You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 13-06-2018

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 13, 2018

2. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

La primul punct al ordinii de zi avem Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie.

Dacă aveți obiecții de ordin general. Nu.

La titlu?

Adoptat.

La preambul?

Adoptat.

La articolul unic?

Adoptat.

Am încheiat dezbaterile.

Vă supun votului proiectul de hotărâre în ansamblul său.

Vot.

267 pentru, 3 împotrivă, două abțineri.

Adoptat.