Nicolae Georgescu
Nicolae Georgescu
Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2018
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.82/24-05-2018

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2018 > 16-05-2018 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2018

  1. Declarații politice și intervenții ale deputaților:
  1.78 Nicolae Georgescu - intervenție intitulată: "18 mai - Ziua internațională a muzeelor. Rolul muzeelor în cadrul societății contemporane".  

Domnul Nicolae Georgescu:

"18 mai - Ziua internațională a muzeelor. Rolul muzeelor în cadrul societății contemporane"

Stabilită în anul 1977, la inițiativa Consiliului Internațional al Muzeelor, Ziua internațională a muzeelor, pe data de 18 mai, are ca obiectiv promovarea și aducerea la cunoștința publicului a rolului acestor instituții de cultură în dezvoltarea societății. În fiecare an este aleasă o temă diferită pentru desfășurarea evenimentului, ce poate aborda subiecte precum globalizarea, populațiile indigene, reducerea decalajelor culturale, grija pentru mediul înconjurător. Tema ediției din acest an este "Hyperconnected museums: New approaches, new publics".

Manifestările organizate anual, cu acest prilej, au ca scop consolidarea relațiilor de cooperare dintre muzee, profesioniștii acestora și public. Muzeele, ca instituții de cultură, au un potențial unic în abordarea diferitelor culturi, constituindu-se într-un spațiu comun pentru înțelegerea și cunoașterea aprofundată a acestora, într-o manieră interdisciplinară, dar și o importanță deosebită în ceea ce privește sensibilizarea oamenilor iubitori de cultură din întreaga lume.

Muzeele au fost întotdeauna puncte centrale în promovarea relațiilor între oameni, prin rolul activ, uneori fundamental, în abordarea, prin medierea și prin expunerea mai multor puncte de vedere, a momentelor istorice tensionate.

Un muzeu nu reprezintă o îngrămădire de obiecte, expuse într-un spațiu vizitabil, ci se bazează pe o serie de principii logice, științifice, care pun în evidență particularitățile locale, zonale, regionale, specificitățile perimetrului geografic, spiritual, cultural sau artistic. Un muzeu, prin exponatele sale, reprezintă un fragment de viață - socială, istorică, religioasă, științifică, instructiv-educativă, de bio-diversitate, de mediu etc.

Funcția educativă a muzeului este considerată astăzi, într-o societate în care multitudinea informațională este o realitate, ca una din funcțiile sale principale. Unii specialiști consideră că a apărut o nouă știință - "pedagogia muzeală", anume educația "în și prin muzeu", care introduce principii noi, moderne, de educație, bazate pe stabilirea unor noi tipuri de comunicare, precum instruirea diferențiată pe categorii de vârstă, nivel de pregătire, diversitate etnică, ce promovează tipul de educație multiculturală și care, în esență, se bazează pe ideea că pentru ca ceva să poată fi considerat valoros, trebuie mai întâi înțeles.

Fiecare muzeu, prin activitatea pe care o desfășoară - ateliere, programe de formare, programe de parteneriat și de promovare reciprocă, evenimente cu tematică diversă, publicații specifice, prin atribuțiile sale principale - ocrotirea, studierea și valorificarea complexă a patrimoniului - trebuie să conserve și să asigure continuitatea și punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural mondial, actual și viitor, material și imaterial.

Fiecare stat trebuie să fie permanent preocupat pentru a ocroti și pune în valoare bunurile de importanță națională, prin alocarea fondurilor bugetare necesare, prin formarea de specialiști în domeniile de bază ale activităților muzeale - muzeografi, conservatori, gestionari-custozi, gestionari de patrimoniu ș.a. - după cele mai noi standarde internaționale.

Un muzeu are menirea de a prezenta publicului rădăcinile civilizației, viața în toată complexitatea ei. Ca entitate culturală și științifică, muzeul are un rol însemnat în contemporaneitate, prin oportunitatea pe care ne-o oferă fiecăruia dintre noi de a cunoaște trecutul, de a înțelege mai profund lumea, cu tainele ei. De aceea, muzeele, indiferent de profilul lor, pot fi considerate "temple" comemorative ale temporalității, ce transmit episoade din experiența umană.

Instituția muzeală reprezintă una dintre valoroasele surse de educație din toate timpurile și un izvor de cunoștințe de la o epocă la alta, indispensabil și unic pentru progresul umanității.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 18 october 2019, 22:11
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro