You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 20-11-2018

Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2018

6. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (Pl-x 404/2018). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 404/2018

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

241. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare; Pl-x 404.

Dacă din partea colegilor noștri inițiatori dorește cineva? Nu.

Domnul Bejinariu.

Raportul Comisiei pentru apărare.

Vă rog.

Domnul Eugen Bejinariu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 80/1995, în sensul instituirii posibilității rămânerii în activitate a cadrelor militare cu stare corespunzătoare de sănătate, la cerere și cu acordul conducerii instituției din care fac parte, până la vârsta de 65 de ani, precum și modificarea limitelor de vârstă în grad până la care cadrele militare în rezervă pot fi menținute în funcție.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat negativ această inițiativă.

Comisia pentru muncă a avizat negativ propunerea legislativă.

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 920, a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și ale art. 118 din Constituția României, republicată.

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de lege au participat reprezentanți ai tuturor instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

În urma dezbaterilor, în ședințele din 7 și 13 noiembrie 2018, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele cuprinse în anexă.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule coleg.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Avem 3 amendamente admise în raport.

La titlul legii dacă sunt intervenții? Nu.

La articolul unic dacă sunt intervenții? Nu.

La articolul 86 alineatul (1) - se elimină și alin. (3) și alin. (4) se reformulează. Dacă mai aveți dumneavoastră intervenții? Nu.

Rămâne la votul final; are caracter organic; mâine, la ora 12,00.