Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.82/24-05-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 16-05-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2018

11. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 (PL-x 58/2018). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 58/2018

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

  ................................................

12. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006.

Comisia?

Comisia pentru agricultură, Comisia pentru industrii, Comisia pentru administrație?

Domnul Roman.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei, republicat, Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru agricultură au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obișnuită, cu acest proiect de lege.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în ședința din 21 februarie.

La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Guvernul susține adoptarea Proiectului de Lege care are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art. 5 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, în sensul stabilirii unor prevederi derogatorii de la legislația în vigoare privind regimul forestier și al unor zone protejate.

Totodată, se propune și abrogarea unor prevederi referitoare la: sistemul indicatorilor de performanță ai serviciilor publice; obligația autorităților administrației publice locale de a iniția procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea contractelor în curs; aprobarea de către autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale a prelungirii, în condițiile legii, a unor contracte de delegare a gestiunii, prin act adițional încheiat între operatori și unitățile administrativ-teritoriale, precum și între operatorii regionali și asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei, republicat, comisiile au examinat proiectul de lege mai sus menționat, în ședințe separate.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat proiectul în 13 martie 2018, fiind prezenți 23 de deputați, din totalul de 24.

Comisia pentru industrii - 6 martie, 13 martie și 24 aprilie, cu 15 deputați prezenți din totalul de 20.

Comisia pentru agricultură - în 15 mai.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, comisiile au hotărât, cu majoritate de voturi, două împotrivă și 3 abțineri, adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu amendamentele admise.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Pentru colegii care nu au fost atenți, e vorba de Proiectul domnului senator Bădălău.

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri? Nu.

La articole? Nu.

Vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 18 april 2021, 6:58
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro