Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 29, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.156/06-11-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 29-10-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 29, 2018

20. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 395/2018). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 395/2018

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; PL-x 395/2018; lege organică; procedură de urgență.

Guvernul. Cine vorbește?

Da, domnul secretar de stat.

Se pregătesc comisiile. Comisia pentru industrii sau Comisia pentru apărare, să prezentați raportul.

Domnul Constantin Ivan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și modificarea și completarea unor acte normative reglementează organizarea și funcționarea industriei naționale de apărare și activitățile necesare realizării de produse militare sensibile și strategice, astfel încât aceasta să asigure protecția intereselor naționale de apărare a României, inclusiv a intereselor esențiale ale siguranței naționale.

Raportat la aspectele semnalate și la prevederile Legii nr. 232 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ce reglementează autorizarea operatorilor economici din industria națională de apărare, precum și protecția personalului care își desfășoară activitatea în această ramură a industriei.

Și se impune adecvarea în regim de urgență a acestor prevederi în actul normativ indicat, în sensul asigurării unei continuități activității în acest domeniu pentru operatorii care erau autorizați și își desfășoară activitatea conform cadrului normativ incident până la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 232.

Ce este important? Că se impune, în vederea asigurării unei continuități a activității în domeniu, să se procedeze la simplificarea procedurii de autorizare și înscriere în registru a operatorilor economici care au capacitățile pentru apărare în industrie, care sunt destinate realizării de produse militare sensibile, strategice și să presteze servicii în legătură cu acestea, și care sunt cuprinse în Planul de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, conform Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, și pentru care acești operatori au obligația de a efectua activități de întreținere, conservare, reparații și pază a capacităților de producție, conform prevederilor legii.

Este necesar și susținem, Ministerul Economiei, acest proiect de lege, conform raportului comun al celor două comisii.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da. Comisiile? Comisia pentru apărare.

Doamna Mînzatu, vă rog. Comisia pentru apărare și Comisia pentru industrii, raport comun.

Doamna Roxana Mînzatu:

Da. Mulțumesc, domnule președinte.

Cele două comisii, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, au fost sesizate spre dezbatere în fond cu acest Proiect de Lege vizând aprobarea Ordonanței de urgență nr. 40/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 vizând industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul, cu observații și propuneri.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul, în ședința din 20 iunie 2018.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avizat favorabil proiectul de lege.

Consiliul Economic și Social avizează favorabil proiectul de act normativ, în 3 aprilie 2018.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 6 alin. (5) din Legea nr. 232/2016, cu referire la atribuțiile ministerului de resort în ceea ce privește coordonarea și evidența activităților operatorilor economici din industria națională de apărare, scopul fiind simplificarea procedurii de autorizare și înscriere în registru a operatorilor economici care au capacitățile pentru apărare în industrie, care sunt destinate realizării de produse militare sensibile, strategice și/sau să presteze servicii în legătură cu acestea și sunt cuprinse în Planul de mobilizare a economiei naționale de apărare și pentru care acești operatori au obligații de a efectua activități de întreținere, conservare, reparații și pază a capacităților de producție, potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 232/2016.

Prin urmare, pentru operatorii economici indicați se impune autorizarea și înscrierea în registru, fără avizul prealabil din partea instituțiilor cu atribuții din domeniul securității naționale, urmând însă ca verificarea modului în care acești operatori respectă și aplică prevederile prezentei legi să se realizeze în condițiile art. 31, în termen de 15 zile de la data înscrierii în registru.

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au examinat proiectul de lege în ședința din 26.09.2018, iar Comisia pentru industrii a examinat proiectul în 3 octombrie 2018.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, cele două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei adoptarea proiectului cu amendamente admise prevăzute în anexă.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul face parte din categoria legilor organice.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Victor Paul Dobre, Grupul PNL.

Vă rog, domnule deputat, la dezbateri generale.

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc.

Partidul Național Liberal susține adoptarea acestui proiect de lege care aduce modificări benefice pentru activitatea operatorilor economici din industria națională de apărare.

În contextul geopolitic actual, țara noastră trebuie să fie pregătită să facă față riscurilor de securitate.

De aceea, consider că este de datoria noastră să luăm măsuri, astfel încât să asigurăm protecția intereselor naționale de apărare a României.

Prin acest proiect de lege se creează cadrul legal necesar pentru dezvoltarea capacităților industriei de apărare, dar și pentru a putea satisface cerințele de aprovizionare și înzestrare ale armatei române.

Se impune, așadar, adecvarea de urgență a prevederilor prin care este reglementată autorizarea operatorilor economici din industria națională de apărare, astfel încât acești operatori să poată conserva și securiza capacitățile de producție pentru apărare.

Există riscul, în lipsa acestor reglementări, ca acești operatori să ajungă în imposibilitatea de a-și îndeplini rolul strategic de a realiza și livra produse militare vitale pentru apărarea securității României.

Din toate aceste considerente, Grupul PNL va vota acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da. Vă mulțumesc.

Intervenții din partea altor colegi? Nu sunt.

Avem 13 amendamente admise.

Dacă la titlul legii? Intervenții? Nu.

De la 2 la 10?

De la 11 la 13?

Rămâne la votul final.

Mai sunt 20 de minute.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 11 july 2020, 21:47
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro