Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.82/24-05-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 16-05-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2018

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice (PL-x 280/2018). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 280/2018

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

5. Proiectul de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice; în procedură de urgență.

Comisia?

Comisia pentru IT?

Domnul Gheorghe-Dinu Socotar:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 și art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, a fost sesizată Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, PL-x 280 din 2 mai 2018.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 25 aprilie 2018.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri, conform avizului nr. 273/29 martie 2018.

Proiectul de lege stabilește cadrul juridic și instituțional, măsurile și mecanismele necesare în vederea asigurării unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice și a stimulării cooperării în domeniu, asigurând transpunerea Directivei 2016/1.148/UE a Parlamentului European - este cunoscută ca Directiva NIS - și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisia a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 8 și 9 mai 2018.

La lucrările comisiei au fost prezenți 9 deputați, din totalul de 16 membri, iar la lucrările comisiei din data de 9 mai 2018 au fost prezenți 9 deputați, din totalul de 16 membri.

În conformitate cu prevederile art. 55 și art. 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, au fost prezenți la dezbateri reprezentanții Ministerului Comunicațiilor, Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO și reprezentanții ANCOM-ului.

În urma dezbaterilor proiectului de lege, membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au hotărât, cu majoritate de voturi - 5 voturi pentru și 4 abțineri -, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu amendamentele admise redactate în Anexa nr. 1 și amendamentele respinse redactate în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport.

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale?

Domnul Popescu Pavel.

Domnul Pavel Popescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Cu privire la acest proiect, care este de o importanță vitală pentru securitatea informatică a României, aș vrea să vă spun că punctul de vedere al Partidului Național Liberal, în cadrul comisiei, a fost să ne abținem. Și motivul pentru care am decis să ne abținem și de această dată, pe o lege importantă, este procedura în care se desfășoară o astfel de implementare a unei directive de importanță majoră.

Comisia de IT de multe ori se confruntă cu următorul lucru.

Aveți doi ani la dispoziție, ca să fiu mai exact, un an și jumătate de când sunteți la guvernare, să transpuneți o directivă europeană de o importanță majoră.

Este inadmisibil ca acest proiect de lege să ajungă la Comisia pentru IT cu 5-6 zile înainte de a fi transpus.

Este inadmisibil ca în ziua în care acest proiect de lege intră în dezbatere să nu ai un tabel comparativ, astfel încât să poți să citești corect ceea ce s-a schimbat sau ceea ce vrea să schimbe Guvernul.

Este inadmisibil ca reprezentanții Guvernului, așa-numiți specialiști, să vină în Comisia pentru IT și să spună că nu avem documentele, noi le-am trimis, dar nu mai știm dacă le-am trimis.

Este inadmisibil să ne jucăm, într-un context european, cu astfel de proiecte.

Fac un apel, din nou, la majoritatea parlamentară, să-și verifice incompetența din unele ministere.

Este inadmisibil ca un ministru al comunicațiilor să vină la o audiere, în cadrul comisiei, și să nu poată răspunde la nicio întrebare, după șase luni de mandat.

Vă fac din nou un apel și vă rog ca, cu legi de o astfel de importanță, să vă comportați matur, ținând cont de impactul pe care o astfel de lege poate să-l aibă asupra țării și asupra cetățenilor acestei țări.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Alte intervenții la dezbateri generale? Nu mai sunt.

La articole, dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 11 august 2020, 16:42
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro