Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2018 > 13-11-2018

Ședința Camerei Deputaților din 13 noiembrie 2018

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2018 privind achiziția centralizată de elicoptere și simulatoare de zbor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situațiilor de urgență (PL-x 549/2018). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 549/2018

 

Domnul Eugen Nicolicea:

  ................................................

Punctul 20, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2018 privind achiziția centralizată de elicoptere și simulatoare de zbor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situațiilor de urgență; PL-x 549/2018; lege ordinară, adoptată de Senat.

Comisia pentru apărare propune adoptarea.

Dau cuvântul reprezentantului comisiei, să susțină raportul.

Domnul Dumitru Lupescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere pe fond.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 15 octombrie 2018.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția elicopterelor ușoare, medii/grele, precum și a simulatoarelor de zbor pentru IGSU al Ministerului Afacerilor Interne, destinate executării misiunilor în situații de urgență.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Prin obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

În urma dezbaterilor din ședința din 30 octombrie 2018, cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au hotărât adoptarea proiectului de lege în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Da. Vă mulțumesc.

Reprezentantul Guvernului României.

Domnul Mihai Dan Chirică (subsecretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Ordonanța de urgență nr. 68/2018 se desemnează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de elicoptere ușoare, medii/grele, precum și de simulatoare de zbor, pentru Inspectoratul General de Aviație al MAI.

Bunurile achiziționate vor intra în proprietatea privată a statului și în dotarea Inspectoratului General pentru Aviație.

În considerarea celor anterior menționate, vă rugăm să adoptați Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2018.

Mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește. Nu dorește nimeni.

Potrivit art. 106 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera trece la dezbaterea pe articole a proiectului sau a propunerii legislative numai atunci când în raportul comisiei sesizate în fond există amendamente admise sau respinse. Nefiind, rămâne pentru ședința de vot final.