Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2018 > 16-05-2018

Ședința Camerei Deputaților din 16 mai 2018

14. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant (PL-x 488/2017). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 488/2017

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

16... Deci vorbim de 16, mutat de pe poziția 32.

16. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant; procedură de urgență.

Comisiile?

Domnul Solomon Adrian.

Domnul Adrian Solomon:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea Directivei Uniunii Europene 2015/1794 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 2015 de modificare a Directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE și 2002/14/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 98/59/CE și 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce privește navigatorii, urmărind eliminarea unor prevederi din legislația internă care exclud anumite categorii de navigatori din domeniul de aplicare.

Comisiile au dezbătut în ședințe separate.

Comisia pentru muncă - în 15 ianuarie 2018, Comisia pentru transporturi - în 24 aprilie 2018.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind personalul navigant, în forma prezentată de Senat.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale? Nu.

Fără amendamente.

Legea merge la votul final.