vicepreședinte-membru executiv - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare:

  • 197 de voturi pentru;
  • 74 de voturi contra.

Țara Ioan Gheorghe, membru neexecutiv:

  • 199 de voturi pentru;
  • 72 contra.

Birourile permanente au constatat că este întrunită majoritatea de voturi necesară pentru numirea noilor membri ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

 
Numirea unui membru supleant în Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune.

Dau citire și Procesului-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la desemnarea unui membru supleant în Consiliul de administrație al Societății Române de Televiziune.

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret cu bile, asupra candidatului propus pentru a fi desemnat membru supleant în Consiliul de administrație al Societății Române de Televiziune, au constatat următoarele:

Numărul total al deputaților și senatorilor: 465;

Numărul deputaților și senatorilor prezenți: 272;

Numărul total de voturi valabil exprimate: 272, dintre care:

  • voturi pentru - 253;
  • voturi contra - 19;
  • nicio abținere.

Ca urmare a faptului că din totalul de 465 de deputați și senatori au fost prezenți 272, dintre care 253 au votat "pentru", Birourile permanente au constatat că este întrunită majoritatea de voturi necesară pentru desemnarea doamnei Jipa Penelopa Alina în calitatea de membru supleant în Consiliul de administrație al Societății Române de Televiziune.

 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Mulțumesc, domnule secretar.

Stimați colegi,

Parlamentul României a hotărât numirea în funcții potrivit proceselor-verbale.

Urmează depunerea jurământului de către noul membru supleant al Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune.

Invit la microfon pe doamna Jipa Penelopa Alina, care, cu mâna pe Constituție și Biblie, va rosti jurământul, pe care-l va semna și depune președintelui de ședință, în speță domnului Iordache.

Vă rog.

 
 

Doamna Penelopa Alina Jipa:

"Eu, Jipa Penelopa Alina, desemnată în calitatea de membru supleant al Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune, jur să respect Constituția și legile țării, să apăr interesele României, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, conștiință și fără părtinire atribuțiile ce-mi revin potrivit funcției și să păstrez secretul profesional.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Mulțumesc pentru intervenție și felicitări!

Stimați colegi,

Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților.

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 19.05.

 
     

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 7 aprilie 2020, 20:48
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro