Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 14 noiembrie 2018
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.172/26-11-2018

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
03-04-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2018 > 14-11-2018 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 14 noiembrie 2018

8. Numiri:

   

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

    ................................................
 

Stimați colegi,

Pe ordinea de zi de astăzi avem o serie de numiri în funcție pentru care exprimarea votului se face în conformitate cu prevederile legale și regulamentare, folosind proceduri de vot diferite, respectiv, votul deschis, prin apel nominal, și votul secret cu buletine de vot.

Pentru celeritatea desfășurării lucrărilor, vă propun să fie prezentate rapoartele, respectiv, avizele comisiilor de specialitate asupra numirilor înscrise pe ordinea de zi, așa cum au fost aprobate, iar voturile aferente acestora să se exprime în același timp.

Astfel, în momentul în care se va face apelul nominal pentru numirea unui membru în Colegiul CNSAS, veți primi și buletinele de vot pentru celelalte numiri înscrise pe ordinea de zi.

Dacă în legătură cu această propunere sunt obiecții, comentarii? Nu.

Atunci vă supun votului deschis, electronic, propunerea prezentată. Să înceapă votul.

 
 

Cu 331 de voturi pentru, un vot contra, nicio abținere, propunerea a fost adoptată.

La punctul 7 al ordinii de zi de astăzi avem numirea unui membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Stimați colegi,

Potrivit prevederilor art. 17 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată și modificată prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare, Senatul și Camera Deputaților, întrunite în ședință comună, pe baza raportului comun al Comisiilor juridice, se pronunță prin vot asupra listei cuprinzând candidații pentru Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Votul se exprimă prin apel nominal. Numirea se aprobă cu votul majorității senatorilor și deputaților prezenți, iar noul membru al CNSAS depune jurământul în fața Parlamentului.

Are cuvântul domnul deputat Varga, din partea Comisiilor juridice ale celor două Camere ale Parlamentului, pentru prezentarea raportului.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Vasile Varga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Avem un raport comun privind numirea unui candidat pentru funcția de membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, reunite în ședința din 3 octombrie 2018, au hotărât declanșarea procedurii de numire a unui membru în Colegiul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

De asemenea, Birourile permanente reunite au hotărât ca propunerea nominală să fie transmisă Comisiilor juridice ale Parlamentului, în vederea audierii candidatului și a întocmirii unui raport comun, în conformitate cu prevederile art. 9 și art. 10 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului.

Grupurile parlamentare pot face propuneri nominale pentru această funcție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, în conformitate cu dispozițiile art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, care la lit. c) prevede că numirea, de către Parlament, în Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a 9 membri se face la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configurației politice a celor două Camere.

Cu adresa nr. 1394 BP din 24.10.2018, Biroul permanent al Camerei Deputaților a transmis Comisiei juridice a Camerei Deputaților propunerea Grupurilor parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senatului prin care este nominalizat domnul Dinu Zamfirescu ca membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008.

În ședința comună din 6 noiembrie 2018, membrii celor două Comisii juridice, analizând documentația transmisă, curriculum vitae al candidatului, declarația pe propria răspundere că nu a avut calitatea de lucrător al Securității și, potrivit legislației în materie în vigoare, procedând la audierea acestuia au constatat că sunt îndeplinite condițiile legale și au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte un raport favorabil în vederea numirii pentru funcția de membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității a domnului Dinu Zamfirescu, la propunerea grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal din Senat, cât și din Camera Deputaților.

În consecință, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului, raportul comun favorabil privind numirea domnului Dinu Zamfirescu ca membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, potrivit art. l pct. 21 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului și alin. (3) al art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității.

Semnează - președinte, senator Robert Cazanciuc și președinte, deputat Nicușor Halici.

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt intervenții? Nu.

Atunci, trecem la următorul punct al ordinii de zi.

La punctul 8 al ordinii de zi avem numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, Parlamentul numește membrii Consiliului ASF în ședință comună a celor două Camere ale Parlamentului, la propunerea comună a comisiilor de specialitate prevăzute în actul normativ.

În aceste condiții, îl invit la microfon pe reprezentantul comisiilor de specialitate, pentru a prezenta avizul comun cu privire la propunerea de numire a membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

Domnul deputat Budăi, vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Marius-Constantin Budăi:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Stimați colegi,

Aviz comun cu privire la audierea candidaților pentru ocuparea funcțiilor de membri ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) și alin (3) și art. 12 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și Comisia economică, industrii și servicii din Senat, împreună cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților, întrunite în ședință comună la data de 13 noiembrie 2018, au procedat la audierea candidaților înscriși pentru ocuparea funcțiilor de membri ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, pentru un mandat de 5 ani.

Cu prilejul audierilor, membrii celor 4 comisii au luat act de faptul că toți candidații au depus declarație pe proprie răspundere că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații audiați au făcut o prezentare a activității și competențelor lor profesionale și au răspuns întrebărilor adresate de membrii celor 4 comisii.

Lista candidaților înscriși pentru a fi numiți în calitate de membri ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, cu indicarea funcțiilor pentru fiecare candidat, este prezentată în Anexa nr. l, care face parte integrantă din prezentul aviz comun.

Potrivit reglementărilor art. 9 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, comisiile reunite au procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul menționat mai sus și au efectuat selecția candidaților ce urmează a fi numiți membri ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

Lista candidaților înscriși pentru ocuparea funcțiilor de membri ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, cu indicarea numărului de voturi obținute pentru fiecare candidat este prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul aviz comun.

În urma audierii, Comisiile reunite au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților și Senatului numirea candidaților pentru ocuparea funcțiilor de membri ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, cuprinși în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul aviz comun.

Lista candidaților propuși de comisii pentru ocuparea funcțiilor de membri ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară:

Badea Leonardo - președinte, membru executiv;

Dascălu Elena Doina - prim-vicepreședinte, membru executiv;

Bota Marius Sorin-Ovidiu - vicepreședinte, membru executiv - sectorul instrumente și investiții financiare;

Roșu Cristian - vicepreședinte, membru executiv - sectorul asigurări-reasigurări;

Armeanu Ștefan Daniel - vicepreședinte, membru executiv - sectorul sistemului de pensii private;

Birtalan Jószef - membru neexecutiv;

Grădinescu Gabriel - membru neexecutiv;

Socol Aura Gabriela - membru neexecutiv și

Wlassopol Ovidiu Răzvan - membru neexecutiv.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt intervenții? Nu.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

În conformitate cu dispozițiile art. 99 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, votul pentru numirea membrilor Consiliului ASF este secret și se exprimă prin buletine de vot.

Buletinul de vot va fi completat conform nominalizărilor din raport.

Pentru a fi aprobată numirea membrilor Consiliului ASF este necesar votul majorității senatorilor și deputaților prezenți.

La punctul 9 al ordinii de zi avem numirea unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului.

Dau cuvântul domnului senator Radu-Cosmin Preda, președintele Comisiei pentru cultură și media a Senatului, pentru a prezenta avizul comun al comisiilor pentru cultură ale celor două Camere, cu privire la propunerea de numire a unor membri ai CNA.

Vă rog, domnul senator.

 
 

Domnul Radu-Cosmin Preda:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aviz comun asupra propunerilor Senatului, Camerei Deputaților, Guvernului și Președintelui României pentru Consiliul Național al Audiovizualului.

Potrivit prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, propunerile de candidați pentru Consiliul Național al Audiovizualului ale instituțiilor abilitate - Senatul, Camera Deputaților, Președintele României, Guvernul - sunt avizate în prealabil de Comisia pentru cultură și media a Senatului și de Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților, întrunite în ședință comună.

Comisiile, întrunite în ședință comună în ziua de 13 noiembrie 2018, au audiat toți candidații prezenți.

În consecință, comisiile reunite au avizat favorabil candidaturile propuse de grupurile parlamentare, după cum urmează:

 • propunerea Grupului PSD - Senat - domnul Nicolae Sorescu Bălașa - titular;
 • propunerea Grupului PSD din Camera Deputaților - doamna Maria Monica Gubernat - titular și doamna Ramona Elena Sorescu - titular;
 • propunerea Grupului PNL din Senat - domnul Alexandru Kocsis Cristea - titular și doamna Oana Simona Dincă - supleant;
 • propunerea Grupului UDMR din Senat - doamna Borsos Orsolya Éva - titular și doamna Gábor-Száfta Szende - supleant;
 • precum și cele propuse de Președintele României - doamna Cristina-Ancuța Pocora - titular și doamna Alexandra Daria Pop - supleant;
 • și propunerea Guvernului României - domnul Răsvan Popescu - titular.

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 98 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, candidații urmează să fie supuși votului plenului Parlamentului, care urmează să se pronunțe prin vot secret cu buletine.

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt intervenții? Nu sunt.

Atunci, luăm act de avizul comun întocmit de comisiile de specialitate, urmând a se completa buletinele de vot.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

În conformitate cu dispozițiile art. 99 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, votul pentru numirea unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului este secret și se exprimă prin buletine de vot.

Buletinul de vot va fi completat conform nominalizărilor.

Pentru a fi aprobată numirea unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului este necesar votul majorității senatorilor și deputaților prezenți.

La punctul 10 al ordinii de zi de astăzi avem numirea directorului general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES.

Dau cuvântul domnului deputat Gigel-Sorinel Știrbu, președintele Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

Tot dumneavoastră, domnul Gigel Știrbu nu este?

Atunci, voi da cuvântul domnului senator Preda, președintele Comisiei pentru cultură și media a Senatului, pentru a prezenta avizul comun la propunerea de numire a directorului general al AGERPRES.

Vă rog, domnule senator.

 
 

Domnul Radu-Cosmin Preda:

Aviz comun privind desemnarea candidatului pentru funcția de director general al Agenției Naționale de presă AGERPRES.

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru cultură și media a Senatului și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților s-au întrunit în ședință comună, în ziua de 13 noiembrie 2018, pentru audierea doamnei Claudia-Victoria Nicolae, candidatul propus, conform legii, de primul-ministru al României.

După audierea candidatului, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți, avizarea favorabilă a doamnei Claudia-Victoria Nicolae, drept candidat pentru ocuparea funcției de director general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES.

Mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Vă mulțumesc și eu, domnule senator.

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt intervenții? Nu.

Atunci, luăm act de avizul comun întocmit de comisiile de specialitate, urmând a se completa buletinele de vot.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

În conformitate cu dispozițiile art. 99 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, votul pentru numirea directorului general al AGERPRES este secret și se exprimă prin buletin de vot.

Buletinul de vot va fi completat conform nominalizării din aviz.

Pentru a fi aprobată numirea directorului general al AGERPRES este necesar votul majorității senatorilor și deputaților prezenți.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Așa cum am aprobat anterior, vom exercita simultan votul asupra numirilor înscrise în ordinea de zi. Astfel, potrivit dispozițiilor legale, votul cu privire la numirea în funcția de membru al Colegiului CNSAS se exprimă prin apel nominal.

În conformitate cu art. 48 și art. 51 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, votul prin apel nominal se face astfel: unul dintre secretari dă citire numelui și prenumelui senatorilor și deputaților; fiecare senator și deputat răspunde "pentru" dacă este de acord cu persoana propusă pentru funcția de membru al Colegiului CNSAS; în cazul în care nu este de acord, parlamentarul răspunde "contra".

După terminarea apelului, se repetă numele și prenumele parlamentarilor care nu au răspuns.

În ceea ce privește votul asupra celorlalte numiri înscrise pe ordinea de zi, acesta se exprimă secret cu buletin de vot.

Potrivit art. 50 și art. 51 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, se votează pentru numire lăsând neatinse pe buletinele de vot numele și prenumele persoanelor propuse; se votează contra numirii, ștergând - se taie - numele și prenumele persoanei propuse.

Cu aceste precizări, trecem la exprimarea votului.

Vă reamintesc că în fața dumneavoastră avem trei urne de vot, după cum urmează: o urnă pentru buletinele de vot pentru numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară; o urnă pentru buletinele de vot pentru numirea unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului și o urnă pentru buletinele de vot pentru numirea Directorului General al Agenției Naționale de Presă AGERPRES.

Așadar, fiecare parlamentar primește 3 buletine de vot.

Începem votul.

Fiecare senator și deputat își exprimă opțiunea cu privire la numirea unui membru CNSAS răspunzând la votul prin apel nominal, iar cu privire la celelalte numiri, prin votul cu buletine.

Invit pe domnii chestori ai Senatului să ocupe locurile rezervate pentru înmânarea buletinelor de vot și pentru exprimarea votului.

Chestorii Senatului...

Îmi cer scuze dacă am citit prea repede.

Chestorii Senatului...

Înainte de a da cuvântul domnului secretar de la Senat, invit la microfon pe doamna lider de grup a parlamentarilor PNL din Camera Deputaților.

Vă rog.

 
 

Doamna Raluca Turcan:

Membrii Partidului Național Liberal, prezenți în Comisia de numărare a voturilor, sunt domnul Ioan Balan, deputat, și domnul George Stângă, senator.

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Vă mulțumesc pentru intervenție. Am luat act.

Îl invit la microfon, tot înainte de a da citire listei colegilor senatori, îl invit la microfon pe domnul deputat Nicolicea, vă rog.

 
 

Domnul Eugen Nicolicea:

Trebuie să fac un anunț.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă informez că în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, astăzi, 14 noiembrie 2018, s-au depus la Secretarii Generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, Legea privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare - PL-x 493/2017/2018, adoptată de ambele Camere ale Parlamentului. Termenul pentru sesizare este 5 zile de la data depunerii, astăzi, 14 noiembrie 2018.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Vă rog, intervenție de procedură, domnul deputat.

 
 

Domnul Gabriel Andronache:

Domnule președinte,

Am mai spus și acum câteva ședințe, la Camera Deputaților. Aceste anunțuri privind depunerea la Secretarul General a unor acte normative nu se fac... anunțul nu se face la sfârșitul ședinței.

Citiți Regulamentul Camerei Deputaților, citiți Regulamentul Senatului, și veți vedea că anunțul se face la începutul ședinței. Tocmai pentru a da posibilitatea să treacă un termen de câteva zile până la momentul la care faceți depunerea la Secretarul General.

Vă solicităm să ne prezentați acum îndeplinirea procedurii prevăzute de lege și de Constituție, de atestare a acestor acte normative pe care le-ați anunțat, cu semnătura celor doi președinți - președintele Camerei Deputaților și președintele Senatului. Altfel, anunțul dumneavoastră este neregulamentar.

Dacă nu aveți legea în forma pentru promulgare acum, nu este regulamentar anunțul dumneavoastră. Și vă rog să retrageți acest anunț.

Vă solicităm în mod expres să ne prezentați acum aceste legi, semnate de cei doi președinți.

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Vă mulțumesc pentru intervenția de procedură. (Vociferări.)

Domnule deputat... domnule deputat, nu vă agitați, vă rog frumos.

Domnule deputat, vă rog să nu vă agitați. Ați avut o intervenție, am luat act de ea.

Îl invit la microfon pe domnul senator Vela. Vă rog, aveți cuvântul.

Domnule deputat, vă rog să luați loc în bancă, începe votul. (Vociferări.)

Domnule senator Vela, vă rog.

 
 

Domnul Ion-Marcel Vela:

Încep prin a-l invita pe domnul Chisăliță Ioan să se pronunțe.

Pentru? OK.

Dau citire listei membrilor Guvernului și de la Senat, și de la Camera Deputaților.

Dan Carmen Daniela, absentă.
Deneș Ioan. Pentru, contra, cum? Pentru.
Fifor Mihai-Viorel absent
Ilie Viorel pentru
Meleșcanu Teodor-Viorel absent
Oprea Ștefan-Radu pentru

Cei care ați fost prezenți și v-ați exprimat o opțiune, vă rog să treceți pe la chestori să vă ridicați și buletinele de vot.

Mulțumesc.

Stănescu Paul pentru
Teodorovici Eugen-Orlando absent
Grațiela Leocadia Gavrilescu pentru

Vă rog să vă ridicați și buletinele de vot.

Viorel Ștefan absent
Ana Birchall absentă
Lia Olguța Vasilescu pentru
Dănuț Andrușcă pentru
Anton Anton pentru
Lucian Șova absent
Rovana Plumb absentă
Ioana Bran prezentă, pentru
Natalia-Elena Intotero prezentă, pentru

Recitesc membrii Guvernului, absenți.

Dan Carmen Daniela
Fifor Mihai-Viorel
Meleșcanu Teodor-Viorel
Teodorovici Eugen-Orlando
Viorel Ștefan
Ana Birchall
Lucian Șova
Rovana Plumb
Alexandrescu Vlad-Tudor prezent, pentru
Andronescu Ecaterina pentru
Antal István-Loránt pentru

Vă rog să vă pronunțați opțiunea cu voce puternică.

Zamfir Daniel-Cătălin pentru
Arcan Emilia prezentă, pentru
Arcaș Viorel pentru
Avram Nicolae pentru
Baciu Gheorghe absent
Badea Viorel-Riceard prezent, pentru
Bădălău Niculae prezent, pentru

Vă rog să ridicați buletinele de vot, domnule Bădălău!

Bădulescu Dorin-Valeriu prezent, pentru
Băsescu Traian prezent, contra
Benea Adrian-Dragoș pentru
Bodog Florian-Dorel prezent, pentru
Botnariu Emanuel-Gabriel absent
Brăiloiu Tit-Liviu absent
Breaz Valer-Daniel prezent, pentru
Bulacu Romulus absent
Butunoi Ionel-Daniel prezent, pentru
Cadariu Constantin-Daniel absent
Caracota Iancu prezent, pentru
Cazan Mircea-Vasile absent
Cazanciuc Robert-Marius prezent, pentru
Cârciumaru Florin prezent, pentru
Chirteș Ioan-Cristian prezent, pentru
Chițac Vergil absent
Cîțu Florin-Vasile prezent, pentru
Coliban Allen prezent, pentru
Corlățean Titus prezent, pentru
Costoiu Mihnea-Cosmin absent
Covaciu Severica-Rodica absentă
Craioveanu Elena-Lavinia prezentă, pentru
Crețu Gabriela prezentă, pentru
Cristina Ioan prezent, pentru
Császár Károly Zsolt prezent, pentru
Cseke Attila-Zoltan absent
Dan Carmen Daniela absentă
Dănăilă Leon absent
Deneș Ioan absent
Derzsi Ákos prezent, pentru
Diaconescu Renică prezent, pentru
Diaconu Adrian-Nicolae prezent, pentru
Dinică Silvia-Monica absentă
Dinu Nicoleta-Ramona absentă
Dircă George-Edward prezent, pentru
Dogariu Eugen prezent, pentru
Dumitrescu Cristian-Sorin prezent, pentru
Dumitrescu Iulian absent
Dunca Marius-Alexandru prezent, pentru
Fălcoi Nicu absent
Federovici Doina-Elena prezentă, pentru
Fejér László-Ődőn prezent, pentru
Fenechiu Cătălin-Daniel prezent, pentru
Fifor Mihai-Viorel absent
Filipescu Răducu-George absent
Ganea Ion prezent, pentru
Ghica Cristian prezent, pentru
Gorghiu Alina-Ștefania prezentă, pentru
Goțiu Remus Mihai prezent, pentru
Hadârcă Ion prezent, pentru
Hărău Eleonora-Carmen absentă
Ilea Vasile prezent, pentru
Ilie Viorel absent
Ionașcu Gabi prezent, contra
Iordache Virginel prezent, pentru
Iriza Scarlat prezent, pentru
László Attila absent
Leș Gabriel-Beniamin absent
Lungu Vasile-Cristian absent
Lupu Victorel prezent, pentru
Manda Iulian-Claudiu prezent, pentru
Manoliu Dan prezent, pentru
Marciu Ovidiu-Cristian-Dan prezent, pentru
Marin Gheorghe prezent, pentru
Marin Nicolae prezent, pentru
Marussi George-Nicolae prezent, pentru
Matei Constantin-Bogdan prezent, pentru
Mazilu Liviu-Lucian prezent, pentru
Lungu Dan prezent, pentru
Mihail Radu-Mihai prezent, pentru
Mihu Ștefan prezent, pentru
Mirea Siminica prezentă, pentru
Moga Nicolae absent
Nicoară Marius-Petre absent
Nicolae Șerban prezent, pentru
Niță Ilie prezent
Novák Csaba-Zoltán prezent, pentru
Oprea Mario-Ovidiu prezent, pentru
Oprea Ștefan-Radu absent
Orțan Ovidiu-Florin prezent, pentru
Pavel Marian prezent, pentru
Pațurcă Roxana-Natalia prezentă, pentru
Pauliuc Nicoleta prezentă, pentru
Pănescu Doru-Adrian prezent, pentru
Pereș Alexandru absent
Pîrvulescu Eugen absent
Pop Gheorghe absent
Pop Liviu-Marian prezent, pentru
Popa Cornel prezent, pentru
Popa Ion absent
Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton absent
Preda Radu-Cosmin prezent, pentru
Presadă Florina-Raluca prezent, nu votez
Resmeriță Cornel-Cristian prezent, pentru
Romașcanu Lucian prezent, pentru
Rotaru Ion prezent, pentru
Ruse Mihai absent
Salan Viorel prezent, pentru
Savin Emanoil prezent, pentru
Sbîrnea Liliana prezentă, pentru
Scântei Laura-Iuliana absentă
Sibinescu Ionuț absent
Silistru Doina prezentă, pentru
Simionca Ioan absent
Smarandache Miron-Alexandru prezent, pentru
Soporan Aurel-Horea prezent, pentru
Stan Ioan prezent, pentru
Stănescu Paul Guvern
Stângă George-Cătălin prezent, pentru
Stocheci Cristina-Mariana prezentă, pentru
Șoptică Costel prezent, pentru
Talpoș Ioan-Iustin absent
Tánczos Barna prezent, pentru
Teodorovici Eugen-Orlando absent
Toma Cătălin Dumitru absent
Toma Vasilică absent
Trufin Lucian prezent, pentru
Turos Lóránd prezent, pentru
Țapu Nazare Eugen absent
Țuțuianu Adrian prezent, pentru
Valeca Șerban-Constantin absent
Vela Ion Marcel prezent, pentru
Vulpescu Ioan prezent, pentru
Wiener Adrian prezent, pentru

Conform Regulamentului, dau citire apelului 2, pentru cei care au fost absenți.

Badea Viorel-Riceard prezent, pentru
Baciu Gheorghe absent
Botnariu Emanuel-Gabriel absent
Brăiloiu Tit-Liviu absent
Bulacu Romulus absent
Cadariu Constantin-Daniel absent
Cazan Mircea-Vasile absent
Costoiu Mihnea-Cosmin absent
Covaciu Severica-Rodica absentă
Cseke Attila-Zoltan absent
Deneș Ioan absent
Dan Carmen Daniela absentă
Deneș a votat. Prezent.
Dănăilă Leon absent
Derzsi Ákos prezent
Dinu Nicoleta-Ramona absentă
Dircă George-Edward prezent
Dinică Silvia-Monica absentă
Dumitrescu Iulian absent
Fălcoi Nicu absent
Fifor Mihai-Viorel absent
Filipescu Răducu-George absent
Hărău Eleonora-Carmen absentă
Ilie Viorel absent
László Attila absent
Leș Gabriel-Beniamin absent
Lungu Vasile-Cristian absent
Meleșcanu Teodor-Viorel absent
Moga Nicolae absent
Nicoară Marius-Petre absent
Oprea Ștefan-Radu absent
Pîrvulescu Eugen absent
Pop Gheorghe absent

Domnule Călin Popescu-Tăriceanu, vă rog să vă exprimați votul pentru sau contra. Pentru.

Lungu Vasile-Cristian absent
Nicoară Marius-Petre absent
Pereș Alexandru absent
Pîrvulescu Eugen absent
Pop Gheorghe absent

Domnul Călin Popescu-Tăriceanu a venit și este prezent.

Scântei Laura-Iuliana absentă
Sibinescu Ionuț absent
Simionca Ioan absent
Talpoș Ioan-Iustin absent
Teodorovici Eugen-Orlando absent
Toma Cătălin Dumitru absent
Toma Vasilică absent
Țapu Nazare Eugen absent
Valeca Șerban-Constantin absent

Domnule președinte, solicită explicarea votului doamna Presadă.

 
 

Doamna Florina-Raluca Presadă:

Eu am să explic de ce nu votez astăzi.

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Stimați colegi,

Invit la microfon, din partea Camerei Deputaților, pe secretarul Camerei Deputaților să citească prezența... și doi chestori.

 
 

Doamna Florina-Raluca Presadă:

Vă cer permisiunea de a explica de ce astăzi am ales să nu votez.

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Doamnă senator Presadă, haideți să ne cerem împreună permisiunea să citim Regulamentul, să vedem dacă cineva poate să explice votul la un moment dat, mai ales votul secret.

 
 

Doamna Florina-Raluca Presadă:

Vă cer permisiunea să explic de ce nu votez astăzi.

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Doamnă senator, sunteți atentă?

 
 

Doamna Florina-Raluca Presadă:

Foarte atentă!

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

E în regulă.

O să vă rog să fiți de acord să dăm citire listei colegilor deputați, după care să explicați votul, după ce parcurgem procedura de vot. Fiind o ședință comună, Camera Deputaților și Senat, nu putem în mijlocul procedurii de vot să ne întrerupem pentru a explica cineva.

Motiv pentru care, vă rog să fiți de acord să continuăm procedura de vot și la sfârșitul procedurii de vot, după ce vor vota și deputații, o să vă invit. Nu pot să o fac în mijlocul procedurii de vot.

Vă rog.

Doamnă senator, ați cerut înțelegere de mine, deși Regulamentul nu prevede chestia aceasta, da? Vă rog să fiți și dumneavoastră înțelegătoare!

Vă mulțumesc.

Primul pas l-am făcut.

 
 

Domnul Georgian Pop:

Achiței Vasile-Cristian prezent, pentru

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Chestorii de la Camera Deputaților?!

 
 

Domnul Georgian Pop:

Adnagi Slavoliub

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Domnule Pop, numai puțin, că acolo văd că este îngrămădeală prea mare.

Domnilor?

 
 

Domnul Georgian Pop:

Adnagi Slavoliub
Alexe Costel prezent, pentru
Ambrus Izabella-Agnes prezentă, pentru
Anastase Roberta Alma prezentă, pentru
Ampleev Adrian prezent, pentru
Am strigat de două ori!
Adnagi Slavoliub prezent, pentru
Andrei Alexandru-Ioan
Andronache Gabriel prezent, pentru
Andrușcă Dănuț a votat
Antal István-János prezent, pentru
Anton Anton a votat
Apjok Norbert prezent, pentru
Ardelean Ben-Oni prezent, pentru
Avram Constantin
Axinte Vasile
Babuș Radu prezent, pentru
Balan Ioan prezent, pentru
Balint Liviu-Ioan prezent, pentru
Banias Mircea Marius
Barna Ilie Dan prezent, pentru
Băișanu Ștefan-Alexandru prezent, pentru
Bălănescu Alexandru
Bănicioiu Nicolae
Bârlădeanu Dragoș-Petruț prezent, pentru
Bejinariu Eugen prezent, pentru
Bende Sándor prezent, pentru
Benedek Zacharie prezent, pentru
Benga Tudor-Vlad prezent, pentru
Benkő Erika prezentă, pentru
Bica Dănuț prezent, pentru
Bichineț Corneliu prezent, pentru
Birchall Ana Guvern
Biró Rozália-Ibolya prezentă, pentru
Biro Zsolt-Istvan
Bîzgan-Gayral Oana-Mioara
Boboc Tudorița-Rodica prezentă, pentru
Boboc Valentin Gabriel prezent, pentru
Bode Lucian Nicolae prezent, pentru
Bodea Marius prezent, pentru
Bogaciu Alexandra-Corina
Bogdan Gheorghe-Dănuț
Bontea Vlad prezent, pentru
Boroianu Aurel-Robert prezent, pentru
Borza Remus-Adrian
Bota Marius Sorin-Ovidiu prezent, pentru
Botez Mihai-Cătălin prezent, pentru
Bozianu Nicoleta-Cătălina prezentă, împotrivă
Bran Ioana Guvern
Botez Mihai-Cătălin prezent, pentru
Bucura-Oprescu Simona
Budăi Marius-Constantin prezent, pentru
Buican Cristian
Buicu Corneliu-Florin prezent, pentru
Bulai Iulian prezent, pentru
Bumb Sorin-Ioan
Burciu Cristina prezentă, pentru
Calista Mara-Daniela prezentă, pentru
Calotă Florică Ică prezent, pentru
Căciulă Aurel prezent, pentru
Călin Ion
Căprar Dorel-Gheorghe prezent, pentru
Căruceru Aida-Cristina prezentă, pentru
Cătăniciu Steluța-Gustica prezentă, pentru
Cherecheș Florica prezentă, pentru
Cherecheș Viorica
Cătăniciu Steluța, prezentă, pentru.
Chichirău Cosette-Paula concediu, absentă
Chiriac Viorel
Ciocan Dan prezent, pentru
Ciofu Tamara-Dorina
Ciolacu Ion-Marcel prezent, pentru
Ciuhodaru Tudor prezent, pentru
Cîmpeanu Sorin Mihai
Cîtea Vasile prezent, pentru
Cobuz Maricela prezentă, pentru
Cocoș Vasile prezent, pentru
Codreanu Constantin prezent, împotrivă
Coliu Doru-Petrișor prezent, împotrivă
Constantin Daniel
Cosma Andreea prezentă, pentru
Cosma Lavinia-Corina prezentă, pentru
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel prezent, pentru
Cristache Cătălin
Csép Éva-Andrea
Cristache Cătălin, prezent, împotrivă
Csép Éva-Andrea, prezentă, pentru
Csokany Petronela-Mihaela
Csoma Botond
Cuc Alexandru-Răzvan
Cucșa Marian-Gheorghe prezent, pentru
Culeafă Mihai
Cupă Ion
Cupșa Ioan prezent, pentru
Dan Nicușor Daniel
Dehelean Silviu prezent, pentru
Dinu Cristina-Elena prezentă, pentru
Dîrzu Ioan prezent, pentru
Dobre Mircea-Titus
Dobre Victor Paul prezent, pentru
Dobrică Ionela Viorela prezentă, pentru
Dobrovici-Bacalbașa Nicolae
Dobrovie Matei-Adrian
Dohotaru Adrian-Octavian
Dragnea Nicolae-Liviu prezent, pentru
Drăghici Mircea-Gheorghe prezent, pentru
Drulă Cătălin prezent, pentru
Dumitrache Ileana Cristina prezentă, pentru
Dunava Costel Neculai prezent, pentru
Durbacă Eugen
Duruș Vlad-Emanuel prezent, pentru
Erdei Dolóczki István prezent, pentru
Farago Petru prezent, pentru
Fădor Angelica
Firczak Iulius Marian
Florea Damian prezent, pentru
Florea Oana-Consuela prezentă, pentru
Floroiu Ionel
Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela prezentă, pentru
Furic Iarco prezent, pentru
Furtună Mirela
Ganț Ovidiu Victor
Gavrilă Camelia prezentă, pentru
Gavrilescu Grațiela Leocadia a votat
Gavriliță Bianca-Miruna prezentă, pentru
Găină Mihăiță prezent, pentru
Georgescu Nicolae prezent, pentru
Gerea Andrei Dominic prezent, pentru
Gheorghe Andrei Daniel prezent, pentru
Gheorghe Tinel
Gheorghiu Bogdan prezent, pentru
Ghera Giureci-Slobodan prezent, pentru
Gherman Dumitru prezent, pentru
Ghilea Găvrilă prezent, pentru
Ghinea Cristian prezent, pentru
Gilia Claudia prezentă, pentru
Giugea Nicolae prezent, pentru
Goga Octavian
Grosaru Andi-Gabriel prezent, pentru
Gudu Vasile prezent, pentru
Halici Nicușor
Havrici Emanuel-Iuliu
Hărătău Elena
Heiuș Lucian-Ovidiu prezent, pentru
Holban Georgeta-Carmen
Havrici Emanuel-Iuliu, prezent, pentru
Halici Nicușor, prezent, pentru
Holban Georgeta, prezent, pentru
Huncă Mihaela
Huțucă Bogdan-Iulian
Iancu Iulian prezent, pentru
Iancu Marius-Ionel prezent, pentru
Ibram Iusein prezent, pentru
Iftimie Neculai prezent, pentru
Ilișanu Claudiu-Augustin prezent, pentru
Intotero Natalia-Elena a votat, la Guvern
Ion Stelian-Cristian prezent, pentru
Ionescu George prezent, pentru
Ioniță Antoneta prezentă, pentru
Iordache Florin prezent, pentru
Itu Cornel prezent, pentru
Iurișniți Cristina-Ionela prezentă, pentru
Jivan Luminița-Maria prezentă, pentru
Kelemen Hunor prezent, pentru
Korodi Attila
Kulcsár-Terza József-György
Lazăr Sorin prezent, pentru
Leoreanu Laurențiu-Dan
Longher Victoria prezent, pentru
Lovin Dumitru prezent, pentru
Lungu Tudorița prezentă, pentru
Lupașcu Costel prezent, pentru
Lupescu Dumitru prezent, pentru
Macovei Silviu Nicu prezent, pentru
Magyar Loránd-Bálint prezent, pentru
Manole Petre-Florin prezent, pentru
Mareș Mara prezentă, pentru
Marica Petru-Sorin
Márton Árpád-Francisc
Matei Călin-Vasile-Andrei
Mărgărit Mitică-Marius
Meiroșu Marilena-Emilia
Mihalescul Dumitru prezent, pentru
Mihălcescu Carmen-Ileana prezentă, pentru
Mînzatu Roxana prezentă, pentru
Mocanu Adrian
Mocioalcă Ion
Mohaci Mihai prezent, pentru
Moldovan Sorin-Dan prezent, pentru
Moșteanu Liviu-Ionuț prezent, pentru
Movilă Petru prezent, contra
Mușoiu Ștefan
Nasra Gabriel-Horia prezent, pentru
Năsui Claudiu-Iulius-Gavril
Neagu Nicolae prezent, pentru
Neață Eugen prezent, pentru
Nechifor Cătălin-Ioan
Nicoară Romeo Florin prezent, pentru
Nicolae Andrei
Nicolicea Eugen prezent, pentru
Nistor Laurențiu
Niță Mihai
Niță Nicu
Nosa Iuliu prezent, pentru
Olar Corneliu
Olteanu Daniel prezent, pentru
Oprea Dumitru prezent, pentru
Oprișcan Mihai Doru
Oros Nechita-Adrian prezent, pentru
Oteșanu Daniela prezentă, pentru
Palăr Ionel prezent, pentru
Pambuccian Varujan
Pană Adriana-Doina prezentă, pentru
Paraschiv Rodica prezentă, pentru
Pașcan Emil-Marius prezent, contra
Pau Radu-Adrian prezent, pentru
Păle Dănuț prezent, pentru
Petcu Toma-Florin prezent, pentru
Petrea Gabriel
Petrețchi Nicolae-Miroslav
Petric Octavian prezent, pentru
Pirtea Marilen-Gabriel absent, deplasare externă
Pistru-Popa Eusebiu-Manea prezent, pentru
Pleșoianu Liviu Ioan Adrian
Plumb Rovana
Podașcă Gabriela-Maria
Ponta Victor-Viorel
Pop Andrei prezent, pentru
Pop Georgian prezent, pentru
Pop Rareș-Tudor prezent, pentru
Popa Florin
Popa Mihai Valentin prezent, pentru
Popa Ștefan-Ovidiu prezent, pentru
Popescu Mariana-Venera
Popescu Nicolae-Daniel
Popescu Pavel prezent, pentru
Popescu Virgil-Daniel prezent, pentru
Preda Cezar-Florin prezent, pentru
Predoiu Marian-Cătălin
Presură Alexandra
Predoiu Cătălin, prezent, pentru
Presură Alexandra, prezentă, pentru
Prisnel Adrian-Claudiu prezent, pentru
Prișcă Răzvan Sorin prezent, pentru
Prună Cristina-Mădălina
Radu Anișoara
Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin prezent, pentru
Raețchi Ovidiu Alexandru prezent, pentru
Răcuci Claudiu-Vasile
Rădulescu Alexandru prezent, pentru
Rădulescu Cătălin-Marian prezent, pentru
Rădulescu Dan-Răzvan prezent, pentru
Răduț Violeta prezentă, pentru
Rodeanu Bogdan-Ionel prezent, pentru
Roman Florin-Claudiu
Roman Ioan Sorin prezent, pentru
Romanescu Cristinel prezent, pentru
Roșca Lucreția
Rotaru Alexandru
Rotaru Răzvan-Ilie prezent, pentru
Săftoiu Ana Adriana prezentă, pentru
Sămărtinean Cornel-Mircea prezent, împotrivă
Schelean-Șomfelean Valeria-Diana prezentă, pentru
Sebestyén Csaba-István prezent, pentru
Sefer Cristian-George
Seidler Cristian-Gabriel prezent, pentru
Seres Dénes
Sighiartău Robert-Ionatan prezent, pentru
Simion Lucian-Eduard prezent, pentru
Simionca Ionuț prezent, contra
Simonis Alfred-Robert prezent, pentru
Sitterli Ovidiu-Ioan prezent, pentru
Socotar Gheorghe-Dinu prezent, pentru
Solomon Adrian prezent, pentru
Spânu Ion
Stamatian Vasile-Florin
Tudose Mihai, prezent, pentru
Stamatian Vasile, prezent, pentru
Stan Viorel prezent, pentru
Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel prezent, pentru
Stancu Florinel prezent, pentru
Stativă Irinel Ioan prezent, pentru
Stănescu Alexandru prezent, pentru
Steriu Valeriu-Andrei prezent, pentru
Stoica Bogdan-Alin prezent, pentru
Stroe Ionuț-Marian prezent, pentru
Suciu Matei prezent, pentru
Suciu Vasile-Daniel prezent, pentru
Surgent Marius-Gheorghe prezent, pentru
Szabó Ödön prezent, pentru
Șarapatin Elvira prezentă, pentru
Șerban Ciprian-Constantin prezent, pentru
Șimon Gheorghe prezent, pentru
Șișcu George prezent, pentru
Șotcan Theodora prezent, pentru
Șova Lucian ministru
Șovăială Constantin
Ștefan Corneliu prezent, pentru
Ștefan Ion
Ștefan Viorel
Ștefănescu Eliza-Mădălina prezentă, pentru
Știrbu Gigel-Sorinel prezent, pentru
Tabugan Ion
Tănăsescu Alina-Elena prezentă, pentru
Teiș Alina prezentă, pentru
Terea Ioan prezent, pentru
Tîlvăr Angel prezent, pentru
Todor Adrian
Todoran Adrian-Mihăiță
Toma Ilie prezent, pentru
Tomac Eugen prezent, contra
Trăilă Cristina prezentă, pentru
Tripa Florin-Dan prezent, pentru
Tudor Beatrice prezentă, pentru
Tudose Mihai prezent, pentru
Turcan Raluca prezentă, pentru
Turcescu Robert-Nicolae prezent, contra
Tușa Adriana Diana prezentă, pentru
Ungureanu Emanuel-Dumitru prezent, pentru
Ursu Răzvan-Ion
Varga Glad-Aurel prezent, pentru
Varga Vasile prezent, pentru
Vasile Daniel prezent, pentru
Vasilescu Lia Olguța
Vasilică Radu Costin prezent, pentru
Vass Levente prezent, pentru
Văcaru Alin Vasile
Velcea Nicolae prezent, pentru
Vexler Silviu
Vișan George-Gabriel prezent, pentru
Vîlceanu Dan prezent, pentru
Vîrză Mihăiță prezent, pentru
Vlad Sergiu Cosmin prezent, pentru
Vlăducă Oana-Silvia prezentă, pentru
Voicu Mihai Alexandru
Vosganian Varujan
Vrăjitoru Sorinel-Marian prezent, pentru
Weber Mihai prezent, pentru
Zainea Cornel
Zamfira Constantin-Cătălin prezent, pentru
Zisopol Dragoș Gabriel prezent, pentru

Rog membrii Birourilor permanente reunite să mergem în sala...

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Mulțumesc, domnule secretar.

Vă rog să-i faceți loc doamnei senator Presadă, o intervenție extrem de importantă.

Vă rog, doamnă senator.

Crucială chiar.

Domnule secretar Georgian Pop...

 
 

Domnul Georgian Pop:

O secundă, domnule președinte de ședință.

Todor Adrian, prezent, pentru.

 
 

Doamna Florina-Raluca Presadă:

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Văd că ne continuăm treaba, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat mai devreme, aici, în plenul Camerei Deputaților.

Am fost martorii unui gest incalificabil făcut de către domnul Iordache către opoziție.

Nu pot să nu remarc că acest gest exprimă perfect atitudinea PSD față de justiție, Uniunea Europeană și poporul român.

Așa că nu pot să trec cu vederea acest gest. Și nu pot să trec cu vederea faptul că în ultimii ani PSD transformă instituțiile statului în uneltele lor, pentru a ajunge acolo unde vor ei. Transformă România într-o dictatură. Ba, mai mult, o dictatură a celor care au probleme cu legea și acum vor să scape basma curată.

Pentru că nu vreau să fiu parte la această mascaradă, la transformarea României într-o moșie a PSD, am ales astăzi să protestez și să nu votez în cadrul acestui proces. Proces care oricum ar avea ca rezultat previzibil politizarea unor instituții publice cu atribuții de control.

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Da.

 
 

Doamna Florina-Raluca Presadă:

Doamnelor și domnilor...

 
   

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Florina-Raluca Presadă:

... iubiți România cu ochii deschiși și nu fiți instrumentele unor condamnați penal!

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Vă mulțumesc pentru intervenție, doamnă senator.

N-avea nicio legătură cu subiectul.

Îmi cer scuze, în numele colegilor parlamentari, că au trebuit să audă o declarație politică în momentul votului.

Am reținut doar faptul că ați remarcat gestul colegului nostru, deși era la Cameră. E în regulă.

Domnul Georgian Pop, vă rog.

 
 

Domnul Georgian Pop:

Domnul Varujan Vosganian a revenit - prezent, pentru.

 
  Numirea unui membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

După pauză

 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Bună ziua, stimați colegi.

Îl invit la microfon pe domnul secretar Georgian Pop, să prezinte rezultatul numărării voturilor la CNSAS.

Vă rog.

 
 

Domnul Georgian Pop:

Rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori, prin apel nominal, cu privire la numirea unui membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

La apelul nominal au răspuns și au votat pentru numirea unui membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității un număr de 226 de deputați și 92 de senatori, deci un număr total de 318 senatori și deputați.

Ca urmare a faptului că din totalul de 465 de deputați și senatori, 331 au fost prezenți, din care 318 au votat pentru, se constată că a fost întrunită majoritatea necesară pentru numirea domnului Zamfirescu Gabriel Toma Nicolae Constantin în funcția de membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, pentru un mandat de 6 ani. (Aplauze.)

Mulțumesc.

 
    ................................................
Numirea directorului general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES.

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Domnule secretar Georgian Pop, vă invit la microfon pentru a prezenta rezultatul numărării voturilor la AGERPRES.

 

Domnul Georgian Pop:

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea directorului general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES.

În temeiul prevederilor art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate prin vot secret, cu buletine, de către deputați și senatori, asupra propunerii de numire a doamnei Nicolae Claudia-Victoria în funcția de director general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES și au constatat următoarele:

 • Numărul total al deputaților și senatorilor: 465;
 • Numărul deputaților și senatorilor prezenți: 331;
 • Numărul total de voturi exprimate: 331;
 • Numărul de voturi anulate: 0;
 • Numărul total de voturi valabil exprimate; 331, din care:
  • voturi pentru: 220;
  • voturi contra: 111.

Având în vedere rezultatul votului, Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea de voturi necesară pentru numirea doamnei Nicolae Claudia-Victoria în funcția de director general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES, pentru un mandat de 5 ani.

 
 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Mulțumesc.

Îi urăm succes doamnei Nicolae în activitatea pe care urmează să o întreprindă.

Așteptăm rezultatul numărării voturilor la celelalte două.

 
  Numirea unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului.

După o scurtă pauză

 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Îl invit la microfon pe domnul secretar Georgian Pop, pentru a prezenta rezultatul numărării voturilor atât pentru CNA, cât și pentru ASF.

 
 

Domnul Georgian Pop:

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului.

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori, prin vot secret, cu buletine de vot, cu privire la propunerile de numire a unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului și au constatat următoarele:

 • Numărul total al deputaților și senatorilor: 465;
 • Numărul deputaților și senatorilor prezenți: 331;
 • Numărul total de voturi exprimate: 331;
 • Numărul total de voturi valabil exprimate: 331.

Din verificarea și numărarea voturilor pentru fiecare candidat, rezultatul votului se prezintă astfel:

Bălașa Nicolae Sorescu - membru titular pentru un mandat de 6 ani: voturi pentru - 288; voturi contra - 43;

Kocsis Cristea Alexandru - membru titular pentru un mandat de 6 ani: voturi pentru - 287; voturi contra - 44;

Dincă Oana Simona - membru supleant pentru un mandat de 6 ani: voturi pentru - 287; voturi contra - 44.

Orsolya Éva Borsos - membru titular pentru un mandat de 6 ani: voturi pentru - 289; voturi contra - 42;

Szende Gábor-Száfta - membru supleant pentru un mandat de 6 ani: voturi pentru - 289; voturi contra - 42.

Gubernat Maria Monica - membru titular pentru un mandat de 6 ani: voturi pentru - 289; voturi contra - 42;

Sorescu Ramona Elena - membru titular pentru un mandat de 6 ani: voturi pentru - 289; voturi contra - 42;

Pocora Cristina-Ancuța - membru titular pentru un mandat de 6 ani: voturi pentru - 286; voturi contra - 45;

Pop Alexandra Daria - membru supleant pentru un mandat de 6 ani: voturi pentru - 289; voturi contra - 42;

Popescu Răsvan - membru titular pentru un mandat de 6 ani: voturi pentru - 288; voturi contra - 43.

Birourile permanente au constatat că toți cei propuși au întrunit majoritatea de voturi cerute de lege pentru numirea în funcții.

 
Numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea cu nominalizarea pe funcții a membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.

În temeiul prevederilor art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori prin vot secret, cu buletine de vot, cu privire la numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, cu nominalizarea pe funcții și au constatat următoarele:

 • Numărul total al deputaților și senatorilor: 465;
 • Numărul deputaților și senatorilor prezenți: 331;
 • Numărul total de voturi exprimate: 331;
 • Numărul total de voturi valabil exprimate: 331.

Din verificarea și numărarea voturilor pentru fiecare candidat, rezultatul votului se prezintă astfel:

Badea Leonardo - președinte, membru executiv: voturi pentru - 213; voturi contra - 118;

Dascălu Elena Doina - prim-vicepreședinte, membru executiv: voturi pentru - 214; voturi contra - 117;

Bota Marius Sorin-Ovidiu - vicepreședinte, membru executiv, sectorul instrumentelor și investițiilor financiare: voturi pentru - 213; voturi contra - 118;

Roșu Cristian - vicepreședinte, membru executiv, sectorul asigurărilor-reasigurărilor: voturi pentru - 215; voturi contra - 116;

Armeanu Ștefan Daniel - vicepreședinte, membru executiv, sectorul sistemului de pensii private: voturi pentru - 215; voturi contra: 116;

Birtalan Jószef - membru neexecutiv: voturi pentru - 214; voturi contra - 117;

Grădinescu Gabriel - membru neexecutiv: voturi pentru - 215; voturi contra: 116.

Socol Aura Gabriela - membru neexecutiv: voturi pentru - 214; voturi contra: 117.

Wlassopol Ovidiu Răzvan - membru neexecutiv: voturi pentru - 215; voturi contra - 116.

Birourile permanente au constatat că este întrunită majoritatea de voturi necesare pentru numirea tuturor membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, cu nominalizarea pe funcții pentru un mandat de 5 ani.

 

Domnul Iulian-Claudiu Manda:

Vă mulțumesc.

Urăm succes celor care au fost nominalizați.

Încheiem ședința plenului reunit.

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 16,57.

 
     

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 7 aprilie 2020, 21:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro