You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 24-09-2018

Sittings of the Chamber of Deputies of September 24, 2018

9. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 91/2016). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 91/2016

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

88. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; Pl-x 91/2016.

Comisia pentru muncă.

Vă rog, doamnă deputat.

Doamna Violeta Răduț:

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată, prin adresa nr. Pl-x 91/2016 din 21 martie 2016, cu dezbaterea pe fond, în procedură obișnuită, a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea lit. j) a alin. (1) al art. 114 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în sensul ca plata pensiei soțului supraviețuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, să poată fi suspendată doar în cazul în care cumulul pensiei proprii cu pensia de urmaș a soțului decedat depășește suma totală de 900 de lei.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat.

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat.

În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei respingerea inițiativei legislative.

Domnul Florin Iordache:

Da. Intervenții? Nu sunt. Rămâne la votul final.

(Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul.)

A, vă rog.

A, procedură, vă rog, nicio problemă.

Domnul Gabriel Andronache:

Pe procedură.

Domnule președinte de ședință,

Vă rog să constatați că nu aveți un al doilea secretar. Și, pentru a desfășura ședința în condiții regulamentare, aveți nevoie de al doilea secretar.

Domnul Florin Iordache:

Îl invit pe colegul dumneavoastră, pe domnul deputat Buican.

Dacă nu este în sală și... (Discuții în sală.)

Dacă nici... (Discuții în sală.)

Domnul deputat Bulai? Nu.

În aceste condiții - domnul deputat Bulai, era săptămâna dumnealui de serviciu - suntem obligați, la solicitarea Grupului PNL, să suspendăm ședința.

Ne vedem mâine după-amiază.

La ora 16,00 - moțiunea simplă pe agricultură.